Den Bosch: Nationale Stralingsdag

zaterdag, 16 mei 2009 - Categorie: Oproepen

Stopumts ontving onderstaande oproep. Navraag door Stopumts leert dat de dag georganiseerd wordt door Group4wellness group4wellness.com/ . en een commerciële achtergrond heeft.

Zaterdag 16 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur in Den Bosch (consumenten, bedrijfsleven en professionals)

Vrijdag 15 mei van 10.00 tot 17.00 uur in Den Bosch (uitsluitend professionals)

Zie ook het bijgevoegde PDF document


WAAROM DE NATIONALE STRALINGSDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten.
Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon in een gemiddelde woning hier vele malen meer hoogfrequente
elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed,
verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed hier vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische
veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast.

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de
elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig
drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd
zijn dan ook uiterst vreemd te noemen.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Maar er zijn ook vele
wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan
inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (>20jaar) effect onderzoeken zijn
gedaan. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden. Er is nu reeds aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is in een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit onderwerp.

De Nationale Stralingsdag 2009 kent geen winstoogmerk en onderschrijft de uitgangspunten van het Nationaal Platform Stralingsrisico's

Op De Nationale Stralingsdag 2009 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.

De Nationale Stralingsdag 2009 is er voor iedereen!EEN DOORLOPEND DAGPROGRAMMA MET O.A.

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe,ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, praktische meetdemonstraties, woningmetingen,kantoormetingen, zorgcentrametingen, afschermingstechnieken , compensatietechnieken, gebruikerstips etc.

Met boeiende professionele sprekers:

Renz Pijnenborgh, Hennie Tuithof, Koen van Biesen, Gerard van Vliet, drs. Erik Kasteleyn, dr. H. Schooneveld e.a.


En ook ervaringsverhalen van gezondheidklachten door elektromagnetische straling:

Arjen Witzel, Rudy van Keulen, Luuk van Dinteren, Freek van der Hengel e.a.


Tevens een aantal bekende schrijvers van kwaliteitsboeken:

prof. dr. ir. Michiel Haas, Karel en Caroline van Huffelen e.a.


DE ONDERWERPEN ZIJN

Zendmasten, satellieten, hoogspanningsmasten, trafohuisjes, grondkabels, meterkasten, elektrische installaties, stopcontacten, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze laptops, draadloze modems, draadloze babyphones , draadloze oproepsystemen, draadloze games, waterbedden, elektrisch verstelbare bedbodems, verwarmingsdekens, wekkerradio's, leeslampen, bureaulampen, spaarlampen, TL buizen, computers, beeldschermen, printers, televisies, adapters, voorschakel apparaten, netvoedingen, verlengsnoeren, netvervuiling etc.PROFESSIONALS ZIJN

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, aannemers, technische groothandelaren, elektrotechnische winkeliers etc.

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Group4Wellness Binnenmilieu & Preventief welzijn / Raymond Lescrauwaet

Ook organisator van:

De Nationale Binnenluchtdag , De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Drinkwaterdag

PARTNERS

SVE expositie - De Woonbioloog binnenmilieu metingen – NIBE certificeringen

MEDIAPARTNERS

Fitplein website, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine e.a.

Aanmelding als mediapartner kan direct via de website www.denationalestralingsdag.nlLOCATIE

Stichting VIBA Expositie, 2500 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

KOSTEN

Zaterdag vrij entree, vrijdag tegen betaling (entreeprijs euro 50.-)

INFORMATIE

Via de website www.denationalestralingsdag.nl en/of SVE expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 4 april t/m 3 mei 2009

UW AANMELDING

Direct via de website: www.denationalestralingsdag.nl

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie