Protestdag en petitie

vrijdag, 25 september 2020 - Categorie: Oproepen

Bron: stralingsbewust.info/2020/09/24/26-september-de-5g-protestdag-slim-veilig-actie/

26 september – De 5G Protestdag Slim & Veilig Actie

Stop 5G International ( stop5ginternational.org/ )
organiseert op zaterdag 26 september de 5G Global Protest Day
( stop5ginternational.org/5g-protest-day-september-26th-2020/ )
. Op deze dag worden er wereldwijd in vele landen manifestaties tegen 5G georganiseerd.

Oók in Nederland wordt er een actie georganiseerd, en wel door SOS straling:
( sosstraling.nl/ )

DE 5G PROTESTDAG SLIM & VEILIG ACTIE

Om reiskosten, onnodig tijdsbeslag, milieuvervuiling, mogelijke politie- en GGD-teststraatoverbelasting te vermijden, als ook om ons vooral te houden aan “de” RIVM-richtlijnen doen we het zaterdag 26 september “slim & veilig” vanuit huis.

Welke acties gaan we doen:

1. Onderteken de Petitie Stop 5G


En stuur deze petitie ook ter ondertekening door in uw netwerk en naar andere personen en organisaties.

Deze Petitie Stop 5G ( stop5g.petities.nl/ )
heeft inmiddels al ruim 51.000 (!) ondertekenaars en gaat naar verwachting op 8 oktober a.s. aangeboden worden aan de Tweede Kamer, en wel aan de Vaste Kamercommissie VWS die op die middag van de Gezondheidsraad (heren Kromhout en Van Rongen) een technische briefing www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03875
krijgt over het door de Gezondheidsraad gegeven Advies over 5G en gezondheid.
stralingsbewust.info/2020/09/10/advies-gezondheidsraad-over-5g-kansen-en-bedreigingen-voor-ehs/

Om een nog duidelijker signaal af te geven aan de Tweede Kamer is het belangrijk dat deze petitie zoveel mogelijk ondertekenaars krijgt. Bij de aanbieding van de Petitie krijgen wij ook de gelegenheid voor een toelichting, o.a. op de gewenste onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken.

(NB: deze recente Petitie Stop 5G is een andere dan de Petitie Verminder Electrosmog, welke in 2019 met succes is aangeboden aan de Tweede Kamer).
stralingsbewust.info/2019/06/26/landelijke-petitie-stop-5g-ingediend-bij-de-tweede-kamer/

2. Benut uw politieke contacten en bevorder een goede bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie VWS op 8 oktober

De commissievergadering
www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03875
over het advies van de Gezondheidsraad vindt plaats op donderdag 8 oktober van 16:45 tot 17:45 uur in de Tweede Kamer. De bijeenkomst kunt u volgen via een livestream, maar is ook openbaar bij te wonen als toehoorder.

Namens de commissie VWS zijn dan aanwezig: Dion Graus (PVV), Joba van den Berg (CDA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks). Dit is dus een mooie gelegenheid om uw persoonlijke, goede ingangen en contacten met politici en politieke partijen te benutten om aandacht te vragen voor onze zaak en voor deze commissiebijeenkomst over 5G en gezondheid in het bijzonder.

Overigens zal voor die datum ook een uitgebreide stralingsbewuste reactie komen op het advies van de Gezondheidsraad, waar ook politici kennis van kunnen nemen. En op die dag vindt dus ook de aanbieding van de Petitie Stop 5G plaats.

3. Tot slot: een kleine bijdrage vanuit het potje “bespaarde kosten”?

Door geen grote manifestatie te doen in bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam, Rotterdam of Edam, besparen we allen veel reis- en andere kosten. De stralingsbewuste organisaties zijn afhankelijk van donaties en we komen geld tekort. Dus, als het kan: maak een bedrag(je) over aan de organisatie naar keuze (zie o.a. www.eerlijkoverstraling.nl ).

Over de organisator en bij vragen of suggesties:

De 5G Protestdag Slim & Veilig Actie is een initiatief van Stop Overdosis Straling, zie o.a. www.SOSstraling.nl , waar ook meer informatie te vinden is over de gezondheidsklachten van straling. Vragen en suggesties graag per mail naar: info@SOSstraling.nl .

Doe zaterdag 26 september ook mee met de 5G Protestdag Slim & Veilig Actie!

Lees ook:
> Advies Gezondheidsraad over 5G: kansen en bedreigingen voor EHS
stralingsbewust.info/2020/09/10/advies-gezondheidsraad-over-5g-kansen-en-bedreigingen-voor-ehs/ .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie