Haarlem: Raadsmarkt ZENDMASTEN & GEZONDHEID op 29 november 2017

zondag, 10 december 2017 - Categorie: Oproepen

Bron 1: stralingsbewustzuidkennemerland.nl/raadsmarkt/
Bron 2: stralingsbewustzuidkennemerland.nl/wp-content/uploads/2017/12/Brochure-Raadsmarkt-Zendmasten-Gezondheid-Haarlem-29-11-2017.pdf
(de speciaal gemaakte mooie brochure)

Raadsmarkt

Gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort

Woensdag 29 november 2017 van 19.30 tot 21.30 uur
Stadhuis Haarlem, Grote Markt 2 – Raadszaal
(bereikbaar via de toegangspoort aan de
linkerzijde van het stadhuis)

– publiek is welkom –

Z E N D M A S T E N & G E Z O N D H E I D

Programma

19.15 – 19.30: Inloop met koffie/thee

19.30 – 19.35: Welkom en opening door voorzitter mevrouw Anne Sterenberg, voorzitter commissie Beheer gemeente Haarlem

19.35 – 19.45: Mevrouw Vera Verhagen en mevrouw Erika de Blij, ervaringsdeskundigen uit Zuid-Kennemerland

19.45 – 20.00: De heer Louwrens Wemekamp of mevrouw Yvonne Trenning, Antennebureau Rijksoverheid over zendmasten, straling en blootstellingsnormen

20.00 – 20.15: Mevrouw Annemiek Kamphuis van gemeente Haarlem, afdeling VTH, over vergunningen en dekkingsgraden

20.15 – 20.30: De heer dr. Hugo Schooneveld, bioloog en adviseur van Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) over de wetenschappelijk aangetoonde biologische effecten van straling

20.30 – 20.45: Mevrouw Rinske Keuken, arts van GGD Kennemerland over gezondheidseffecten, de stand van onderzoek daarnaar en hoe we om (kunnen) gaan met mensen die gezondheidsproblemen ervaren – onder voorbehoud

20.45 – 21.00: De heer Rob Verboog van Stop-Overdosis-Straling over de implicaties van het leven met EHS, het voorkomen van stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en de (gewenste) rol van overheids- en medische instanties

21.00 – 21.15: Toelichtende vragen van raadsleden aan de sprekers

21.15: Afsluiting door de voorzitter

21.15 – 21.30: Napraten met glaasje frisdrank

Bron 3: stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2017/12/03/samenvatting-bijeenkomst-zendmasten-gezondheid-gemeente-haarlem/
Het verslag van de bijeenkomst


Bron 4: stralingsbewustzuidkennemerland.nl/wp-content/uploads/2017/12/Haarlems-Dagblad-01-12-2017-Straling-van-zendmasten-ziekmakend.pdf
Straling van zendmasten: ziekmakend?
Het verslag in het Haarlems DagbladLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie