The effects of microwave radiation on the wildlife, preliminary results, Spanje 2003

vrijdag, 24 februari 2006 - Categorie: Onderzoeken

In dit onderzoek is een inverse relatie gevonden tussen de grootte van de populatie van mussen op diverse locaties en de gemeten stralingsblootstelling. Lees het onderzoek door onderaan de tekst op de PDF link te klikken.

Het schijnt dat mussen nagenoeg nooit in de hoofdstraal van een zender gaan wonen en dat ze een voorkeur hebben voor gebieden met weinig straling. Ze weten de plekken te vinden in woningen en gebouwen waar het grootste deel van de straling door structuren zoals muren tegengehouden wordt. Er is een tendens zichtbaar: De mussen verkassen van stralingsrijke gebieden (populatie neemt af) naar stralingsarme gebieden (populatie neemt toe). Zodra een zendinstallatie weer uitgeschakeld werd op een locatie, begaven de mussen zich weer naar die locaties.

Het viel de onderzoekers ook op dat in stralingsrijke gebieden de vogels (ook andere soorten) minder vitaal ogen.

De onderzoekers geven de volgende mogelijke verklaringen:
* Effecten op de reproductie
* Effecten op de bloedcirculatie en het zenuwstelsel
* Effecten op de gezondheid van de volgens en het welzijn (microwave syndrome)
* Indirecte effecten door voedsel tekorten als gevolg van elektromagnetische straling (b.v. de dood van insecten)

.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie