Nieuwkoop: Oproep aan omwonenden sportpark De Dullen

zondag, 26 oktober 2008 - Categorie: Oproepen

Bron: De omroeper

Ingezonden stuk: Oproep aan omwonenden sportpark De Dullen

Maak nu bezwaar tegen vergunning voor UMTS-mast op het sportpark de Dulen

Wist u dat:
• de gemeente van plan is een vergunning te verlenen voor een UMTS-mast op het sportpark tussen de tennisbanen en hockeyvelden?
• deze mast 38 meter hoog wordt? (ongeveer 4 keer zo hoog als een normaal woonhuis)
• deze mast een compleet bouwwerk wordt van 3 meter bij 3 meter?
• het groene sportpark hierdoor een industrieel uiterlijk krijgt?
• dit echte horizon- en landschapsvervuiling is?
• een mast van deze afmetingen thuis hoort op een industrieterrein?
• de gevolgen voor de gezondheid van de elektromagnetische straling absoluut niet bekend zijn? De wetenschappers publiceren hierover tegenstrijdige berichten
• de hele jeugd van Nieuwkoop op de nabij gelegen school 6 uur per dag wordt blootgesteld aan deze straling en dat kinderen een zeer kwetsbare groep van de samenleving is waar wij zuinig op moeten zijn?
• u nog tot medio november de tijd heeft hierover uw zienswijze in te leveren bij de gemeente?

Bent u het niet eens met de locatie van de mast, lever dan nu uw zienswijze in bij de gemeente. Leg hierbij de nadruk op het bezwaar tegen de vergunning van de mast (horizon- en landschapsvervuiling en absoluut niet passend bij het groene karakter van het sportpark) omdat er officieel geen bezwaar kan worden gemaakt op basis van de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Uw zienswijze kunt u opsturen naar:

Gemeente Nieuwkoop
Inzake zienswijze UMTS-mast
Postbus 1
2460 AA Ter AarLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie