Hé Sint, géén mobieltje voor mijn kind. Landelijke actie gestart in de Pijp. (Upd)

zaterdag, 05 december 2009 - Categorie: Oproepen

Hé Sint, géén mobieltje voor mijn kind. Landelijke actie gestart in de Pijp.
foto's van de actie kunt u bekijken op:
voorzieners.web-log.nl/voorziener/2009/11/actie-umts-de-p.html?cid=26250975#comment-26250975 .
---------------------------------------------------------------
Stopumts ontving onderstaande oproep die wij van harte aanbevelen:

---------------------------------------------------------------
Oproep

Binnenkort gaat de actie Hé Sint, geen mobieltje voor een kind van start. Vorig jaar was het een lokale actie, in Amsterdam. We kregen veel positieve reacties. De ouders die de flyer kregen waren bijna allemaal blij met de informatie. En hebben we in plaatselijke media hiervoor aandacht weten te krijgen. Dit jaar willen we de actie graag landelijk uitbreiden, vandaar deze oproep. WIE FLYERT EEN KWARTIERTJE MEE?

In de flyer staat dat het verstandig is rekening te houden met de mogelijke gezondheidsrisico’s door mobiele telefonie

-bij de beslissing om een kind al of niet een mobieltje te geven,
-bij het maken van afspraken met het kind over het gebruik van dat –toch aangeschafte- mobieltje

Wij roepen nu zoveel mogelijk mensen en organisaties op om aan deze aktie deel te nemen. Onze ervaring is dat met geringe middelen heel veel personen bereikt kunnen worden en met een persbericht hiervoor aandacht gevraagd kan worden bij diverse media.

Wat u kunt doen is de flyer op basisscholen te verspreiden onder ouders die hun kinderen komen ophalen. In de flyer staat dat het verstandig is rekening te houden met de mogelijke gezondheidsrisico’s door mobiele telefonie

-bij de beslissing om een kind al of niet een mobieltje te geven,
-bij het maken van afspraken met het kind over het gebruik van dat –toch aangeschafte- mobieltje

Het gaat om één of meer keren een kwartiertje flyeren bij een of meer scholen in de buurt, vlak voor het uitgaan van de school, als de ouders staan te wachten.

Dit moet gaan gebeuren in de weken voor Sinterklaas, dus vanaf ongeveer 16 november.

Als u mee wilt doen, heel graag!
Als u mensen kent die misschien mee willen doen, dan horen we dat ook erg graag, dan kunnen we die benaderen ( zo snel mogelijk)

De procedure is als volgt:

· Wij mailen u de flyer,
· Wij mailen u een voorbeeld tekst voor een persbericht.
· ( zo u dat wilt past u hem aan, in dat geval zet u de naam van uw eigen organisatie eronder)
· U print zoveel flyers als u nodig heeft,
· en u gaat, -eventueel met een of meer gelijkgezinden, wel zo gezellig- ermee naar een school in de buurt,
· eventueel meldt u dit van tevoren aan de school waar u naartoe gaat

U kunt mailen naar umtsdepijpuit@hotmail.com .

------------------------------------------------------------------------
Stopumts ontving eveneens onderstaand persbericht.
------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT: Hé Sint, geen mobieltje voor een kind.


De actiegroep “UMTS de Pijp uit” gaat bij Basisscholen een publiciteitsactie voeren onder het motto: “Hé Sint geen mobieltje voor een kind”. We delen daarvoor folders uit. (Zie onderstaand de tekst van de folder).

Een goede voorlichting over het gebruik van de mobiele telefoon is hard nodig. De nationale overheid in Nederland laat het op dit punt afweten, terwijl er wel duidelijke richtlijnen zijn vanuit Brussel om de bevolking van goede voorlichting te voorzien.

Zo heeft de Belgische minister van Klimaat en Energie vorig jaar nog besloten dat mobiele telefoons die speciaal op de markt worden gebracht voor kinderen niet verkocht mogen worden.
Verder heeft de Vlaamse overheid vorig jaar 700.000 folders verspreid onder ouders van jonge kinderen over verstandig gebruik van de mobiele telefoon.
Inmiddels heeft ook de Franse regering besloten om het gebruik van mobiele telefoons bij kinderen om gezondheidsredenen te ontmoedigen.

Uiteindelijk komen deze overheden hiermee enigszins tegemoet aan de oproep van ondermeer artsen voor een steviger overheidsbeleid op dit terrein om onze gezondheid te beschermen.

Inmiddels is het aantal wetenschappelijke studies gegroeid dat aanwijzingen bevat dat er niet alleen gezondheidsrisico’s zijn maar ook blijvende gezondheidsschade kan optreden in de vorm van ondermeer kanker, teruglopende vruchtbaarheid, en beschadiging van het zenuwstelsel.
Kinderen vormen een groep met verhoogd risico: schedel en huid zijn dunner dan bij volwassenen en absorberen de straling makkelijker.
Binnenkort zal er een rapport uitkomen van de WHO (World Health Organization) dat naar verwachting aangeeft dat langdurig en intensief mobiel bellen de kans op tumoren sterk vergroot.
Overigens: met langdurig bellen wordt bedoeld een gemiddelde van meer dan 11 minuten per dag!)
Dit heeft er toe geleid dat het Europees parlement in overgrote meerderheid erop aandringt de stralingsnormen te verscherpen.
Dit is positief maar nog lang niet genoeg, want de Nederlandse overheid doet nog bitter weinig door niet het voorzorgprincipe toe te passen.

Wij willen met onze actie ouders ervan overtuigen om zeer terughoudend te zijn in het gebruik, niet alleen voor henzelf, maar zeker voor hun kinderen, omdat de risico’s voor de laatste groep veel groter zijn.

Met vriendelijke groet,

Rob Marijnissen, umtsdepijpuit@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------
De tekst van de folder luidt:

Hé Sint, geen mobieltje voor een kind!

Kinderen en mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook kinderen maken er veel gebruik van, waaronder zeer jonge kinderen. Ouders vinden het vaak prettig als een kind hen kan bereiken wanneer dat nodig is en omgekeerd, maar toch is er wel reden om voorzichtig te zijn. Hoewel de Nederlandse regering en de Gezondheidsraad stellen dat mobiel bellen waarschijnlijk geen gevaar voor de gezondheid oplevert, komen er steeds meer signalen dat er risico’s zijn. Zo bevatten onderzoeken van de Zweed Hardell duidelijke aanwijzingen dat langdurig en intensief mobiel bellen de kans op tumoren sterk vergroot. Ook laten diverse onderzoeken zien dat de straling van mobieltjes (‘gepulste’* elektromagnetische straling) invloed heeft op de hersens, het bloed, het zenuwstelsel, de cellen en de vruchtbaarheid. In sommige landen worden van overheidswege waarschuwingen en adviezen gegeven. Ook laten overal ter wereld artsen en wetenschappers bezorgde geluiden horen.

* Gepulste straling is straling waarbij kleine pakketjes informatie om de zoveel seconden worden uitgezonden, bijvoorbeeld door mobiele telefoons, GSM-zendmasten, Dect-huistelefoons en draadloze computernetwerken.

Kinderen beginnen op steeds jongere leeftijd mobiel te bellen, en ze worden in hun leven dus over een langere periode blootgesteld aan elektromagnetische straling van onder andere mobieltjes. Omdat kinderen kwetsbaarder zijn dan volwassenen – hun hersens zijn nog in ontwikkeling, hun schedel is dunner en hun zenuwstelsel gevoeliger – is het zinvol om uit voorzorg de risico’s zo klein mogelijk te houden en een aantal regels te hanteren:

1. Jonge kinderen onder de twaalf geen mobieltje.

2. Zo kort mogelijk bellen.

3. Sms’en in plaats van bellen. De telefoon wordt daarbij niet tegen het hoofd gehouden – hoe dichter bij het lichaam, hoe sterker de invloed van de straling. Doe daarom de mobiel ook liever in een tas dan in de broekzak of borstzak.

4. Bij een zwak signaal naar een plek lopen met een beter signaal, bijvoorbeeld buiten, of even wachten. Wanneer er geen mast in de buurt is, moet er sterker gestraald worden om een mast te bereiken.

5. Zo veel mogelijk de speaker gebruiken (handsfree- of luidspreekstand).

6. De mobiel uit zetten wanneer je hem niet nodig hebt.

7. Een mobiel die aan staat nooit in de slaapkamer leggen wanneer je gaat slapen. De straling van een mobiele telefoon kan de slaap verstoren en is slecht voor de hersens (verstoort de hersengolven). Hetzelfde geldt overigens voor een draadloze huistelefoon (DECT-telefoon) en de modem van een draadloos netwerk.

8. Zo min mogelijk bellen in afgesloten ruimten zoals trein, tram, auto en bus. Het signaal kan daar moeilijker weg. Het kost meer moeite om de verbinding in stand te houden en de straling is dus sterker.

9. Als je een headset gebruikt, neem dan het liefs een Air Tube headset. Bij dit soort headsets wordt het geluid via een luchtkanaal naar het oor geleid, en niet via de metalen kern van het snoertje, zo ongeveer als bij een stethoscoop van de dokter. Dit vermindert de hoeveelheid straling die in het oor komt. Ze zijn verkrijgbaar via het internet.

TIP: Kijk bij de aanschaf van een mobieltje voor een kind naar de SAR-waarde. Dat is een norm voor opwarming van menselijk weefsel door het gebruik van mobiele telefoons. Hoe lager deze waarde, hoe beter het is (onder de 0,6 Watt per kg). Officieel moet deze waarde in de handleiding vermeld worden. Mocht u hem niet kunnen vinden, dan zijn er websites waarop ze te vinden zijn. Een zo’n website is www.portablegear.nl . Klik op tips & advies voor de SAR-waarde van de populairste mobieltjes, en voor de mobieltjes met de hoogste en de laagste SAR-waarden.

Samengevat luidt het devies: beperk het gebruik van de mobiele telefoon zo veel mogelijk, houd hem niet bij je hoofd als het niet hoeft, en zet hem uit wanneer je hem niet gebruikt. Dit devies is uiteraard ook van toepassing op volwassenen!

Hier volgen een paar sites voor informatie en advies:

www.stralingsrisicos.nl (site van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s: geeft informatie over gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden)
www.stopumts.nl (site met veel informatie over straling)
www.stichtingEHS.nl (site van de Stichting Elektrohypersensitiviteit: geeft informatie over hoge gevoeligheid voor straling en klachten die daarmee samenhangen, zoals misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz.)

Hé Sint, geen mobieltje voor een kind!

Dit is een folder van Actiegroep UMTS de Pijp UitLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie