Oproep: vergadering Bergen 28 maart

dinsdag, 26 maart 2013 - Categorie: Oproepen

BELANGRIJK !!!

Aanstaande donderdag, 28 maart, is er een vergadering van de Algemene Raadscommissie van de gemeente Bergen in de raadszaal (= sessie A) van De Beeck. Om 19:30 uur wordt er een voorstel besproken om een UMTS-mast te plaatsen op bedrijventerrein “De Weidjes” – ongeveer 100 meter afstand van een kinderdagverblijf. Er is ondertussen onder deskundigen geen discussie meer over de potentiële schadelijkheid (zoals een grotere kans op kanker). Het college van B & W stelt dat de gemeente daar geen verantwoordelijkheid voor draagt (?!). Wij opteren voor een locatie (Brededijk 3) die veel minder schadelijk is (dus ook niet ergens anders dichtbij de bebouwde kom) maar het college “vindt dat niet mooi”. TNO heeft die locatie echter aangeduid als “ruim voldoende” en heeft middels onderzoek ook aangetoond dat plaatsing op kortere afstand van de bebouwde kom schadelijk zal zijn voor de gezondheid (het Cofam1-onderzoek).

Aanstaande donderdag is de laatste goede mogelijkheid om plaatsing tegen te houden – zodra er een vergunning verleend is wordt dat veel moeilijker dus het wordt zeer belangrijk om dat nu massaal te laten weten. De techniek is ondertussen zover dat er veel betere mogelijkheden zijn om overal toegang tot internet te hebben – en dat zonder enig veiligheidsrisico en met een betere kwaliteit!!! Die extra mast is in feite dus helemaal niet nodig – maar er spelen financiële belangen.

Ik heb spreektijd aangevraagd maar ik heb nu zoveel mogelijk ondersteuning nodig – dus hoe meer mensen er komen hoe beter. Ik weet dat veel mensen ons steunen maar nu moet dat duidelijk gemaakt worden. De ruim 500 handtekeningen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, mogelijk dat lijfelijke aanwezigheid dat wel doet! Dus kom massaal naar De Beeck! Neem de buren en familie mee! Aantallen imponeren!

Vergadering Algemene Raadscommissie (sessie A)
Donderdag 28 maart 19:30 – 20:15 uur
De Beeck (Bergen, Raadszaal)
Molenweidtje 2
1862 BC Bergen


Namens Lilium Bungener en Lia & Nico van Amstel

met bijgevoegde toelichting:

Raadscommissievergadering dd 28 maart 2013

Mijn naam is Nico van Amstel. Ik ben arts en woon en werk in Egmond aan den Hoef.

In 2000 heeft minister Borst een schrijven doen rondgaan waarin ze de gemeentes verzocht om bij het verlenen van een vergunning tot het plaatsen van een mast rekening te houden met de toenmalige wetenschappelijke inzichten omtrent de potentiële schadelijkheid van UMTS-achtige straling. Nu, 13 jaar verder, zijn deze inzichten beduidend veranderd – dit heeft echter nog niet geresulteerd in aangepaste uitspraken van de Gezondheidsraad. Dat is vergelijkbaar met het anti-rookbeleid en het beleid rond asbest wat ook tientallen jaren in beslag nam voordat er daadwerkelijk stappen ondernomen werden. In één van de laatste rechtspraken wordt het gemanipuleerde Cofam-II-onderzoek, waar de Gezondheidsraad haar beleid op baseert, al niet meer aangehaald.

Volgens de Wet Publieke Gezondheid (Hoofdstuk II, § 1, artikel 2) draagt het College van Burgemeester en Wethouders in ieder geval verantwoordelijkheid voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, hetgeen nog eens onderschreven wordt door minister Klink in een verweerschrift in het kader van een gerechtelijke procedure in 2008.

In dit geval betekent dat dat de gemeente logischerwijs direct aansprakelijk is voor aangerichte gezondheidsschade tgv een bestuurlijke beslissing, vooral ook omdat de kennis ruimschoots voorhanden is en ook geen enkele deskundige meer zal beweren dat er géén potentiële schade door elektromagnetische velden te verwachten is. Dit wordt onder andere gestaafd door de uitspraak van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden in het kennisbericht van april 2012: “De klachten die elektrogevoeligen ervaren zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden”.


Inmiddels heeft het International Agency for Research on Cancer (IARC) de UMTS-achtige straling ingedeeld in klasse 2B: “mogelijk kankerverwekkend” (maar enkele leden hadden het hoger ingedeeld willen zien). Door sommigen wordt dat gebagatelliseerd door te zeggen dat koffie in dezelfde klasse is ingedeeld. Dat klopt, maar DDT, chloroform en gelode benzine ook (en ín die klasse komt UMTS-straling op gelijk niveau met DDT). Overigens ga je je kind ook geen liter zwarte koffie per dag voeren – maar de geplande mast komt op 100 meter afstand van een kinderdagverblijf die dan dagelijks onvrijwillig van zeer dichtbij aan de straling worden blootgesteld, net als de vele woonhuizen op kortere afstand dan 400 meter.

Volgens het college is het niet mogelijk om in de vergunning voorwaardelijk op te nemen dat het gebruik van de mast beëindigd wordt als vastgesteld is dat er gezondheidsrisico’s zijn. Reden te meer om dus niet in te stemmen met plaatsing.

Als laatste: waarschijnlijk zullen wij indien tot plaatsing op lokatie “De Weidjes” wordt overgegaan Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen inschakelen. Er is sowieso al meer jurisprudentie betreffende waardevermindering van huizen in de buurt van een zendmast, maar ook het door ons voorgenomen bloedonderzoek zal een rol in die rechtsgang spelen. Ik neem aan dat T-Mobile dit onderzoek graag zal willen financieren en dat de gemeente alle faciliteiten zal verschaffen – het is uiteraard een unieke kans om een deel van de onrust over gezondheidsschade door straling weg te nemen.

Uiteraard hopen wij dat het zover niet komt en vertrouwen wij op het verantwoordelijkheidsgevoel van de raadsleden.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie