RIVM vraagt om uw ervaringsverhaal. Commentaar Stopumts

vrijdag, 08 juni 2012 - Categorie: Oproepen

Artikel geplaatst 2 juni 2012, update met toegevoegd commentaar Stopumts 3 juni 2012, gewijzigd 8 juni 2012.

Bron: RIVM 1 juni 2012

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het RIVM (onder)zoekt verhalen over u en elektromagnetische velden (EMV). Het onderzoek vindt plaats in het kader van het strategische onderzoeksprogramma (SOR) met de titel Karakterisering van lichamelijke klachten die worden toegeschreven aan omgevingsfactoren (Chi2). De verhalen helpen ons om de lichamelijke symptomen die aan de omgeving worden toegeschreven, beter te karakteriseren en te herkennen.

Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en duizeligheid worden door sommige mensen mensen in verband gebracht met elektromagnetische straling van bijvoorbeeld antennes in woonwijken. De huidige wetenschappelijke gegevens tonen niet aan dat er een direct verband is tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en negatieve gezondheidseffecten. Dat er nog geen verband gevonden is betekent niet dat de klachten niet bestaan. Een op de vijf gezondheidsklachten blijft onbegrepen. Het RIVM is op zoek naar de verhalen achter de onbegrepen klachten van mensen die deze zelf toeschrijven aan elektromagnetische velden (EMV).

Voor het origineel zie:
www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Elektromagnetische_velden_en_ik .

Opm. Stopumts:
Het RIVM zou alvast kunnen beginnen met het bestuderen van de ervaringsverhalen op Stopumts. Maar er is meer te melden: wat ons zeer verontrust is het gegeven dat de controversiële psycholoog Rubin uitdrukkelijk als een van de medewerkers bij het onderzoek wordt geafficheerd. James Rubin is een overtuigd medestander van de placebo- en nocebo-maffia die elektrogevoelige mensen als psychisch gestoord beschouwen! Dat geeft niet veel vertrouwen.

De psycholoog Woudenberg heeft mogelijk meer zorg om zijn overwerkte GGD medewerkers dan om stralingsslachtoffers (hij ontkent de gezondheidsklachten echter niet en zet zich loyaal in voor hulpverlening maar zonder het oorzakelijk verband met EMV te erkennen) en epidemiologe Mariëtte Hooiveld meldt in een interview dat de onderzoekers beschikken over de patiëntendossiers van mensen die klagen over elektromagnetische velden. De meeste elektrogevoelige mensen zouden daar nooit toestemming voor geven, omdat de meeste huisartsen (als gevolg van de hardnekkige ontkenning door de Gezondheidsraad) hun elektrogevoelige patiënten niet serieus nemen. Zelfs worden de patiëntendossiers van stralingsslachtoffers ingezien zonder toestemming en zonder hen iets te vragen.

Het doel is helemáál niet de verhalen (laat staan de klachten) van mensen serieus te onderzoeken. Het doel is het verschil tussen 'de mening van de deskundigen' en de verhalenvertellers te onderzoeken, om zodoende de verhalenvertellers beter een etiket ''psychisch gestoord''op te kunnen plakken.

Mogelijk is het RIVM te goeder trouw maar u dient op uw hoede te zijn. Ook bij het kennisplatform EMV waar het RIVM lid van is heeft het RIVM niet getoond voorstander te zijn van een evenwichtige voorlichting en een duidelijke waarschuwing aan de Nederlandse bevolking, integendeel, alle aanwijzingen van de gevaren van draadloze technologie worden tot nu toe systematisch gebagatelliseerd.
Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie