Petitie voor humaan onderwijs

dinsdag, 18 december 2018 - Categorie: Oproepen

Bron: alliantie ELIANT

Beste vrienden van ELIANT,

Een digitalisering van het onderwijs aangepast aan de leeftijd is beslissend voor de mate waarin de nieuwe generatie autonoom zal denken en dus de toekomst zal aankunnen of niet. Daarom heeft ELIANT tijdens het jaar 2018 haar hoofdaccent gelegd op het invoeren van digitale media als het kind qua leeftijd ervoor rijp is.

Wat hebben we tot nog toe bereikt en hoe gaat het verder?

Petitie en burgerbeweging voor een humaan onderwijs
De petitie ''Neen tegen verplichte digitalisering van het onderwijs'' heeft nog niet de gewenste weerklank gevonden, ondanks haar solide wetenschappelijke basis. Ter ondersteuning lanceerden we videos met korte, sprekende statements over de gevolgen van een te vroege digitalisering. Verdere acties zijn gepland. Voor de petitie zie:
mailings.eliant.eu/c/36790280/74aaffafea574-pjxhs9

CULT-rapport
De EU-commissie voor onderwijs en cultuur publiceerde aanbevelingen voor de digitale vorming aan de deelstaten. Samen met de bij ons aangesloten organisatie ECSWE werken we amendementen uit met sterke accentuering op digitalisering die verantwoord is qua leeftijd. Er werd grotendeels rekening mee gehouden.

Leeftijdgebonden Media-wegwijzer
ELIANT werd gevraagd om het voorwoord te schrijven voor een media-wegwijzer die geschreven werd door een team uitstekende vakmensen. Hij is nu in het Duits verschenen. ELIANT zet zich nu in voor de vertaling en drukken ervan in acht andere EU-talen.

Workshop en position-paper
Door middel van een workshop over neuro-wetenschappen lieten wij ons over de nieuwste onderzoeksresultaten informeren door een team uitstekende specialisten. Op basis daarvan is een paper met ons standpunt in voorbereiding. Deze zal begin 2019 EU-wijd verstuurd worden naar de verantwoordelijke plaatsen.

Verderzetting van de onderwijscampagne in 2019
Wij willen onze EU-wijde campagne voor humane vorming en onderwijs en de petitie nog tijdens het gehele jaar 2019 verderzetten. Ze heeft nog heel wat meer inzet nodig om haar gelijk te halen, vooral in het licht van de onafgebroken agressieve, economisch en politiek georiënteerde reclame voor een zo vroeg mogelijke digitalisering in Duitsland en de andere EU-staten, die geen enkele opening laat.

Al dit was en is slechts mogelijk in 2018 door uw ondersteuning en daarvoor willen we u allerhartelijkst bedanken! Opdat wij ook in 2019 geëngageerd verder kunnen werken en nieuwe impulse kunnen geven, hopen wij ook verder op gulle giften van onze ELIANT-vrienden.

Met de beste wensen voor een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar, groet ik iedereen van nabij en ver, uw

Michael Glöckner
Voor de alliantie ELIANT

Ons privacy statement: wij werken zonder winstoogmerk en zijn blij u onze nieuwsbrief toe te zenden. Enkel daarvoor gebruiken wij uw gegevens. U kunt op elk moment verlangen dat persoonsgebonden gegevens gecorrigeerd, uitgewist of geblokkeerd worden. Verdere informatie vindt u hier: www.eliant.eu/en/privacy-policy/ .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie