Haaren (NBr.): ''Informatieavond'' over zendmast bij school.

dinsdag, 20 november 2012 - Categorie: Oproepen

Bron: Gemeente Haaren (NBr) nov. 2012

Informatiebijeenkomst over UMTS-mast en planologische procedure Brede School

Op dinsdag 20 november organiseren gemeente Haaren, de Klim-op, de Hasselbraam en Kindertuin een informatiebijeenkomst over de Brede School Haaren.

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de situatie met betrekking tot de UMTS-mast op de locatie van de Brede School. Ook komt de planologische procedure aan bod.

UMTS-mast

Op de toekomstige locatie van de Brede School staat een UMTS-mast. De vraag leeft onder een aantal van u of dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In samenwerking met het Antennebureau en GGD Hart voor Brabant informeren wij u hierover graag.

Planologische procedure

Om op de locatie van de voormalige gemeentewerf een school te mogen bouwen, moeten we eerst een planologische procedure doorlopen. Hoe dat in zijn werk gaat en wat daar voor nodig is, lichten we tijdens deze avond toe.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op dinsdag 20 november om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Haaren.

We hopen u allen op deze avond te mogen verwelkomen.

Voor het originele bericht zie:
www.haaren.nl/internet/uw-gemeente-bericht_214/item/informatiebijeenkomst-over-umts-mast-en-planologische-procedure-brede-school_102873.html .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie