Overzicht van de ''infosessies'' georganiseerd in Vlaanderen door Minister Schauvlieghe

donderdag, 16 juni 2011 - Categorie: Oproepen

Geplaatst 31 mei 2011, update met kleine correctie 6 juni 2011

Overzicht van de infosessies georganiseerd in Vlaanderen door Minister Schauvlieghe

Oproep aan burgers om massaal naar die infosessies te gaan om kritische vragen te stellen en het bedrog van de nieuwe strenge Vlaamse stralingsnorm aan te klagen!:

www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/studiedagen/infosessies-regelgeving-zendantennes .

Data en locaties van de infosessies:

6 juni 2011 : Provincie Vlaams-Brabant - Provinciehuis Leuven

9 juni 2011 : Provincie Limburg - Vlaams Administratief Centrum

14 juni 2011 : Provincie Oost-Vlaanderen - PAC Zuid

21 juni 2011 : Provincie West-Vlaanderen - Provinciehuis Boeverbos

27 juni 2011 : Provincie Antwerpen - Provinciehuis Antwerpen


Inschrijvingsformulier:
www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/studiedagen/infosessies-regelgeving-zendantennes/inschrijvingsformulier-infosessie-regelgeving-zendantennes .

Zie ook www.jokeschauvliege.be/upload/bevoegd_berichten/20110530%20QA%20Metingen%20gsm-straling_1306761246.pdf . of het bijgevoegde PDF bestand.

Infosessies juni 2011

Doel infosessies resultaat studie naar gezondheidseffecten.

Met de infosessies wil Vlaanderen lokale actoren informeren over de nieuwe wetgeving. Bovendien willen we lokale besturen ook mogelijkheden aanreiken om te communiceren over elektromagnetische straling van gsm-antennes.

Op de infosessies wordt eveneens aandacht besteed aan de resultaten van een studie van de Dienst Milieu en Gezondheid van het Departement LNE. Dat onderzoek lijst bestaande onderzoeksrapporten op en evalueert ze op het gebied van methode en resultaat. Dat maakt het mogelijk om in te schatten of elektromagnetische straling schadelijk is of niet.

De studie werd uitgevoerd door Prof. Dr. Luc Verschaeve, een expert op het gebied van elektromagnetische straling. Prof Dr. Verschaeve zal de resultaten van die studie ook toelichten op de infosessies.

Draaiboek

Op de infosessies wordt een draaiboek verdeeld met informatie over wetgeving, techniek, gezondheidseffecten en communicatie over alle aspecten van gsm-straling. Het draaiboek werd ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, de Vlaamse Logos (Lokaal Gezondheidsoverleg), Toezicht Volksgezondheid en de
Dienst Milieu en Gezondheid van het Departement LNE. Het draaiboek is
een praktisch instrument waar lokale besturen mee aan de slag kunnen als ze geconfronteerd worden met ongerustheid rond straling.

In het bijgevoegde PDF document vindt u een Q & A (Vraag en antwoord) document dat door Minister Schauvliege verspreid is.
''Een algemeen advies tegen het gebruik van draadloze netwerken in scholen of andere openbare gebouwen is dan ook niet aangewezen.''

En hieronder het ingezonden commentaar daarop van Stralingsarm Vlaanderen:


Reactie Steven Boone (cordinator www.petitie-elektrosmog.be):

Minister Schauvliege stelt zich boven de EU?

De Raad van Europa vraagt uitdrukkelijk aan de Lidstaten om onmiddellijk de stralingsbelasting voor elke burger te verlagen, alsook om draadloze netwerken (zoals wifi en dect) te verbieden in de scholen.

Met de uitspraken van Minister Schauvliege alsook met het toelaten van een 4e mobiele telecom operator waardoor de stralingsbelasting voor elke Vlaming zal verhoogd worden i.p.v. te verlagen gaat Minister Schauvliege in tegen:

- de aanbevelingen van de Raad van Europa
- de aanbevelingen van het Europees Parlement
- de aanbevelingen van de Europese Milieuraad
- de Europese Commissie (voorzorgsprincipe)
- de Belgische Grondwet
- (haar eigen) resolutie van 2009 in Vlaams Parlement
- 8.000 burgers die ondertekend hebben tegen een 4e operator
- de oproep van 24 medici en 4 Belgische professoren tegen een 4e
operator
- duizenden medici, wetenschappers en professoren die wereldwijd
oproepen voor de gevaren van straling

Zoals gecommuniceerd in ons schrijven tot de ministers alsook in het persbericht van vandaag, 31 mei 2011 zullen de initiatiefnemers van de petitie tegen een 4e operator (www.petitie-elektrosmog.be) gezamenlijk klacht neerleggen bij de Raad van State tegen de verantwoordelijke ministers, tenzij deze week alsnog afgezien wordt van het toelaten van een 4e mobiele operator.

Zie:
Berichten%20Internationaal/5775
Berichten%20Internationaal/5715
Berichten%20Belgie/5781 .

Op milieuziektes.nl geeft Ing. Ch. Claessens, een bekend meetexpert, het volgende commentaar:

30-05-2011 Schauvliege

Op deredactie.be kan men lezen dat Vlaams minister van Leefmilieu verklaard heeft, dat iedere burger een aanvraag kan indienen om thuis een stralingsmeting uit te voeren.

In de praktijk komt dan een meettechnicus van het BIPT bij u thuis langs om via gespecialiseerde apparatuur de gemiddelde straling te meten, zegt Schauvliege. Zon toestel meet volgens de minister de cumulatieve straling van gsm-masten, draadloos internet en ook van de signalen die hulpdiensten uitzenden. Op die manier krijg je een objectief rapport.

En hier gaat Schauvliege in de fout. De Duitsers noemen dat: *Vorspiegelung unter falsche Tatsachen*.
Minister Schauvliege maakt de mensen wat wijs en draait ze een rad voor de ogen. Gewoon bedrog.

De meettechnici van de BIPT hebben namelijk de opdracht om eerst met een breedbandmeter te meten.
Is die meetwaarde onder de 3 V/m, dan kan de benodigde spectrumanalyser onuitgepakt in de auto blijven.


En zoals ik reeds eerder heb aangetoond, bewezen en gepubliceerd (*het bitje* November 2010) kunnen breedbandmeters technisch niet verschillende GEPULSTE signalen bij elkaar sommeren.
Zij meten slechts n signaal, namelijk enkel het sterkste.

Van cumulatieve stralingsmeting is dus daarbij geen enkele sprake. Dat te beweren is volksverlakkerij.

De BIPT heeft weliswaar proeven gedaan in een labo, met een GSM900 en een GSM1800 signaal, maar gewerkt met een CW generator.
Daarmee worden enkel ONGEPULSTE signalen opgewekt, echter niet GEPULSTE.
Ongepulste signalen kan men *sommeren* maar het probleem zit hem in het gepulst zijn.
En meerdere gepulste signalen kan men alleen goed meten met een spectrumanalyser.
Het zijn juist de modulaties die biologisch zo relevant zijn.

Als men een bibliotheek of een klas met leerlingen wil meten, en men wil dat eerlijk en objectief doen, kan dat alleen en uitsluitend maar met een spectrumanalyser.
Alleen daarmee kunnen alle afzonderlijke pieken van de signalen gemerkt en volgens ICNIRP worden *gesommeerd*.

Bovenop de breedbandmeter wordt een omnidirectionele of isotrope antenne geplaatst. Die meet rondom de antenne, maar kan dus niet gericht als peil-antenne gebruikt worden. Daarmee kan men dus ook de richting een stralingsbron niet bepalen. Men kan evenzogoed de DECT van de buren meten.

Dit is allemaal lang en breed bij het Kabinet van minister Schauvliege bekend.

Voor het origineel zie:
%60www.milieuziektes.nl/Pagina11.html . (Geheel onderaan)Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie