Gemeente Hellendoorn: informatie-avond woensdag 12 november 2008

woensdag, 12 november 2008 - Categorie: Oproepen

BERICHTGEVING OMTRENT DE INFORMATIE-AVOND OVER DE GEPLANDE UMTS MAST AAN DE OMMERWEG, WOENSDAG AS. OM 19.00 UUR IN HET HUIS VAN CULTUUR EN BESTUUR


9-11-2008


Aan Burgermeester, wethouders en raadsleden,

Het digitale asbest van Nu

Ongeruste burgers hebben ons gevraagd op de bovengenoemde informatie-avond een presentatie te verzorgen over de gezondheidsrisicos, de waardedaling van onroerend goed rondom een mast en de mogelijkheden van (bezwaar)procedures.

Voor u als volksvertegenwoordigers is deze informatie van buitengewoon belang:
Doordat een Franse Rechtbank het telefoonbedrijf Bouygues Telecom vorige maand veroordeeld heeft tot het afbreken van een van haar UMTS masten en het betalen van een schadevergoeding aan omwonenden wegens het niet toepassen van het Voorzorgsprincipe, cq. niet leveren van bewijzen van onschadelijkheid van de door haar UMTS mast geproduceerde straling, ontstaat er in alle EU-lidstaten hoogst interessante jurisprudentie.

Hierbij gevoegd het vonnis van de Rechtbank in Leeuwarden, waarin de Friese gemeente Mantgum veroordeeld werd de WOZ-aanslag van een woningeigenaar binnen een afstand van 400 meter tot een zendmast, met 15% te verlagen, is het raadzaam voor de gemeente Hellendoorn om nog eens kritisch naar de begroting van 2009 te kijken, aangezien de bouw van 2 UMTS masten bij de Kerkstraat, zeer tegen de wens van omwonenden, toch goedgekeurd werden in 2007 en er nu bouwaanvragen liggen voor nog eens 2 UMTS masten.

Waartegen bewoners nog hardnekkiger, en met bovengenoemde juridische wind in de zeilen, bezwaar tegen aan zullen tekenen. Gelet op het feit dat geen enkel telefoonbedrijf in Nederland zich nog kan verzekeren tegen gevolgschade, zullen schadeclaims automatisch terecht komen bij de vergunning verlenende instantie = de gemeente.

Ik hoop dat u niet alleen allen aanwezig zult zijn op 12 november, maar dat dit ook een aanzet zal zijn tot het kritisch herzien van het tot nu toe gehanteerde Antennebeleid. Het spreekt voor zich dat wij de dialoog hieromtrent graag aan gaan.

Tekenend met vriendelijke groet,
Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie