Oproep Bawa aan huurders van Nederland. (Upd. + Ext. ivm petitie)

dinsdag, 07 oktober 2008 - Categorie: Oproepen

OPROEP VOOR ALLE HUURDERS VAN NEDERLAND

.

Tot ons kantoor heeft zich gewend een clint (huurder) uit Beverwijk met het verzoek de emf-straling drastisch te doen laten verlagen. Clint wil het voortouw nemen t.b.v. diegenen die gevangene zijn geworden in hun huurwoning mede door toedoen van hun huurbaas. Client roept huurders op om massaal bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-aanslag gebruikers deel. Tevens roept hij alle huurders die een mast op hun flat hebben staan en/of in de nabijheid van een zendmast wonen om 15 % huurverlaging te vorderen. De huurcommissie moet bij weigering worden aangeschreven. Bij afwijzing dienen de huurders het ministerie van VROM aan te schrijven met het verzoek de zendmast op te nemen in het puntenregister. Zodat de huurverlaging minimaal op 15 % uitkomt. Huurders, wees geen willoos werktuig in handen van anderen. Verhef Uw stem en gebruik Uw pen.

Want wat inmiddels mede door de op gang komende jurisprudentie geldt voor een koophuis behoort ook te gelden voor een huurwoning. Naam en adres van onze clint zijn bij het BAWA-Secretariaat bekend. Mensen die via gezamelijke aanpak de schouders hier willen onderzetten worden via ons kantoor in contact gebracht met onze clint. Collectief verzet is beter dan individueel verzet.

Inmiddels kunt u de volgende petitie tekenen:

www.petities.nl/petitie/huurverlaging_rond_zendmasten/ .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie