Belangrijk Appèl Nationaal Platform Stralingsrisico's

woensdag, 27 augustus 2008 - Categorie: Oproepen

Het Nationaal Platform Stralingsrisico's roept artsen maar ook sympathisanten in Nederland op tot het tekenen van een Medisch Appèl Stralingsrisico's.

www.stralingsrisicos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27 .

Doel is om te komen tot:

# Landelijk beleid van Wired First, in het bijzonder voor toepassingen in scholen en openbare gebouwen.

# Landelijke officiële waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij gebruik van mobieltjes, DECT-telefoons en draadloze apparatuur.

# Stimuleren van een bewustere omgang met de draadloze technologie, zoals men dat in de ons omringende landen heeft gedaan:
--> voor speeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen.
--> voor kinderen en tieners, bij wie de hersenontwikkeling nog volop in gang is.
--> zwangere vrouwen, ouderen en zieke mensen.

# Onafhankelijk wetenschappelijk lange termijn onderzoek, rekening houdend met de aanwezige internationale kritische onderzoeksresultaten.

# Het wetenschappelijk onderzoek van alle nieuwe technologie moet vooraf gebeuren i.p.v. achteraf.

# Streven naar zo laag mogelijke stralingsbelasting vooral op plaatsen voor regeneratie, zoals, woon- en slaapvertrekken.

De volledige tekst van het Appèl kunt u downloaden op:

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/index.html .

En de lijst van ondertekenaars kunt u inzien op:

www.stralingsrisicos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27 .

en op:

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/signatures.html .Stopumts roept u op om dit Appèl met kracht te ondersteunen, het te doen toekomen aan uw huisarts en aan uw medische relaties.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie