Electromagnetic fields and autoimmune diseases

woensdag, 15 april 2015 - Categorie: Onderzoeken

Bron: journal.preventionandresearch.com/materiale_cic/766_3_2/6599_electroma/article.htm .
2014 February; 3(2): 79–83. ISSN: 2240-2594
Published online 2014 July 15.

Electromagnetic fields and autoimmune diseases

Paolo Boscolo,1 Raffaele Iovene,2 and Gabriele Paiardini2
1Professor of Occupational Medicine
2INAIL- Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, Dipartimento Territoriale di Pescara per la Regione Abruzzo
Corresponding author: Paolo Boscolo, Professor of Occupational Medicine, E-mail: boscolopaol@virgilio.it

Summary

Introduction:
experimental studies demonstrated that electromagnetic fields (EMFs) modify ion calcium fluxes in the membranes of blood mononu-clear cells and induce changes in metabolism and surface marker expression. There is also evidence of autoimmune diseases in subjects with genetic predisposition, following exposure to physical, chemical or biological noxious agents or perception of stressful situations. The aim of this systematic review is to evaluate the effects of electromagnetic fields (EMFs) on onset and progression of autoimmune diseases.

Materials and Methods:
all papers published in scientific journal from 1979 to 2013 were examined for inclusion in the systematic review. The research was conducted using the following key-words: electromagnetic fields, immune response, autoimmunity, Systemic Lupus Erythematosus. 37 studies were included in this article.

Results:
there is clear evidence that exposure to EMFs produced by radiotelevision broadcasting stations, radars, or electricity induces changes (within the physiological range) in number and percentage of circulating immune cells as well as in the immune response.
Experimental studies on rats demonstrated that exposure to electricity induces metabolic effects similar to those of stress. Women resident near high power lines showed reduced melatonin production as in workers performing stressful night shifts. Employees with prolonged conversation time on mobile phone showed lower levels of serum TSH (index of increased thyroid metabolism) as in situations of stress.

Discussion:
it is demonstrated that there is absorption of energy in organisms exposed to EMFs; the effects of the EMFs (more elevated on the immune and nervous systems) are similar to those induced by stress stimulations. We suggest that the adaptation of tissues to the EMFs, in genetically predisposed subjects, may stimulate the onset and progression of autoimmune diseases.

Keywords: electromagnetic fields, immune response, autoimmunity, Systemic Lupus Erythematosus

Voor het volledige artikel zie bovenstaande link. Hieronder een Nederlandse samenvatting die één van onze lezers ons toezond.

Dit wetenschappelijke artikel is geschreven door een hoogleraar beroepsziekten en twee collega's.
Dit artikel is relevant omdat het is gebaseerd op 37 zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke artikelen gepubliceerd tussen 1979 en 2013 (zg. meta-studie).
Een heel aantal studies hiervan wordt besproken.

In zijn algemeenheid is er bewijs dat autoimmuun-ziektes veroorzaakt worden, bij daarvoor genetisch gepredisponeerde personen, door blootstelling aan fysische, chemische en biologische schadelijke invloeden en het ondergaan van stressvolle situaties in het leven (zg. life events).
Doel van deze meta-studie (het artikel) was om na te gaan wat het effect is van electromagnetische
velden op het ontstaan en de progressie van autoimmuun-ziektes.
Systemic Lupus Erythematosus (SLE), dé autoimmuun-ziekte bij uitstek, werd centraal gesteld in het onderzoek vanwege zijn grote aantal genetische veranderingen en klinische manifestaties.

Experimentele studies hebben aangetoond hoe electromagnetische velden door de absorptie van de energie in lichaamsweefsels het celmetabolisme ingrijpend wijzigen en daarbij vooral invloed hebben op neuro-endocriene en immunologische systemen (neuro-immuunziektes) en het DNA-metabolisme. Epidemiologische studies ondersteunen deze bevindingen.

Er is duidelijk bewijs dat de blootstelling aan electromagnetische velden geproduceerd door bijvoorbeeld radio-en televisie stations, radars, 50/60 Hz electriciteit (netspanning) en mobiele telefoons zowel het aantal/percentage circulerende immuuncellen als de immuun-respons beïnvloeden.
Blootstelling aan electromagnetische straling wordt door het lichaam ervaren als stressvol. Het effect wordt mede bepaald door de dosis, duur van de blootstellings en frequentie of golflengte van het signaal.
Doordat het lichaam zich probeert aan te passen aan de electromagnetische belasting, zal bij genetisch gepredisponeerde individuen, een autoimmuun-mechanisme op gang gebracht worden. Vele typen immuuncellen ondergaan veranderingen. Auto-immuniteit kan gezien worden als een eindfase van vergaande ontregelingen in het immuunsysteem.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie