Zwitsers overzicht van onderzoek

zondag, 08 januari 2006 - Categorie: Onderzoeken

Hier:

www.aefu.ch/info/3m_elektrosmog.html

is een overzicht te vinden (in het Duits) van onderzoek op het gebied van elektrosmog. Samengesteld door de AEFU (Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, artsen voor milieubescherming in Zwitserland. Dat is een zustervereniging van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM, www.nvmm-mmk.nl/ ). De NVMM werkt nauw samen met de GGD en houdt zich opvallend stil als het gaat om NIS (niet-ioniserende straling).

Op het aanstaande congres op 25 januari 2006 komt het onderwerp zelfs helemaal niet aan de orde, ondanks het komende debat in de Tweede Kamer. Op de website van de NVMM staat slechts een folder uit 1999 (!), waarin de niet-thermische effecten nauwelijks besproken worden. Het onderwerp wordt in Nederland door medici helemaal niet bediscussieerd. Ongelofelijk. Als je het vergelijkt met de AEFU, dan loopt de NVMM hopeloos achter.

De AEFU biedt een rustig en degelijk overzicht. Geen geschreeuw, maar feiten, met links naar de vele bronnen.

Natuurwetenschappelijke stand van zaken:

Gentoxische werking van hoogfrequente straling is in vitro aangetoond.
Experimenten met mensen hebben effecten op de cerebrale doorbloeding, slaapkwaliteit, EEG en welbevinden aangetoond.
Subjectieve klachten zijn bekend. Elektrogevoeligheid staat ter discussie. Hoogfrequente stralingsziekte wordt niet erkend. UMTS wordt verdacht van het veroorzaken van onwelzijn.

Er zijn weinig epidemiologische onderzoeken naar permanente blootstelling van het hele lichaam aan niet-ioniserende straling. Zij doen vermoeden dat de subjectieve klachten in de omgeving van zendmasten toenemen en ook het aantal gevallen van kanker. Na jarenlang gebruik van mobiele telefoon een verhoging van de kans op acoustic neuroma. De invloed van DECT-telefoons is helemaal niet onderzocht.

Hieraan is toe te voegen: effecten op het centrale zenuwstelsel, neuronale activiteit, werking van de hersenen en cognitieve functie (zie rapport voor T-Mobile door Jülich Instituut, 9 mei 2005). In Rusland is hoogfrequente stralingsziekte wel een medische entiteit.

Medische stand van zaken:

Een toenemend aantal artsen verdenkt zendstations, mobiele telefoons, dect-telefoons en wlan-netwerken van schadelijkheid voor de gezondheid. Uit een onderzoek in 2005 bleek dat 54 procent van de artsen een samenhang tussen de straling en klachten plausibel acht. Er is een enorme hoeveelheid onderzoek op moleculair en cellulair niveau, experimenten met dieren en mensen.

In Zwitserland loopt een onderzoeksprogramma van bijna 10 miljoen euro, het Nationale Forschungsprogramma 'NIS, Umwelt und Gesundheit'. Epidemiologische onderzoek staat op stapel en ook de slaapstoornissen worden nader onderzocht. Kortom, er wordt aan gewerkt. Natuurwetenschappelijk zijn de effecten aangetoond. De medici verdenken de straling en achten het verband plausibel.

Ondertussen wordt www.stopumts.nl door Brinkhorst en Van Geel afgeschilderd als een abjecte pressiegroep, die de burgers alleen maar bang zou maken met onwaarheden. Je vraagt je af wie hier de pressiegroep is, Brinkhorst en Van Geel met hun samenwerking met de providers, Gezondheidsraad en GGD's, hun propaganda en het verzwijgen van feiten, of de website die informatie zoals bovenstaande wél doorgeeft. De NVMM, GGD, Volksgezondheid, huisartsen enz. slapen intussen als Doornroosje. Wakker worden, tien jaar slapen is voldoende !

Voor wie na het rustige en degelijke overzicht nog iets wil lezen over de gruwelijke werkelijkheid, het lijden van mensen zonder enige hulp, ''mijn grondrechten zijn mij ontnomen, ik krijg niet eens bescherming tegen foltering'', ''wat ik nu moet doorstaan, is geen leven meer'' ...:

http://www.aerzte-warnen-vor-mobilfunk.de/symposium_1.htmlLees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie