Cursus 'meten van EMV voor beginners'

donderdag, 17 november 2016 - Categorie: Oproepen

Bron: Marcel van Rijt

Geachte lezer,

Hierbij informeer ik u over de geplande nieuwe cursusdata voor de cursus ‘Basis EMV meten voor beginners’.

Marcel van Rijt – EM straling - cursusleider

Op 19 en 26 november a.s. wordt wederom de cursus ‘Basis EMV meten voor beginners’ gegeven.

Hierbij aanvullende informatie betreffende de cursus, cursuslocatie en administratieve details:

Locatie: ‘het Buiten’ in Hoevelaken (Laakweg 53). Het kan zijn dat (als u met de auto komt en de TomTom gebruikt) u de plaats Nijkerk (of Nijkerkerveen) moet opgeven!
De cursuslocatie is, vanwege de gunstige ligging, stralingsarm.

Als u reeds eigen EMV meetapparatuur bezit, dan deze graag meenemen (voor meetapparatuur wordt gezorgd, maar het is goed ook uw eigen apparaat beter te leren kennen).

De cursus maakt gebruik van een beamer en laptop PC voor de presentatie. Alhoewel deze geen sterke EMV afgeven vanwege de afstand tot de cursisten, kan het toch zijn dat u deze als minder prettig ervaart. Wij zullen wij ons best doen de stralingsbelasting zo laag mogelijk te houden door rekening te houden met uw gevoeligheid en de plaatsing van apparatuur. Voor de praktijkopdrachten zullen een aantal EMV afgevende testobjecten worden gebruikt. In goed overleg met uw medecursisten kunt u de hierbij gepaard gaande EMV zelf beperken.

Inloop: 09u30, start cursus: 10:00u. Einde cursus plm. 17:00u. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Het cursusgeld a €165,- kunt u overmaken op rek. nr. NL02 ASNB 0707 2136 73 t.n.v. EMstraling van Rijt, o.v.v. meetcursus 19 (of 26) november 2016.

Mocht u nog vragen hebben, graag even mailen!

N.B: De cursus is vooral praktisch van aard, maar omvat ook een deel basiskennis elektrische en magnetische velden. Gedurende de ochtend zullen theorie en praktijkaspecten gedemonstreerd worden, ’s middags kunt u vooral zelf aan de slag en ontdekken en oefenen met meten aan objecten die ‘stralen’.

Onderwerpen in de cursus:
- spanning, stroom en weerstand
- wat is EMV?
- Frequentiespectrum
- Velden en golven
- Elektriciteit in- en om het huis
- Natuurlijke en onnatuurlijke trillingen en velden
- Elektrische en magnetische velden
- Meetprocedures, valkuilen

(Alles op de praktijk gebaseerd)

Groet,

Marcel van Rijt – cursusleider
Connie Vroegop – assistent cursusleider

EMstraling van Rijt - voor stralingsmetingen en advies
Gruterstraat 21
6981KB Doesburg NL
T: 06 – 23727629 (spreek evt. voicemail in)
E: info@emstraling.nl - Marcel van Rijt
I: www.emstraling.nl
I: www.Emvion.nl

cid:78CB32D8-DDFA-47C8-9BDA-9E8A0385531B

emvion-logo-2
www.Emvion.nl .Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie