Zaandam: Openbare informatiebijeenkomst UMTS-masten met forumdiscussie

dinsdag, 07 oktober 2008 - Categorie: Oproepen

Zaanstad.nl 27 sep. 2008

Gemeente Zaanstad

26-09-2008

Gemeenteraad Zaanstad organiseert informatiebijeenkomst over problematiek UMTS-masten

Onlangs hebben bewoners van de Middel in Westzaan bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de problematiek van de straling van UMTS-masten. Aanleiding was het bouwplan voor het vernieuwen van een dergelijke mast aan de Middel. Gelet op de ingebrachte informatie is het duidelijk een onderwerp wat niet alleen in relatie tot dit specifieke geval moet worden bezien.
Een aantal fracties heeft op 22 mei aangegeven te gaan nadenken over deze problematiek. De SP nam het initiatief voor dit gesprek. De fracties van PvdA, ZOG en ROSA sloten zich hier bij aan.

De genoemde fracties hebben vastgesteld dat het zinvol is dat de gemeenteraad zich in dit onderwerp verdiept. Het is namelijk duidelijk dat over dit onderwerp maatschappelijke discussie plaats vindt, ook in onze gemeente. Wel is het lastig om een standpunt te bepalen, omdat er uiteenlopende meningen bestaan over dit onderwerp. Een mening vormen kan eigenlijk alleen als men over de benodigde informatie beschikt.

Zonodig kan de ingewonnen informatie tot wijziging van het gemeentelijke beleid leiden.
Hierbij moeten 2 fases worden onderscheiden:
o Een informatiefase;
o Een politieke afweging of het op basis van de ingewonnen informatie noodzakelijk is het gemeentelijke beleid t.a.v. Umts-masten aan te passen.
In dit kader is op 7 oktober 2008 een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Een aantal deskundigen, van uiteenlopende achtergrond, zal de raadsleden in deze bijeenkomst informeren over deze problematiek. Hierbij treft u het programma voor deze avond aan.

De bijeenkomst vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, Bannehof 1, Zaandijk. De aanvang is 19.30 uur. Voorzitter is gemeenteraadslid de heer A. Drost.

Ook burgers zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Valk van de raadsgriffie,
075 - 655 2183, e-mail b.valk@zaanstad.nl.


Programma openbare informatiebijeenkomst UMTS-masten Dinsdag 7 oktober 2008
Bannehof 1, Zaandijk


Tijd : 19.30 – 22.45 uur
Plaats : Raadzaal
Voorzitter : de heer A. Drost
Griffier : de heer B. Valk

Blok 1 - 19.30 uur tot 20.15 uur.

Basisinformatie.
• De heer B. Huizing, van het antennebureau (onderdeel van het ministerie van VROM).
• De heer R. van Strien, van de GGD.

Blok 2 - 20.15 uur tot 21.15 uur.

Kritische kantekeningen bij de basis informatie.
• De heer C. Claessens, adviseur milieuziektes.
• De heer H. Wever namens Stopumts.

Pauze - 21.15 uur tot 21.30 uur.

Blok 3 - 21.30 uur tot 22.45 uur.

Forumdiscussie:
• Praktijkcasus. De heer R. Meijrink, directeur Wonen bij woningcorporatie Parteon. Parteon weigert om UMTS-masten op haar complexen te plaatsen en heeft bestaande contracten opgezegd. Hierdoor zijn masten van bestaande complexen verwijderd. De heer Meijrink zal uitleggen hoe Parteon deze afweging heeft gemaakt.
• Forumdiscussie met alle sprekers.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie