VNG en 5G: Gezocht: deelnemers klankbordgroep antenneconvenant 5G met commentaar

dinsdag, 23 oktober 2018 - Categorie: Oproepen

Bron: vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/ro-wet-en-regelgeving/nieuws/gezocht-deelnemers-aan-klankbordgroep-antenneconvenant
5 okt. 2018

Het antenneconvenant 2010 verloopt eind 2019. Hierin staan afspraken hoe de overheid en de
telecomsector in de praktijk invulling geven aan de zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije
antennes voor dekking van mobiele netwerken. Denkt u mee over de gemeentelijke belangen
in het nieuwe convenant?


Nieuw convenant
Met het aanstaande antenneconvenant wordt ook de komst van het 5G netwerk meegenomen.
Met deze nieuwe generatie mobiele techniek gaan de snelheden van het mobiele netwerk
drastisch omhoog. Om dit te bewerkstelligen zijn vele malen meer antenne opstelpunten in iedere
gemeente nodig. Gemeenten zullen mogelijk meer dan nu belangen moeten gaan afwegen, zoals
goede dekking voor iedereen versus ruimtelijke inpassing. Mede daarom kan voor uw gemeente
het belang groot zijn om betrokken te zijn bij de totstandkoming van het nieuwe antenneconvenant.

Klankbordgroep
Om het gemeentelijk belang goed in het nieuwe convenant te borgen, richt de VNG een gemeentelijke
klankbordgroep op en nodigt u als gemeente uit om hier aan deel te nemen. Het werk van de
gemeentelijke klankbordgroep vindt vooral via het ROMnetwerk (online forum) plaats. De tijdsbesteding
is ongeveer enkele uren per maand en het streven is om vóór de zomer van 2019 een eerste versie
van het convenant klaar te hebben. De klankbordgroep levert input aan de VNG delegatie bij het
overleg met het Rijk en de telecomsector.

Meer informatie
Geef u op voor de klankbordgroep door een email te sturen aan Jaap Berends via: jaap.berends@vng.nl.
Zie voor meer informatie www.antennebureau.nl .


Commentaar - Discussiepunten

Gemeenten worden hier uitgenodigd mee te doen in een Klankbordgroep. Het lijkt me
van belang tegenstoom te geven. Deze uitnodiging kan als aanknopingspunt fungeren
om gemeenten te attenderen op de beperkingen van 5G en op de mogelijke gevaren voor
de gezondheid en de consequenties voor elektrogevoelige personen.
Met 5G bedoel ik hier voornamelijk het mm golven gebied, veelal gerekend vanaf 24 GHz
(met golflengtes lager kleiner dan 12,5 mm).

Als gemeenten zouden afzien van introductie van 5G zou dat heel mooi zijn. Voor veel
gemeenten kan dat een stap te ver zijn. Maar een oproep om in ieder geval niet voorop
te lopen met introductie van 5G - die voornamelijk (misschien zelfs alleen) bedoeld is
voor gebruik buitenshuis - zou bij die gemeenten mogelijk wel in goede aarde vallen,
mede gezien de volgende argumenten/vragen.

Waarom moeten we (met 5G) zoveel datasnelheid buitenshuis hebben, voor voetgangers?
of fietsers? of automobilisten?, zijn er nu al niet genoeg ongelukken op straat? Zijn er al
niet genoeg internetverslaafden?

Wat het bereik met 5G in huis betreft: bij die voor 5G geplande veel hogere frequenties,
nodig voor die grotere datasnelheid, gaat de straling heel slecht (of niet) door muren.
Bereik zal er alleen binnenshuis zijn voor huizen direct gelegen aan straten voorzien
van 5G (aan lantaarnpalen bijv.) en dan alleen aan de voorzijde van die huizen, waar
de straling door de ramen naar binnenkomt. Zelfs is het nog maar de vraag of 5G straling
door HR++ glas komt. Ook wordt tegenwoordig steeds meer isolatie met aluminiumfolie
aan weerszijden toegepast. Dat zal straling extra reflecteren.

Alles tezamen genomen is 5G - voor zover daar frequenties boven de 24 GHz, met golflengten
kleiner dan 1,25 cm mee bedoeld worden, - dus duidelijk niet bedoeld voor gebruik in huis.
Daarvoor zijn glasvezel- en kabelverbindingen veel meer geschikt.

Gezien voorgaande rijst de vraag voor wie dan wel? en wie profiteert van de introductie?
Waarom staat de overheid hierachter?


Wat 5G betreft zie ook:


mailchi.mp/fd1cd26554a9/maatschappelijk-draagvlak-voor-5g-is-nihil-persbericht
Politicoloog over onderzoek naar nieuw mobiele netwerk:
‘Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil’
De totstandkoming van 5G gebeurt buiten de samenleving om. Het maatschappelijk draagvlak voor de uitrol van dit nieuwe mobiele netwerk is waarschijnlijk nihil, terwijl het ons dagelijks leven wel ingrijpend zal veranderen. Dat stelt politicoloog dr. Edwin van Rooyen, die deze ontwikkeling vanuit democratisch en bestuurskundig oogpunt ‘zeer zorgwekkend’ vindt.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917308143
Towards 5G communication systems: Are there health implications?

www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
5G Wireless Technology: Millimeter Wave Health Effects
met hierin de volgende tekst:
5G will employ low- (0.6 GHz - 3.7 GHz), mid- (3.7 – 24 GHz), and high-band frequencies (24 GHz and higher). In the U.S., the Federal Communications Commission (FCC) has allocated “low-band” spectrum at 0.6 GHz (e.g., 600 MHz), “mid-band” spectrum in the 3.5 GHz range, and 11 GHz of “high-band” frequencies including licensed spectrum from 27.5-28.35 GHz and 37-40 GHz, as well as unlicensed spectrum from 64-71 GHz which is open to all wireless equipment manufacturers.
In dit verhaal wordt een (ongebruikelijke) zeer ruime definitie van 5G gebruikt, die het nu gebruikte frequentiegebied overlapt.

www.electricsense.com/12399/5g-radiation-dangers/
5G Radiation Dangers – 11 Reasons To Be Concerned

www.shieldyourbody.com/2017/10/health-effects-of-5g-networks/
Health Effects of 5G Networks

www.brightsandz.co/health-risks-and-hazards-of-5g-radiation/
Health risks and hazards of 5G radiation
met hierin de volgende tekst
''3.75GHz radiation carries lower energy and penetrates only the top epidermis levels and its energy dissipates. At this level, there are more nerve endings – which therefore provide the sensation of heat or uneasiness. Lower frequencies penetrate deeper into the tissue which have fewer nerve endings in deeper-located parts of the body.Therefore, the effects of the radio frequency waves (and the damage caused) may not be immediately noticeable.In way of numbers, 2.45GHz frequency can penetrate 17mm of muscle tissue where as 3.75GHz can penetrate around 13mm''

peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence
for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field
(EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them

www.earth-matters.nl/11/13549/verborgen-nieuws/5g-networks-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-crowd-control-weapons.html
5G networks will use the same frequencies as pain-inflicting crowd control weapons

www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_communicatie_voors_tegens_en_vraagtekens.pdf
5G communicatie – Voors, tegens en vraagtekens

www.5gspaceappeal.org/the-appeal
INTERNATIONAL APPEAL
Stop 5G on Earth and in Space
To the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations
We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from (__) countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.
Aan dit appeal is een zeer uitvoerige wetenschappelijke documentatie toegevoegd over de ernstige gezondheidseffecten die te verwachten zijn na introductie van 5G,
met hierin de volgende tekst:

''Why does 5G need such high numbers of antennae? It is because the 5G radiation is much more absorbed as it enters various materials. The approach is to use many more antennae with one found every few houses, such that 5G can sufficiently penetrate local walls. Such absorption usually involves the interaction with electrically charged groups, such that such high absorption is likely to involve placing forces on electrically charged groups. Because such forces are the way in which EMFs activate the VGCCs, it seems highly likely, therefore, that 5G radiation will be particularly active in VGCC activation.
In summary, then, 5G is predicted to be particularly dangerous for each of four different reasons:
1. The extraordinarily high numbers of antennae that are planned.
2. The very high energy outputs which will be used to ensure penetration.
3. The extraordinarily high pulsation levels.
4. The apparent high level interactions of the 5G frequency on charged groups presumably including the voltage sensor charged groups.
Now what the telecommunications industry argues is that 5G radiation will be mostly absorbed in the outer 1 or 2 mm of the body, …''
en tevens de volgende tekst
''Each 5G phone will contain dozens of tiny antennas, all working together to track and aim a narrowly focused beam at the nearest cell tower. The US Federal Communications Commission (FCC) has adopted rules (4) permitting the effective power of those beams to be as much as 20 watts, ten times more powerful than the levels permitted for current phones.''


Wat de problemen met en de erkenning van gezondheidseffecten betreft (mogelijk toe
te voegen aan de argumentatie), zie:

www.stopumts.nl/pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf
een belangrijk extra argument om geen 5G toe te passen.
En over de huidige en toekomstige normen voor maximale stralingsbelasting zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11684/redir
en
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/9350/sbm-2015_en_icnirp_richtlijnen .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie