De Nationale Stralingsdag, weekend 20/21 mei in Den Bosch.

zaterdag, 21 mei 2011 - Categorie: Oproepen

Updated en geactualiseerd 17 april 2011

Klik hier voor online aanmelden!

Zaterdagochtend geen entreeheffing

Zaterdag 21 mei 2011 van 10.00 tot 11.00 uur (overhandiging boek Elektrostress en Gezondheid aan burgemeester Rombouts)

Zaterdag 21 mei 2011 van 11.00 tot 12.00 uur (boekbespreking Elektrostress en Gezondheid door prof. dr. ir. Michiel Haas)

Zaterdag 21 mei 2011 van 13.00 tot 17.00 uur in Den Bosch (consumenten, bedrijfsleven, professionals met euro 35.- entree)

Raymond Lescrauwaet, Meettechnicus / Binnenmilieu adviseur
Michiel Haas, Wetenschapper binnenmilieu

DE NATIONALE STRALINGSDAG 2011

Een thema/ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals. Dit rondom het complexe thema elektromagnetische (niet ioniserende) straling waar meer dan 15 boeiende binnenlandse en buitenlandse sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is de aansprekende Stichting VIBA Expositie in Den Bosch, waar u 1500 m2 permanente tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken.

Wij verwachten op de zaterdagmiddag meer dan 100 geinteresseerde bezoekers waarvan velen met eigen gezondheidservaringen i.r.t. elektromagnetische straling. Het voornaamste doel is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Stralingsdag 2011 niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte samenvatting van de lezing te maken om na de ervaringsdagen op deze website te kunnen plaatsten.

In de grote zaal (hal 1) geven de sprekers de lezingen in het Nederlands en mogelijk enkele in het Engels. In de bovenzaal (hal 2) is er separaat een doorlopend (korte) lezingen programma van professionele ervaringen uit de praktijk en tevens een forse uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten tegen elektromagnetische straling van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten.

Tevens zal de derde geheel herziene druk van het door prof. dr. ir. Michiel Haas geschreven boek Elektrostress & Gezondheid op zaterdagochtend worden overhandigd aan burgemeester Rombouts, voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische velden.

Daarna zal de schrijver een uitgebreide boekbespreking verzorgen. Het uiterst informatieve boek is ter plaatse direct verkrijgbaar op De Nationale Stralingsdag 2011.

Voor de lunch kunt u zich tegen betaling laten verwennen door de brasserie De Gruyterfabriek op de begane grond van gebouw B (tel 073-3030030).

Op vaste tijdstippen is er bij de VIBA expositie o.a. koffie, thee, jus d'orange, wijn en bier tegen betaling verkrijgbaar. Ook is er de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater aanwezig.

De definitieve middagindeling zal in de loop van zaterdag 14 mei 2011 op deze website te lezen zijn.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Stralingsdag 2011 is de fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten. De adviseursprekers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding, krijgen de lunch/dranken aangeboden en betalen vanzelfsprekend geen entree.

Voorafgaand aan de eerder georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op deze website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Het beloofd in 2011 weer een interessante dag te worden. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen!

WAAROM DE NATIONALE STRALINGSDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze directe leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Het is aan te bevelen om de (dagelijkse) hoeveelheid elektromagnetische straling in uw leefomgeving zo laag als mogelijk te houden. Tevens om dit door een ervaren meettechnicus (woon/werk/bouwbioloog) middels technische metingen zichtbaar te maken voordat u eventuele sanering, afscherming en of stralingsproducten gaat toepassen.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Dit geld trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat misstanden qua perceptie op dit gebied welke op De Nationale Stralingsdag 2011 zullen worden toegelicht.

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen hoeven merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn ook uiterst vreemd te noemen. Laat staan het verschil tussen de officiele grenswaarden en sommige advieswaarden.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn en neemt ook sterk toe. Dit mag vanzelfsprekend niet als bepalend gezien worden maar de historie leert ons dat wij dit ook niet zo maar mogen wegwuiven. Ook lijkt er een tendens te ontstaan dat zichtbare zendmasten en zichtbare hoogspanningsmasten invloed hebben op de economische waarde van onroerend goed.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Er zijn echter ook wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (20jaar) effect onderzoeken zijn gedaan naar vooral de niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden.

Er is nu reeds internationaal aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is binnen een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. Daarnaast verschillen de vorm, pulsering en hoeveelheid van de huidige elektromagnetische straling sterk van de radiogolven voor het digitale tijdperk. Er is dus nog veel te onderzoeken terwijl wij redelijkerwijs niet meer zonder alle gemakken en essentiele functies van elektrische apparatuur kunnen.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit complexe onderwerp.

De Nationale Stralingsdag 2011 kent geen winstoogmerk en onderschrijft de uitgangspunten van het Nationaal Platform Stralingsrisicos, Stop UMTS en Stichting EHS.

Op De Nationale Stralingsdag 2011 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.

De Nationale Stralingsdag 2011 is er voor iedereen!

EEN DOORLOPEND DAGPROGRAMMA

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, elektro hyper sensitiviteit, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, praktische meetdemonstraties, woningmetingen, kantoor metingen, zorgcentra metingen, afschermingstechnieken, gebruikerstips etc.

DE SPREKERS EN SAMENVATTINGEN

Met boeiende professionele sprekers:
Michiel Haas, Hugo Schooneveld, Iris Bakker, Renz Pijnenborgh, Hennie Tuithof, Jan Meutzner (kunstlicht), Frits de Groot (akoestiek) en Frans Rasenberg (lucht) e.a.


En ervaringsverhalen van gezondheidsklachten door elektromagnetische straling:
Arjen Witzel, Luuk van Dinteren, Marijke de Jong, Armand Crousen e.a.


Ook praktijkervaringen van professionals i.r.t. gezondheidsklachten:
Ton Willemsen, Antoon Moonen, Roelof Horst e.a.

DE ONDERWERPEN

Zendmasten, satellieten, hoogspanningsmasten, trafohuisjes, grondkabels, meterkasten, elektrische installaties, stopcontacten, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze laptops, draadloze modems, draadloze babyfoons , draadloze oproepsystemen, draadloze games, waterbedden, elektrisch verstelbare bedbodems, verwarmingsdekens, wekkerradio's, leeslampen, bureaulampen, spaarlampen, TL buizen, computers, beeldschermen, printers, televisies, adapters, voorschakel apparaten, netvoedingen, verlengsnoeren, netvervuiling etc.

PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, aannemers, technische groothandelaren, elektrotechnische winkeliers etc.

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn / Raymond Lescrauwaet

PARTNERS

Stichting VIBA expositie - De Woonbioloog binnenmilieu metingen NIBE certificeringen

MEDIAPARTNERS

Fitplein.nl, Duurzaam24.TV, John Consemulder HSM, HorecaInrichting, Vakblad Intech, Gezond bouwen en wonen, Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine e.a.

Onze mediapartners hebben de mogelijkheid om kosteloos hun vakbladen, websites etc onder de aandacht te brengen op De Nationale Stralingsdag 2011 waarvoor wij enige ruimte, een tafel en een stoel beschikbaar stellen. Dit in ruil voor enige redactionele aandacht inzake ons informatieve initiatief.

Aanmelding als mediapartner kan direct via info@denationalestralingsdag.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden. Er worden de gehele thema/ervaringsmiddag opnamen gemaakt door Duurzaam24.TV.

LOCATIE

Stichting VIBA Expositie, 1500 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

De organisatie zal de bezoekers vriendelijk vragen om niet (langdurig) mobiel te bellen i.v.m. de aanwezige EHS personen. Tevens zijn er bij de SVE Expositie zelf geen draadloze DECT telefoons en draadloze modems. Er branden een beperkt aantal TL buizen voor de minimaal gewenste verlichting. De elektrische en magnetische velden veroorzaakt door gebruiksapparatuur zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogfrequente interferentie in de elektrische installatie zal waar mogelijk worden gelimineerd door netfilters.

Wij zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in dit conventionele verzamelgebouw!

KOSTEN

Zaterdagochtend geen entreeheffing / Zaterdagmiddag entreeprijs euro 35.-

Nadat u zich on-line via deze website heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail bevestiging en ontstaat er voor u een betalingsverplichting. De entreeprijs dient contant aan de ingang te worden betaald en u ontvangt een betalingsbewijs voor uw administratie. Probeer op tijd te zijn zodat u niets hoeft te missen als u onverhoopt even moet wachten!

Nadat u zich on-line via deze website heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail bevestiging en ontstaat er voor u een betalingsverplichting, ook als u onverhoopt niet kunt komen. Wij zullen u dan een factuur doen toekomen welk u direct dient te betalen.

INFORMATIE

Via de website www.denationalestralingsdag.nl , per email: info@denationalestralingsdag.nl en/of Stichting VIBA expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 6 maart t/m 14 mei 2011

Voor verdere inlichtingen en details zie:
www.denationalestralingsdag.nl/ .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie