Epidemiologische onderzoeken

zondag, 17 oktober 2004 - Categorie: Onderzoeken


Wonen binnen 400 meter van een GSM basisstation verdrievoudigt kans op kanker.
Einfluss der r�umlichen N�he von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz
Gepubliceerd in: Umwelt-Medizin-Gesellschaft, 17. Jahrgang, Ausgabe 4/2004, S. 273-356
Door: H. EGER, K. U. HAGEN, B. LUCAS, P. VOGEL und H. VOIT
Download de publicatie hier: Publicatie
Naila Studie: In het Duitse plaatsje Naila zijn 10 jaar lang de kankergevallen geregistreerd.
Willekeurig zijn 967 inwoners geselekteerd voor het onderzoek. Deze mensen zijn gedurende 10 jaar gevolgd door artsen. 320 Mensen (groep A) wonen binnen 400 meter afstand van een GSM zendmast en 647 mensen (groep B) wonen buiten deze 400 meter afstand. Gedurende het onderzoek zijn deze mensen ca. 90.000 uur continu blootgesteld aan de elektromagnetische velden van het GSM basisstation.
Het onderzoek is in 1994 begonnen, toen de zendmast geplaatst werd.

In de eerste vijf jaar, van 1994 tot 1999, zijn bij groep A 18 nieuwe kankergevallen geconstateerd. Oftewel, 18/320 = 5,63% van de mensen (1 op 18) uit groep A krijgt kanker in die vijf jaar Bij groep B zijn 16 nieuwe kankergevallen geconstateerd, Oftewel, 16/647 = 2,47% van de mensen (1 op 40) uit groep B krijgt kanker in die eerste vijf jaar.
Gedurende de eerste vijf jaar na plaatsing van de GSM zendmast blijkt dat de mensen die in de buurt van de zendmast wonen dus ruim twee keer (2,24x) zo vaak kanker gekregen hebben als de groep mensen die wat verder weg woont.

In de tweede periode van vijf jaar, van 1999 tot 2004, zijn bij groep A 13 nieuwe kankergevallen geconstateerd. Oftewel, 13/320 = 4,06% van de mensen (1 op 24) uit groep A krijgt kanker in die vijf jaar Bij groep B zijn 8 nieuwe kankergevallen geconstateerd, Oftewel, 8/647 = 1,24% van de mensen (1 op 80) uit groep B krijgt kanker in die vijf jaar.
Gedurende de tweede periode van vijf jaar blijkt dat de mensen die in de buurt van de zendmast wonen dus ruim drie keer (3,27x) zo vaak kanker gekregen hebben als de groep mensen die wat verder weg woont.

De groep proefpersonen is groot genoeg om tot een statistische significantie van p<0,05 (1e 5 jaar), of zelfs p<0,01 (2e 5 jaar) te komen. Dit betekent dus dat de resultaten zeer serieus te nemen zijn en dat de kans dat alles op toeval berust kleiner is dan 5% resp. 1%.
Tevens blijkt dat de mensen uit groep A gemiddeld 8,5 jaar jonger de diagnose kanker te horen krijgen.
De burgermeester van Naila neemt het zeer serieus en eist maatregelen in zijn persbericht.

Das "Zentrum f�r Umweltforschung und -technik" der Universit�t Bremen, das den �rzten von Naila solide Forschungsarbeit bescheinigt, empfiehlt angesichts der Werte eine sofortige Abschaltung der Mobilfunk-Anlage. (Bron)
 Percentage van bevolking dat kanker krijgt 
Periode<400m van basisstation>400m van basisstationFactorSignificantie
1994 - 19995,63 %2,47%2,24x vaker bij <400mp<0,05
1999 - 20044,06 %1,24%3,27x vaker bij <400mp<0,01

Lees verder (Duits) of lees de korte vertaling bij Stichting Milieuziektes (zie onderaan pagina).
Een presentatie waar de cijfers gepresenteerd worden vindt u hier: Naila Presentatie

Bekijk vooral de onderstaande grafiek.
"Erwarterte Anzahl" = Verwachte aantal kankergevallen a.h.v. Duits gemiddelde.
"Gesamt-bereich" = Aantal kankergevallen voor alle 967 proefpersonen tesamen
"Nah-bereich" = Aantal kankergevallen onder de 320 mensen in groep A (dichtbij mast)
"Fern-bereich" = Aantal kankergevallen onder de 647 mensen in groep B (verder weg van mast)
Naila: Aantal nieuwe kankergevallen in 1999 - 2004   Naila: Berekening p<0.01 significantie volgens Chi2-Yates methode   Naila: Kaart van Naila waarop 400m grens aangegeven is   Naila: Foto's van diverse zendmasten  

Klik op de illustratie hieronder om de televisie uitzending te bekijken waarin de zendmast te zien is en de onderzoekers en de bewoners geinterviewd worden:
Bekijk hier de pagina van de Bayerischer Rundfunk
N.B. Aan de beelden van de zendmast te zien, betreft het hier drie staafvormige 1800 MHz zenders van elk zo'n 20 Watt. Op veel lokaties in Nederland worden aan een mast 6, 9 of nog meer zenders gehangen, wat dus voor een nog veel hogere blootstelling zorgt waarbij de 400m grens waarschijnlijk niet eens afdoende is.
Meer Duitse informatie over de Naila studie


Sterk verhoogd aantal kankergevallen nabij GSM zendmast in Israel
increased incidence of cancer near a cellphone transmitter station.
Door: Ronni Wolf M.D., Danny Wolf M.D. (medical doctor)
Gepubliceerd in: International Journal of Cancer Prevention, VOLUME 1, NUMBER 2, APRIL 2004
Dit onderzoek concludeert net als het Naila onderzoek (zie hierboven) dat mensen die nabij een GSM zendmast wonen een sterk verhoogde kans op het krijgen van kanker hebben. Bij het Naila onderzoek kwam men tot een ruim 3-voudig risico, bij dit onderzoek zelfs tot een 4-voudig risico.
Zelfs in het jaar nadat de studie afgerond was, bleken er opnieuw (relatief) veel meer kankergevallen geconstateerd te zijn in "Area A" (nabij de zendmast, 350m).
Cancer incidence of women in area A was thus significantly higher (p<0.0001) compared with that of area B and the whole city. A comparison of the relative risk revealed that there were 4.15 times more cases in area A than in the entire population. The study indicates an association between increased incidence of cancer and living in proximity to a cell-phone transmitter station.


Rond 1996,1997 sterke tijdelijke toename in sterftecijfers
"Each of dozens of cities recorded a 10-25% increase in mortality, lasting two to three months, beginning on the day in 1996 or 1997 on which that city�s first digital cell phone network began commercial service."


Dr. Germann: Significante effecten van GSM zendmast op bloedbeeld
Dr. Germann heeft een tussenbericht gegeven over zijn onderzoek naar de invloed van gepulste hoogfrequente straling op het bloed. Bij 1018 personen, verspreid over heel Duitsland werd het bloed voor in bedrijfname van een GSM zendmast onderzocht, en bij tot nu toe werden na zes tot twaalf maanden in gebruikzijn van de zendmast bij 498 personen nogmaals het bloed onderzocht en met de eerste proeven vergeleken.

De resultaten van de retikulocytenonderzoekingen tonen, dat er signifikante effekten bij mensen optreden als gevolg van gepulste EMF, zoals die ook in de wetenschappelijke literatuur in vitro en in vivo gevonden kunnen worden(in feite biologische effekten bij lymphocyten, bij granulocyten, aan beendergroei en het beenmerg).
Bron: St. Milieuziektes


Mensen significant vaker ziek nabij zendmasten (<300m)
Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex
Gepubliceerd in: Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73.
Door: Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M.
Een studie waarbij gebruik gemaakt is van een questionaire bij 530 mensen (270 mannen, 260 vrouwen) die al dan niet in de nabijheid van GSM zendmasten wonen.
Vergeleken met mensen die verder dan 300 meter van een zendmast wonen, is er een significante (p<0.05) toename geconstateerd van vermoeidheid bij tot 300m afstand van de zendmast. Bij een afstand tot 200 meter wordt een sign. toename van hoofdpijn, verstoorde nachtrust, verminderd welzijn/comfort geconstateerd. Bij een afstand tot 100 meter wordt een sign. toename van o.a geirriteerdheid, depressie, geheugenverlies, duizeligheid, vermindering van het libido geconstateerd. Vrouwen klagen significant vaker over hoofdpijn, misselijkheid, geen trek in voedsel, slaapstoornissen, depressie, onconfortabel gevoel en gezichtsproblemen.
Deze eerste studie van symptomen ervaren door mensen die in de buurt van GSM zendmasten wonen, toont aan dat er minimaal een afstand van 300 meter tot zendmasten bewaard moet blijven, willen we mensen tegen stralingseffecten beschermen.


De waarden in de tabel zijn hieronder grafisch weergegeven (klik om te vergroten):
Santini: Verband vermoeidheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn met afstand tot GSM mast   Santini: Verband misselijkheid, gebrek aan eetlust en verstoorde nachtrust met afstand tot GSM mast   Santini: Verband depressie, onconfortabel gevoel en concentratieproblemen met afstand tot GSM mast   Santini: Verband geheugenverlies, huidproblemen en gezichtsstoornissen met afstand tot GSM mast   Santini: Verband gehoorstoornissen, duizelingen, evenwichts-, hart- en vaatproblemen met afstand tot GSM mast  
In zowel dit artikel als in "Het Bitje" van mei 2004 vindt u meer informatie over deze studie.
Voor de overige uitgaven van het Bitje kijkt u op: Het Bitje.


Mensen significant vaker ziek nabij zendmasten (<250m)
The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain
Gepubliceerd in: Electromagnetic Biology and MedicineVolume 22, Issue 2, (2003)
Door: E.A. Navarro, J. Segura, M. Portol�s, C. G�mez-Perretta de Mateo, Departamento de F�sica Aplicada, Universitat de Val�ncia, Val�ncia, Spain and Centro de Investigaci�n, Hospital Universitario LA FE, Val�ncia, Spain, 10/01/2003.

De meetwaarden waren erg laag in vergelijking met de Europese veiligheidsrichtlijnen 1999/519/EC DOCE 30/7/99 (1999/519/EC:). De meetwaarden waren zelfs lager dan 0.2 �W/cm2. De Spaanse wetgeving laat een maximum toe van 450 �W/cm2 op een enkele frequentie (900 MHz), even veel als de Europese veiligheidsrichtlijnen 1999/519/EC DOCE 30/7/99

De eerste groep (< 150 m vanaf het basisstation) was blootgesteld aan elektromagnetische velden met een gemiddelde vermogen dat 10 keer hoger was dan in de tweede groep (> 250 m vanaf het basisstation). Het vermoeidheidssyndroom was 42% hoger in de eerste groep, het Russel syndroom was 55% hoger in de eerste groep, de gevoelsafwijkingen waren 25% hoger in de eerste groep en hart- en vaatafwijkingen waren ook 55% hoger.

We concluderen dat oncomfortabele gevoelens (0.544), prikkelbaarheid (0.515), en gebrek aan eetlust (0.485) de meest relevante symptomen zijn die verband houden met de intensiteit van de blootstelling. Andere symptomen zoals vermoeidheid (0.438), hoofdpijn (0.413), concentratieproblemen (0.469) en slaapproblemen (0.413) vertonen ook een significante relatie met de intensiteit van de blootstelling.

In een poging om vergelijkingen te vinden tussen onze resultaten en vorige onderzoeken, kunnen we een grote overeenkomst aantonen met de Lilienfeld studie (Johnson-Liakouris, 1998) die een dosis-reactie verband aantoonde tussen verschillende neurologische symptomen en blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze symptomen werden aangeduid met de naam �microstralingssyndroom� of �radiofrequente stralingsziekte�.

De huidige resultaten tonen een significante relatie tussen verschillende symptomen die men microstralingsziekte noemt en de intensiteit van de elektromagnetische velden afkomstig van het basisstation dat gesitueerd is op een berg aan de rand van de stad. De ernst van de symptomen neemt af bij mensen die verder weg wonen, op een afstand groter dan 250 meter van de belangrijkste stralingsbron en bij een stralingsintensiteit die lager is dan 0.1 �W/cm2.

Op dit moment wordt de elektromagnetische stralingsintensiteit van basisstations niet herkend als een milieuvervuiler. De gerapporteerde resultaten zijn verkregen van ��n van de eerste bevolkingsonderzoeken inzake de gezondheid van een populatie die leeft in de nabijheid van een basisstation voor GSM telefonie.


Significante toename van concentratieproblemen bij gebruik van 1800 MHz mobiele telefoon. Vooral vrouwen gevoelig voor slaapproblemen
Symptoms reported by mobile cellular telephone users
Gepubliceerd in: Pathol Biol (Paris). 2001 Apr;49(3):222-6.
Door: Santini R, Seigne M, Bonhomme-Faivre L, Bouffet S, Defrasne E, Sage M.
A significant increase in concentration difficulty (p < 0.05) was reported by users of 1800-MHz (DCS) cellular phones compared to 900-MHz (GSM) phone users. In users of cellular phones, women significantly (p < 0.05) complained more often of sleep disturbance than men.
Full-Text in .RTF formaat: Studie


Vooral bejaarden gevoelig voor hoogfrequente electromagnetische straling
Symptoms experienced by people in vicinity of base stations: II/ Incidences of age, duration of exposure, location of subjects in relation to the antennas and other electromagnetic factors
Gepubliceerd in Pathol Biol (Paris). 2003 Sep;51(7):412-5.
Door: antini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M.
This is the 2nd part of a survey study conducted on 530 people (270 men, 260 women) living or not in vicinity of cellular phone base stations.
Our results show significant increase (p < 0.05) in relation with age of subjects (elder subjects are more sensitive) and also, that the facing location is the worst position for some symptoms studied, especially for distances till 100 m from base stations.Biologische effecten worden gerapporteerd bij blootstelling aan microgolf straling
Danger of cellular telephones and their relay stations
Gepubliceerd in: Pathol Biol (Paris). 2000 Jul;48(6):525-8.
Door: Santini R, Seigne M, Bonhomme-Faivre L.
Biological effects have been reported, such as radiofrequency sickness, electroencephalographic and blood pressure changes and also cancer risks in humans and animals exposed to microwave irradiation. Some European countries (Italy, France, Belgium, etc.) have taken measures to protect their populations.


Significante toename van hoofdpijn bij langer gebruik maken van mobiele telefoon
Prevalence of Headache among Hand-Held Cellular Telephone Users in Singapore: A Community Study
Door: Sin-Eng Chia, Hwee-Pin Chia, and Jit-Seng Tan Department of Community, Occupational & Family Medicine, National University of Singapore, Singapore, Republic of Singapore
Gepubliceerd in: Environmental Health Perspectives, olume 108, Number 11, November 2000
We carried out a cross-sectional community study in Singapore to determine the prevalence of specific central nervous system (CNS) symptoms among hand-held cellular telephone (HP) users compared to nonusers and to study the association of risk factors and CNS symptoms among HP users. A total of 808 men and women between 12 and 70 years of age, who lived in one community, were selected using one-stage cluster random sampling and responses to a structured questionnaire. The prevalence of HP users was 44.8%. Headache was the most prevalent symptom among HP users compared to non-HP users, with an adjusted prevalence rate ratio of 1.31 [95% confidence interval, 1.00-1.70]. There is a significant increase in the prevalence of headache with increasing duration of usage (in minutes per day). Prevalence of headache was reduced by more than 20% among those who used hand-free equipment for their cellular telephones as compared to those who never use the equipment. The use of HPs is not associated with a significant increase of CNS symptoms other than headache.


Gebruik mobiele telefoon verhoogt risico op hoofdpijn, slaapproblemen, druk, vermoeidheid en duizeligheid
Association of mobile phone radiation with fatigue, headache, dizziness, tension and sleep disturbance in Saudi population
Gepubliceerd in: Saudi Med J. 2004 Jun;25(6):732-6
Door: Al-Khlaiwi T, Meo SA.
CONCLUSION: Based on the results of the present study, we conclude that the use of mobile phones is a risk factor for health hazards and suggest that long term or excessive use of mobile phones should be avoided by health promotion activities such as group discussions, public presentations and through electronic and print media sources.


Significante vertraging van spermacellen bij mannen die GSM telefoon aan de riem dragen
Der Einfluss elektromagnetischer Wellen auf die Spermienmotilit�t
Door: M. Davoudi, C. Br�ssner, W. Kuber (2002)
Gepubliceerd in: J. Urol. Urokgyn�kol. 3/2002
Conclusion: Our data suggest a decreased motility of rapid progressive spermatozoa caused by electromagnetic waves of GSM-mobile phones. These findings may have an impact in counselling subfertile men.


Autisme mogelijk door elektromagnetische velden veroorzaakt
A Possible Association Between Fetal/neonatal Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Radiation and the Increased Incidence of Autism Spectrum Disorders (ASD)
Door: Robert C. Kane, Ph.D.
Gepubliceerd in: Medical Hypotheses (2004) 62, 195-197
It is also readily acknowledged that human exposures to radiofrequency radiation have become pervasive during the past twenty years, whereas such exposures were uncommon prior to that time. It is suggested that fetal or neo-natal exposures to radiofrequency radiation may be associated with an increased incidence of autism.* Deze lijst wordt continu bijgewerkt en uitgebreid, kom dus regelmatig terug.
Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie