Bergen: inspraakavond

maandag, 08 oktober 2007 - Categorie: Oproepen

INSPRAAK CONCEPT BELEIDSNOTITIE ZENDMASTEN

Op maandagavond 8 oktober as. organiseert de gemeente Bergen een informatiebijeenkomst over de concept-beleidsnotie masten voor mobiele telecommunicatie. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Sportcentrum ‘De Beeck’, Molenweidtje 1 in Bergen. Deze avond is bedoeld om de burger te voorzien van informatie. Diverse sprekers zijn uitgenodigd om te spreken over dit onderwerp o.a. Henk Wever van StopUmts en Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, ook zijn de GGD en het Antennebureau aanwezig. Tevens kunt u tijdens deze avond vragen stellen aan deze sprekers.

aanleiding
Het college heeft op 14 augustus 2007 de ‘concept-Beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie gemeente Bergen’ vastgesteld. Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie in de raad van 26 september 2006. Deze concept beleidsnotitie bevat onder meer de criteria waaraan het plaatsen van masten moet voldoen. De raad stelt uiteindelijk de beleidsnotitie vast.

Inspraak
Voordat de raad een besluit kan nemen over dit onderwerp heeft het college besloten om iedereen hierover te informeren en gelegenheid te geven hierop in te spreken.

Ter inzage
De concept-beleidsnotitie en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 oktober 2007 gedurende vier weken, iedere werkdag van 08.30 uur tot 16.30 uur, ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.

reactie
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze, inzake de concept beleidsnotitie, gedurende het termijn van ter inzage, schriftelijk naar voren te brengen bij het College van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie