CPLD: bijeenkomst en lezing dr. Saskia Bosman in Nijkerk

zaterdag, 24 november 2018 - Categorie: Oproepen

Op zaterdag 24 november a.s. vindt op een stralingsarme locatie in Nijkerk een bijeenkomst (“lotgenotencontact”) plaats voor leden van de CPLD Vereniging en andere geïnteresseerden.
Tijdens de bijeenkomst houdt de biologe Dr. Saskia Bosman een lezing over de “Pijnappelklier” en hoe deze klier – en daarmee onze gezondheid – wordt beïnvloed door de straling van licht en straling van EMV.
Daarnaast is er volop gelegenheid voor onderlinge contacten en ook het stellen van vragen. Voor een eenvoudige, doch lekkere lunch wordt gezorgd (met dieetwensen houden wij zoveel mogelijk rekening).

Inloop vanaf 10:30 uur, start 11:00 uur, einde 15:00 uur.

Voor deelname is aanmelding vereist: via info@cpld.nl of telefonisch via 033 – 245 77 13 (Freek van den Hengel).
U ontvangt dan later een deelnamebevestiging, mede i.v.m. het beperkte aantal plaatsen.
Voor leden en andere geïnteresseerden is deelname aan de bijeenkomst (en lunch) gratis.

Graag zien we U de 24e!

Ter info nog:
De landelijke CPLD Vereniging (een zogenaamde “erkende PGO”) komt op voor mensen, die gevoelig zijn voor de straling van zon, ultraviolet (UV) licht en/of elektromagnetische velden. Oorspronkelijk is de vereniging ontstaan voor specifieke huidklachten door de zon en UV (CPLD), maar richt zich de afgelopen jaren ook meer op de straling van EMV. O.a. doordat veel EMV-stralingsgevoeligen ook huidklachten hebben en gevoelig zijn (geworden) voor UV, maar ook doordat veel CPLD’ers gevoelig zijn geworden voor EMV, wat o.a. leidt tot verergering van de CPLD-klachten.

De CPLD Vereniging streeft een goede samenwerking na met andere stralingsbewuste organisaties, zoals Stopumts, Stichting EHS, Verminder Elektrosmog e.a. Zij participeert ook in ''Eerlijk over straling'' en neemt ook deel aan gezamenlijke acties, zoals laatst ''de brieven aan de Tweede Kamer''. Het zou fijn zijn als alle stralingsgevoeligen en stralingsbewusten van alle organisaties lid of donateur zijn teneinde ''meer impact'' te kunnen bewerkstelligen vanuit die organisatie(s). Want iedere organisatie heeft specifieke ingangen, welke alleen kunnen worden benut met genoeg leden/donateurs/ondertekenaars (Petitie Verminder Electrosmog).

Voor meer info, zie www.cpld.nl .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie