Steun gevraagd – Niet nog een radar in Herwijnen

maandag, 09 oktober 2023 - Categorie: Oproepen

Bron: stralingsbewust.info/2023/10/05/steun-gevraagd-niet-nog-een-radar-in-herwijnen/
5 okt. 2023

Zoals waarschijnlijk bekend bij de meesten van jullie, wil het ministerie van Defensie nog steeds doorzetten met de plaatsing van een nieuwe militaire radar pal tegen de kern van het dorpje Herwijnen (in gemeente West Betuwe).

Er zijn twee moties door de Tweede kamer aangenomen met als doel: ‘Zoek een andere locatie dan Herwijnen’. Door Defensie is deze opdracht niet serieus genomen.

Overschrijding blootstellings-richtlijnen
Ze zijn na lang onderzoek toch tot de conclusie gekomen dat Herwijnen de beste locatie voor de radar is. Dit ondanks het feit dat op deze locatie niet aan de ICNIRP-richtlijn kan worden voldaan. Defensie vindt overschrijden van de ICNIRP-richtlijn ( stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/ )
nodig om aan haar grondwettelijke taak (de bescherming van Nederland) te kunnen voldoen. Dit heeft ook in de Eerste Kamer al diverse malen tot een groot aantal vragen over het proces en de besluitvorming geleid.

Het is de bedoeling dat in het najaar het definitieve inpassingsplan wordt gepresenteerd. Daarna kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend en daarna kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Defensie haalt momenteel alles uit de kast om de nieuwe militaire radar koste wat kost in Herwijnen te zetten en verschuilt zich achter het ‘landsbelang’, zeker nu de oorlog in Oekraïne woedt.

Actie voeren
Sinds een aantal jaar wordt door de Stichting Niet nog een radar in Herwijnen ( www.nietnogeenradar.nl/ ) met succes actiegevoerd. Ook de gemeente West Betuwe is tegen plaatsing met het oog op de gezondheid van de bevolking. Er wordt nauw samengewerkt tussen de stichting en het Gemeentebestuur.

Ook de televisie-uitzendingen hierover met Rutger Castricum van De Hofbar (zie o.a. ‘Defensieradar in Herwijnen doorgedrukt‘ ( tvblik.nl/de-hofbar/defensieradar-in-herwijnen-doorgedrukt ) maakten toen veel los en lieten zien hoe Defensie omgaat met normen, gemeenten en burgers. En gezondheid natuurlijk!

Hoewel er betere (dus minder belastende) locaties zijn, dramt Defensie toch door en moet Herwijnen bloeden.

Niet Nog een Radar in Herwijnen
Nee, het is genoeg… Ruim 40 jaar hebben in Herwijnen 2 radarinstallaties gestaan die 24 uur per dag straling hebben uitgezonden. Op dit moment staat er nog steeds een radarinstallatie ten behoeve van de KNMI, die 24 uur per dag straling uitzendt, en komen er velen schepen over de Waal met allemaal radar aan boord. Allemaal straling die de inwoners van Herwijnen wordt opgedrongen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor de komende tientallen jaren.

In Herwijnen is al sprake van een aantal ALS-gevallen dat 4x het landelijk gemiddelde bedraagt! De Herwijners maken zich ernstig zorgen om hun gezondheid.

Het zal duidelijk zijn dat de bevolking van Herwijnen zich niet zo maar gewonnen zal geven. Er wordt nu samen met een gerenommeerde advocaat volop gewerkt aan de voorbereiding van de zienswijze en het beroep tegen het Rijks-inpassingsplan ten behoeve van de militaire radar.

Steun de lokale actievoerders
Help ook mee door de Steunbetuiging ( www.nietnogeenradar.nl/ ) te ondertekenen op de website van Stichting Niet nog een radar in Herwijnen ( www.nietnogeenradar.nl/wie-zijn-we ) (daarvoor hoef je niet in Herwijnen te wonen):

Zie verder de link bovenaanLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie