Oproep: Combinatie van licht- en EMV gevoeligheid

donderdag, 09 mei 2013 - Categorie: Oproepen

Bron: vereniging Óns Licht'

Oprichting groep lotgenoten voor stralingsgevoeligen

Onze CPLD vereniging bestaat uit leden die overgevoelig zijn voor zon- en daglicht, TL verlichting, halogeen- en spaarlampen.

Wat is CPLD?
CPLD staat voor Chronische Polymorfe Licht Dermatose en is een aandoening waarbij de huid symptomen, zoals jeukende bultjes, vertoont na blootstelling aan (kunst)licht. Polymorfe betekent in meerdere gedaanten voorkomend. Vaak begint het onschuldig: je krijgt in het voorjaar of begin zomer een allergische reactie op zonlicht, meestal in de vorm van roodheid, bultjes en jeuk. Maar ook kan het voorkomen dat je ineens van de een op de andere dag het daglicht niet meer kan verdragen. Een van de oorzaken van het ontstaan van CPLD is dat UV-B straling het immuunsysteem niet onderdrukt. Deze vorm van onderdrukking hebben wij juist wel nodig. Als deze onderdrukking niet plaatsvindt, zou dat betekenen dat iedere keer wanneer onze huid aan zonlicht wordt blootgesteld, een activatie van het immuunsysteem en dus een ontstekingsreactie zal plaatsvinden, zoals bij mensen met CPLD waarneembaar is. Vanwege die onderdrukking verdwijnen er Langerhans cellen uit de opperhuid, zodat de huid niet overgevoelig reageert op zonlicht. Bij mensen met CPLD blijkt dat deze Langerhans cellen niet tot nauwelijks verdwijnen na blootstelling aan UV-B straling met als gevolg een overgevoeligheidsreactie van de huid.

Wat is de oorzaak?
De echte oorzaak van CPLD is vaak moeilijk te achterhalen. Wat wel vaststaat is dat licht er in ieder geval mee te maken heeft, want de symptomen komen immers alleen voor op de aan licht blootgestelde huid. Zonlicht is, vooral in het begin, de grote boosdoener. Ook het gebruik van bepaalde medicijnen zoals: antibiotica, anti-microbiële middelen, pijnstillers, slaap en kalmerende middelen (chloorpromazine, promethazine), sommige middelen tegen suikerziekte en hartritmestoornissen, sommige bloeddrukverlagers, diuretica (plaspillen), fenothiazinen (tegen misselijkheid) kunnen de oorzaak zijn van CPLD. Lokale middelen voor de huid zoals: cosmetica, bestanddelen van parfum, anti-zonnebrandmiddelen en sommige planten, zoals bereklauw, dille, selderij en pastinaak, vormen in combinatie met het licht een factor voor CPLD.

Straling en CPLD
Het eigenaardige is dat sinds de invoering van diverse masten, dect telefoons, mobieltjes, routers, slimme meters etc. onze leden in toenemende mate aangeven voor meerdere soorten straling allergisch te zijn (geworden) dan alleen zon- en daglicht. De laatste jaren is er een sterke toename van elektromagnetische straling oftewel em-velden. Tevens komen steeds meer mensen met onverklaarbare klachten bij de huisarts, waarop vaak dure onderzoeken volgen met als einduitslag dat voor de klachten geen oorzaak kan worden gevonden. Misschien niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de niet zichtbare straling wordt vervoerd en gedragen op het licht, dat zich met een snelheid van 300.000 km per seconde verplaatst. UV is eveneens een vorm van elektromagnetische straling dat door de frequentie wordt gekarakteriseerd. In plaats van de frequentie wordt ook wel golflengte in het luchtledige gebruikt. UV-B straling is kortgolvig, waarvoor de huid veel gevoeliger is dan voor UV-A (langgolvig) en UV-C. Volgens wetenschappers wordt UV-C grotendeels door de kosmos geabsorbeerd. Het licht wordt met verschillende soorten elektromagnetische velden geladen, waardoor zowel de mensen met CPLD als met EHS ernstige gezondheidsklachten kunnen ervaren om de eenvoudige reden dat elektromagnetische straling niet op magische wijze voor de ogen en huid stopt. Nu is het ook begrijpelijk dat straling van masten, dect-telefoons, mobieltjes etc. dezelfde type straling is als dat van TL-verlichting, spaar- en halogeenlampen. Halogeenlampen verspreiden schadelijke UV-stralen. Aan de populaire TL-verlichting worden ernstige hoofdpijnen en oogklachten toegeschreven. In Amerika bestaat de hypothese dat de ziekte van Alzheimer met TL-verlichting verband kan houden. Hieruit blijkt wel dat het polymorfe tot uiting komt in de diversiteit aan klachten.

Onze vereniging wordt nu niet meer uitsluitend met huidklachten en oververmoeidheid geconfronteerd, maar ook met slapeloosheid, hoofdpijn, druk
op en in hoofd, pijn in spieren en gewrichten, oorsuizingen, depressiviteit en (voedsel)allergieën.
Zeer waarschijnlijk ligt EHS (Elektro Hypersensitiviteit) in het verlengde van CPLD en/of vice versa.

Niet onvermeld mag blijven dat het aantal mensen met een allergie door een langdurige blootstelling (jaren) aan een cocktail van diverse, vaak laaggedoseerde, chemische stoffen, zoals: formaldehyde (o.a. kleding, boeken), medicijnen, fijn stof, geuren, gassen en dampen toeneemt, dat MSC (Multiple Chemical Sensitivity)= meervoudige chemische overgevoeligheid wordt genoemd. Zie www.stichtingmcs.nl

Wilt u meer weten?
Binnen onze vereniging bestaat een lotgenotencontact en zijn contactpersonen op het gebied van zowel CPLD als EHS actief, die u kunnen informeren over, of bruikbare tips kunnen geven, of u in contact met een lotgenoot bij u in de buurt kunnen brengen.

Bij voldoende aanmeldingen zal onze vereniging speciale bijeenkomsten voor elektrogevoeligen op een zo veel als mogelijk is stralingsvrije plaats gaan houden.

Wilt u lid of donateur van ‘Ons Licht’ worden.
Aanmelden kan telefonisch 0652680869 of 0318 506402 of via de website www.cpld.nl

Tot ziens!

Het bestuur van de vereniging CPLD ‘Ons Licht’Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie