Biologische onderzoeken

zondag, 17 oktober 2004 - Categorie: Onderzoeken


Door blootstelling aan elektromagnetische velden van GSM overlijdt driekwart van kippenembryo's (normaal 16%)
Biological effects of mobile phone electromagnetic field on chick embryo (risk assessment using the mortality rate)
Chicken embryos were exposed to EMF from GSM mobile phone during the embryonic development (21 days). As a result the embryo mortality rate in the incubation period increased to 75% (versus 16% in control group).


Blootstelling aan mobiele telefoon veroorzaakt hersenschade in ratten
Mobile Phone Exposure Causes Brain Damage in Rats
Zie ook het BBC-artikel: Mobile phones 'may trigger Alzheimer's'
Ratten werden bij dit onderzoek eenmalig slechts twee uur blootgesteld aan de straling van een normale GSM mobiele telefoon. Vijftig dagen na de blootstelling, worden de hersenen van de ratten onderzocht. De hersenen van de ratten die "getelefooneerd" hadden, bleken veel albumine te bevatten, wat zichtbaar gemaakt wordt met een reagentia met als resultaat zwart/bruine stippen. Daarnaast is er een grote hoeveelheid dode hersencellen. Er wordt verondersteld dat de hersenen van mensen zeer waarschijnlijk eenzelfde gevoeligheid voor hoogfrequente straling hebben. Vervolgens wordt gesteld dat deze straling wel eens de ziekte van Alzheimer (dementie) tot gevolg zou kunnen hebben. Hier vindt u de foto's: Hersenfoto's van bestraalde en onbestraalde ratten.
N.B. Let op de laatste alinea in het BBC-artikel. Daarin *verwerpt* de woordvoerdster van de Mobile Operators Association de studieresultaten omdat er volop studies zouden zijn die geen negatief gezondheidseffect zouden aantonen. Dat deze studies gedaan zijn in opdracht van de Mobile Operators (telecom providers) en dat uitdrukkelijk opdracht is gegeven om alleen naar de thermische effecten te kijken (en dus niet-thermische effecten te negeren), wordt niet vermeld.
Klik op de foto voor een vergroting:
Salford: Hersenfoto's met albumin-reagentia van niet (links) en wel (rechts) aan GSM blootgestelde ratten  


Schade aan zenuwcellen in de hersenen van zoogdieren na blootstelling aan microgolven van GSM mobiele telefoons.
Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones, 2003.
De Abstract in het PubMed archief
Gepubliceerd in: Environ Health Perspect. 2003 Jun;111(7):881-3; discussion A408.
Door: Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BR.
Vertaling van de Abstract: Het mogelijke risico van hoogfrequente electromagnetische velden voor het menselijk lichaam is een groeiende zorg voor onze samenleving. We hebben in het verleden aangetoond dat zwakke gepulseerde microgolven een significante lekkage van albumine door de hersen-bloed barriere veroorzaken. In deze studie onderzochten we of bij een pathologische lekkage door de hersen-bloed barriere ook schade aan neuronen optreedt. Drie groepen van acht ratten werden voor 2 uur blootgesteld aan electrosmagnetische velden van verschillende sterkten van een GSM mobiele telefoon. We vonden zeer significant (p < 0.002) bewijs voor neuronale schade in de cortex, hippocampus en de "basal ganglia" in de hersenen van blootgestelde ratten.


GSM Telefoon beinvloedt neurale funktie in mensen. Effect op EEG monitor zichtbaar.
Acute mobile phone operation affects neural function in humans. (abstract)
Gepubliceerd in: Clin Neurophysiol. 2002 Oct;113(10):1623-32.
Door: Croft RJ, Chandler JS, Burgess AP, Barry RJ, Williams JD, Clarke AR.
OBJECTIVES: Mobile phones (MP) are used extensively and yet little is known about the effects they may have on human physiology. There have been conflicting reports regarding the relation between MP use and the electroencephalogram (EEG). The present study suggests that this conflict may be due to methodological differences such as exposure durations, and tests whether exposure to an active MP affects EEG as a function of time.
CONCLUSIONS: Active MPs affect neural function in humans and do so as a function of exposure duration. The temporal nature of this effect may contribute to the lack of consistent results reported in the literature.Mobiele telefoon geeft significante verschillen weer op de EEG monitor
Human brain wave activity during exposure to radiofrequency field emissions from mobile phones.
Gepubliceerd in: Australas Phys Eng Sci Med. 2003 Dec;26(4):162-7.
Door: D'Costa H, Trueman G, Tang L, Abdel-rahman U, Abdel-rahman W, Ong K, Cosic I.
The aim of this study was to determine whether there is an effect of mobile phone electromagnetic field emissions on the human electroencephalograph (EEG).
Statistical tests indicated significant difference in the full-power mode trial within the EEG alpha (8-13 Hz) and beta (13-32 Hz) bands. A subsequent statistical analysis of median spectral power in discrete EEG rhythms revealed significant differences in 7 of the 32 distinct frequencies overall. In conclusion, the results of this study lend support to EEG effects from mobile phones activated in talk-mode.


Relatie tussen huidkanker en mobiele telefoon ?
Cellular and cordless telephones and basal cell carcinoma: a case report.
Gepubliceerd in: Arch Environ Health. 2003 Jun;58(6):380-2.
Door: Hardell L, Mild KH, Johansson B.
During a 1-yr period, a 50-yr-old man had developed 6 basal cell skin cancer lesions on his scalp and face, 5 of which were localized on the right side of his head. The man had used an analog cellular telephone during 1987-1992; after 1992, he used a digital cellular telephone. In addition, he had used a cordless telephone since 1997. He always placed a phone on his right ear during phone calls. The right side of this individual's head contained 5 of the 6 tumors that eventually developed.
Gebruik mobiele telefoon veroorzaakt significante oxidatieve stress in hersenen
Ginkgo biloba prevents mobile phone-induced oxidative stress in rat brain
Rats (EMR+) were exposed to 900 MHz EMR from MP for 7 days (1 h/day). [...]
Oxidative damage was evident by the: (i) increase in malondialdehyde (MDA) and nitric oxide (NO) levels in brain tissue, (ii) decrease in brain superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities and (iii) increase in brain xanthine oxidase (XO) and adenosine deaminase (ADA) activities.Compilatie van diverse studies door Dr. Mercola
Een overzicht van effecten die in vitro (latijns voor "in glas", dus in reageerbuis/petri-schaal) gevonden werden bij het gebruik van hoogfrequente microgolven (zoals DECT, GSM en UMTS):
 • Epileptische activiteit in hersenen
 • Veranderde enzymactiviteit
 • Verhoogde celmembraamdoorlaatbaarheid
 • veranderingen in de hersen op electrochemisch niveau (calcium flux)
 • Veranderingen in het bloed
 • Versterking van werking van kankerverwekkende stoffen

Een overzicht van effecten die in vivo (latijns voor "in levend organisme") gevonden werden bij het gebruik van hoogfrequente microgolven:

 • Onderdrukking van het immuunsysteem van kippen (veranderingen in melatonine, corticosteroide en IgG niveau)
 • Verhoging van de sterftecijfers van embryo's van kippen
 • Verhoogde doorlaatbaarheid van bloed-brein barriere
 • Veranderingen in de hersenelectrochemie (dopamine en opiaten)
 • Toename van het aantal DNA breuken

Daarnaast zijn er bij studies met mensen effecten gemeten in de vorm van:

 • Verstoorde EEG (hersenactiviteit)
 • Verstoorde bloeddruk
 • Afname van de REM-slaap periode tijdens het slapen
 • Verandering van elektrische signalen in bepaalde regionen van de hersenen

Een gedetailleerd rapport over de gevaren van straling
Een uitgebreid 20 pagina's tellend artikel met 25 bronverwijzingen naar relevante studies.


Groot overzicht van studies m.b.t. hoogfrequente straling
Zeer uitgebreide lijst met studies, opgesteld door het Duitse Burgerwelle e.V.

Overzicht studies die aantonen dat hoogfrequente straling:
 • Invloed heeft op de spermacellen en zodoende vruchtbaarheid verlaagt
 • De vruchtbaarheid van muizen doet afnemen
 • De melatoninespiegel in het bloed verlaagt en het risico op kanker verhoogt
 • De oxidatieve stress in het lichaam significant verhoogt
 • De celmembramen/kanalen ontregelt
 • Het menselijk DNA beinvloedt
 • De celdeling van leukemiecellen significant verhoogt
 • Effect heeft op de hersenen met een zichtbaar effect op de EEG monitor

Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie