Onbegrijpelijk dat Wageningen geen onderzoek doet naar effecten straling op bomen

woensdag, 22 februari 2006 - Categorie: Onderzoeken

Over 'Straling velt bomen'

Hennie Tuithof schreef een rapport met als titel 'Straling velt bomen' (14 december 2005). Het is 22 februari 2006 op de website www.stopumts.nl verschenen. Zie Onderzoeken/960 .

Tuithof suggereert een verband tussen de kastanjeziekte en de straling van UMTS-zendmasten. Wetenschappelijk houdt die hypothese geen stand, want in Kalenberg (een dorp waar geen zendmasten staan) staat een kastanje met kastanjeziekte op een plek waar de dichtheid van de elektromagnetische velden relatief laag is.

Bij zijn waarnemingen gebruikt Tuithof een lecher-antenne. Dat is een soort wichelroede, waarmee geen metingen van GSM- en UMTS-straling gedaan kunnen worden. Ook is zijn methode van onderzoek niet geschikt voor het bevestigen of ontkrachten van een hypothese.

Maar Tuithof stelt ook andere hypothesen voor: 'door straling wordt de immuniteit van bomen en planten ernstig aangetast', 'in gebieden met UMTS-straling verkeren de bomen in slechtere staat dan daarbuiten' en 'alle bomen hebben ernstig last van de straling' (blz. 18).

Dat zijn redelijke hypothesen, zeker tegen de achtergrond van zijn waarnemingen in het veld en zijn proef met de Phoenix Rhoebellini (blz. 6). Net als bij mensen en kanaries bleek de plant zich te herstellen na het verminderen van de intensiteit van de straling. Helaas meldt Tuithof niet hoe hij dat heeft gedaan en hoe hij de straling heeft gemeten.

Voor kastanjes en andere bomen en planten kan de straling in het rijtje van stress-factoren worden opgenomen (naast bijvoorbeeld de schade aan kastanjes door de vraat van de mineermot).

Het is onbegrijpelijk dat Wageningen geen onderzoek doet naar de effecten van de elektromagnetische straling op bomen en planten. Het is makkelijker dan onderzoek naar de effecten op mensen, want bomen lopen niet weg en de biologische processen zijn eenvoudiger dan bij mensen of dieren. Het zou goed kunnen blijken dat Tuithof gelijk heeft en dat de straling een omgevingsfactor is die de stress versterkt, ook in bomen en planten.

Frans van Velden
22 februari 2006Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie