Oproep Amstelveen

donderdag, 16 maart 2006 - Categorie: Oproepen

Aan de bewoners van Amstelveen en andere belanghebbenden.

Beste mensen,

In Nes ad Amstel is geruisloos een zendinstallatie voor mobile telefonie in de kerktoren geplaatst. Gevolg: bijna het gehele dorp bevindt zich binnen een straal van 400 meter van et zendonding, de lagere school met peuterspeelzaal op 100 meter. Tegen de verleende bouwvergunning maken inmiddels 176 mensen bezwaar.
Paralel hieraan loopt het gegeven dat B&W van Amstelveen bezig zijn een notitie te maken over de toepassing van het voorzorgbeginsel en de gevolgen daarvan. Dit biedt een uitgelezen kans die niet gemist mag worden om de politiek luid en duidelijk te laten weten dat Amstelveners het voorzorgprincipe toepast willen hebben.
Ik roep jullie op snel in aktie te komen en de politiek te laten weten dat je er bent. Laat deze kans niet voorbijgaan, die komt nooit weer.

Elmer Gebben, Nes ad Amstel, gem. AmstelveenLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie