De invloed van GSM/UMTS straling op bomen en planten

vrijdag, 22 december 2006 - Categorie: Onderzoeken

Ingezonden artikel.
Auteur: Hennie Tuithof

22 februari 2006 (zie update december 2006 onderaan)
Hennie Tuithof heeft (niet-wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de relatie tussen stralingsblootstelling en het vrkomen van de Kastanjeziekte. In dit rapport (klik op PDF link onderaan) presenteert hij zijn bevindingen.

Opmerking stopUMTS:
Hennie Tuithof gebruikt een Lecherantenne, blijkt op bladzijde 5 van zijn rapport. Sommige mensen zullen misschien kritisch zijn over het gebruik van de Lecherantenne. Losstaand van de discussie of dit instrument wetenschappelijk bruikbaar is, blijkt bij navraag dat de Lecherantenne slechts gebruikt is als controle. De feiten spreken voor zich, aldus Hennie Tuithof: In gemeenten zonder kastanjeziekte is er geen UMTS dekking. Deze eenzijdige relatie wordt duidelijk wanneer de inventarisatiekaarten van Aesculaap naast de dekkingskaarten van KPN/Vodafone gelegd worden. Daarnaast is een Gigahertz HF-38B inclusief frequentiefilter gebruikt, zodat UMTS frequenties gescheiden kunnen worden van de overige frequenties.

Door de vele metingen met de apparatuur is gebleken dat de stralingswaarden aan de voet van de boom regelmatig nog laag zijn, maar op 20m hoogte kunnen ze een stuk hoger liggen. ''Hoge bomen vangen veel wind'' gaat hier dus op. Dit geldt overigens ook voor woningen. Des te hoger je woont, des te groter de kans is dat er veel straling van een umts/gsm zender het huis binnendringt.

Er zijn overigens wel tegenvoorbeelden te vinden voor bovengenoemde stelling. Frans van Velden beschrijft een zo'n voorbeeld in zijn commentaar op Onderzoeken/961 . Er is hier echter alleen aan de voet van de boom gemeten, dus het is mogelijk geen geschikt tegenvoorbeeld.

De stelling van H. Tuithof dat hoogfrequente electromagnetische straling de weerstand van flora verlaagt, waardoor deze meer vatbaar worden voor bepaalde ziekten, is in ieder geval beter te verdedigen. In dat geval weerspreekt het bovengenoemde tegenvoorbeeld de stelling dan ook niet. De immuniteit van de boom in het tegenvoorbeeld kan namelijk ook door andere factoren verlaagd zijn.

Concluderend kunnen we zeker stellen dat het onbegrijpelijk is dat Wageningen Universiteit , na het lezen van dit rapport, geen initiatief neemt om verder onderzoek te doen naar de effecten van hoogfrequente electromagnetische op bomen en planten. Aanwijzingen daarvoor zijn er voldoende, zeker na deze goede bijdrage van H. Tuithof.

Update 22 december 2006
In 2006 heeft H. Tuithof een vervolg geschreven:
www.nulpuntenergie.net/straling/stralingveltbomen-2006-HT.pdf

Hieronder vindt u het artikel van 2005:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie