Lezing in Geldrop: Smartphones, WiFi en zendmasten, een oorzaak van gezondheidsproblemen? (LV)

donderdag, 11 april 2019 - Categorie: Oproepen

Volksuniversiteit Geldrop
Lezing op donderdag 11 april 2019


door Leendert Vriens

We kennen voor- en nadelen van het gebruik van smartphones, WiFi en zendmasten. Je bent overal bereikbaar en met smartphones kun je internetten, betalen, foto’s maken, enz. Veelvuldig gebruik kan echter leiden tot verslaving, concentratieproblemen, slechtere leerprestaties en ongelukken in het verkeer. Het blauwe licht van de smartphone verstoort ook de melatonine aanmaak, ons slaaphormoon.

Minder bekend is dat de straling van smartphones, WiFi en zendmasten tot gezondheidsproblemen kan leiden. Sinds de introductie van 4G en door het toenemend gebruik van smartphones en WiFi krijgen steeds meer mensen lichamelijke klachten die zij geheel of gedeeltelijk toeschrijven aan de stralingsbelasting. Bij velen is bij medische onderzoeken geen andere oorzaak gevonden voor hun klachten. In een stralingsarme omgeving verminderen of verdwijnen hun klachten. Een dergelijke omgeving is echter in ons land steeds moeilijker te vinden, met als gevolg ernstige problemen en soms onoplosbare werk- en woonsituaties.

In de lezing wordt een overzicht over dit onderwerp gegeven. Aan de orde komen:
• klachten en ziektes die men kan krijgen door de straling van draadloze communicatie,
• resultaten van wetenschappelijk onderzoek, waaronder waargenomen biologische effecten,
• ons overheidsbeleid en dat in andere landen,
• toegestane en wenselijke stralingsbelastingen,
• aanbevelingen betreffende plaatsing van zendmasten en mogelijkheden om zelf je stralingsbelasting te verminderen en
• de plannen wat betreft introductie van 5G en de mogelijke gevaren voor de gezondheid.

Leendert Vriens is natuurkundige, heeft 30 jaar op het Nat. Lab. van Philips gewerkt. Vanaf 2005 kreeg hij steeds ernstiger klachten zonder dat de oorzaak gevonden werd, ondanks vele onderzoeken. Uiteindelijk kwam hij erachter dat de 24 uur per dag stralende snoerloze (DECT) huistelefoon de boosdoener was. Hij is sinds 2013 webmaster van www.stopumts.nl een sinds 2004 bestaande website met veel informatie over dit onderwerp.

Lezing
Op: donderdag 11 april van 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
In: Cultureel Centrum Hofdael, Molenstraat 27, 5664 HD Geldrop, Lokaal 0.43 Vergaderzaal/Gemeentezaal
Kosten: gratis
Inschrijving: www.vu-geldrop.nl/lezingen/hoogspanningslijnen-zendmasten-smartphones-en-wifi-een-oorzaak-van-gezondheidsproblemen .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie