Denemarken: invloed RF straling op cress (tuinkers), schoolonderzoek

woensdag, 12 juni 2013 - Categorie: Onderzoeken

Bron:
www.c4st.org/news/item/what-s-happening-around-the-world/danish-students-attract-international-attention-with-cress-and-wifi-experiment.html .
lexnaturalis.nl/deense-brugklasleerlingen-verbazen-wetenschappers-met-hun-wifi-experiment/
Met de originele foto's, die hieronder niet gereproduceerd zijn.
21 mei 2013

Onderaan toegevoegd een link naar een onterecht negatief commentaar (28 mei) op het Deense onderzoek en het commentaar daarop (30 mei) vanr Stopumts. Ook toegevoegd verwijzingen naar verwante onderzoeken die eveneens schadelijke effecten laten zien
Later (12 juni) toegevoegd de Nederlandse vertaling van het volledige Deense onderzoek, zie de pdf-file onderaan


Danish Students Attract International Attention with Cress and Wifi Experiment


Foreign researchers are extremely excited for a biology project from five 9th grade girls.

Researchers from England, Holland and Sweden have shown great interest in the five girls' biology experiments.

Take 400 Cress seeds and place them into 12 trays. Then place six trays in two rooms at the same temperature. Give them the same amount of water and sun over 12 days, and remember to expose half of them to mobile Wi-Fi radiation.

It is a recipe for a biology test so brilliant that it has attracted international attention among acknowledged biologists and radiation experts. Behind the experiment are five girls from 9b in Hjallerup School in North Jutland, and it all started because they found it difficult to concentrate during the school day:

- We all think we have experienced difficulty concentrating in school, if we had slept with the phone next to our head, and sometimes also experienced having difficulty sleeping, explains Lea Nielsen, who is one of the five aspiring researchers.

The school was not equipped to test the effect of mobile phone radiation on them. Therefore, the girls had to find an alternative. And the answer was Cress.

Six trays of seeds were put into a room without radiation, and six trays were put into another room next to two Wi-Fi routers. Such routers broadcast the same type of radiation as an ordinary mobile.

Healthy Cress

The ''healthy'' cress without the influence of the router. Photo: The girls from 9b

Then it was just necessary to wait 12 days, observe, measure, weigh and take pictures along the way. And the result spoke was clear: cress seeds next to the router did not grow, and some of them were even mutated or dead.

- It is truly frightening that there is so much affect, so we were very shocked by the result, says Lea Nielsen.

Unhealthy Cress

The ''sick'' cress exposed to the Wi-Fi router.

Reactions

The experiment secured the girls the finals in the competition ''Young Scientists'', but it was only the beginning. Renowned scientists from England, Holland and Sweden have since shown great interest in the girls' project so far.

Cress Class

From left: Lea Nielsen, Mathilde Nielsen, Signe Nielsen, Sisse Coltau and Rikke Holm. Photo: Kim Horsevad

The renowned professor at the Karolinska Institute in Stockholm, Olle Johansson, is one of the impressed researchers. He will now repeat the experiment with a Belgian research colleague, Professor Marie-Claire Cammaert at the Université libre de Bruxelles, for the trial, according to him, is absolutely brilliant:

- The girls stayed within the scope of their knowledge, skilfully implemented and developed a very elegant experiment. The wealth of detail and accuracy is exemplary, choosing cress was very intelligent, and I could go on, he says.

He is not slow to send them an invitation to go on the road:

- I sincerely hope that they spend their future professional life in researching, because I definitely think they have a natural aptitude for it. Personally, I would love to see these people in my team!

No mobile by the bed

The five girls from northern Jutland have not yet decided their future careers. They are still very surprised by all the sudden attention.

- It has been such a rollercoaster ride. I still cannot believe it, says Lea Nielsen.

And Mathilde Nielsen added:

- It's totally overwhelming and exciting. It's just not something you experience every day.

But there have also been other consequences of the cress trial, which is quite low-tech in nature.

- None of us sleep with the mobile next to the bed anymore. Either the phone is put far away, or it is put in another room. And the computer is always off, says Lea Nielsen.

www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/16/131324.htm (in Danish) .

zie ook:
www.lexnaturalis.nl/?p=407 . :

Deense brugklasleerlingen verbazen wetenschappers met hun Wifi experiment


Internationaal zijn wetenschappers enorm verblijd over de duidelijke uitkomsten van het biologie-experiment van vijf meiden uit de brugklas van Hjallerup School in Denemarken. Het experiment heeft inmiddels al veel interesse gewekt bij wetenschappers in Engeland, Nederland en Zweden.

De meiden wilde weten of wifi straling effect heeft op de groei en ontwikkeling van planten. Ze namen 400 tuinkerszaadjes die ze verdeelden over 12 bakjes. Ze plaatsten 6 bakjes in twee kamers op dezelfde temperatuur. Ze gaven alle bakjes evenveel water en zonlicht gedurende 12 dagen. De helft van de bakjes werd blootgesteld aan mobiele Wifi straling.

Deze simpele doch doeltreffende test was zo briljant dat het internationaal veel aandacht kreeg onder erkende biologen en stralingsexperts.

De meiden kwamen op het idee omdat ze het moeilijk vonden zich te concentreren tijdens de lessen op school zoals een van de meisjes, Lea Nielsen, uitlegt:

“We hebben allemaal meegemaakt dat we ons slecht kunnen concentreren op school als we met onze mobiele telefoon naast ons hoofd hadden geslapen. Soms hadden we ook moeite met inslapen of werden we vaak wakker.”

Omdat ze de effecten van de mobiele telefoon niet op zichzelf konden testen, moesten de meiden een ander plan bedenken en kwamen ze met het idee van de tuinkers.

Zes bakjes met zaden werden in een stralingsvrije ruimte geplaatst en zes bakjes in een andere kamer naast twee wifi-routers. Dergelijke routers zenden een zelfde type straling uit als een gewone mobiele telefoon.

Na twaalf dagen spraken de resultaten boekdelen:

Op de bovenste foto zie je een bakje gezonde tuinkers welke niet was blootgesteld aan de straling.

Gezonde tuinkers (zonder straling)

De tuinkerszaadjes die in de ruimte met de routers stonden groeiden niet en sommige waren zelfs gemuteerd (genetisch defect dat nog niet aanwezig was in het oorspronkelijke zaadje) of ze waren dood. Op de foto hieronder is één van de bakjes tuinkers uit de kamer met straling te zien na er twaalf dagen aan blootgesteld te zijn geweest.

Ongezonde tuinkers (onder invloed van wifi)

“Het is ontzettend beangstigend dat de straling zoveel effect heeft en we waren dan ook erg geschokt door de resultaten van dit experiment.” Aldus Lea Nielsen.

Met dit simpele doeltreffend experiment wonnen de meisjes de finale van de “Jonge Wetenschappers” wedstrijd, maar dat is slechts het begin. Er wordt veel interesse getoond in dit brugklasteam en hun experiment door gerenommeerde wetenschappers uit heel Europa.

“Tuinker onderzoekers” van links naar rechts: Lea Nielsen, Mathilde Nielsen,
Signe Nielsen, Sisse Coltau en Rikke Holm.
Foto: Kim Horsevad

Professor Olle Johansson van het Karolinska Instituut in Stockholm is zeer onder de indruk en gaat dit experiment herhalen in samenwerking met zijn Belgische collega, Professor Marie-Claire Cammaert van de Universiteit van Brussel. Hij zegt het volgende over dit experiment:

“De meisjes zijn netjes binnen hun eigen reikwijdte aan kennis gebleven en hebben het experiment zeer vaardig uitgevoerd en ontwikkeld. Hun oog voor detail en de accuraatheid van dit experiment zijn voorbeeldig. En de keuze voor tuinkers is absoluut briljant! Ik hoop dat deze jonge dames verder gaan in het onderzoek en ik zou ze graag in mijn onderzoeksteam zien!”

De meiden zijn er nog niet over uit wat ze in de toekomst voor werk willen doen en zijn zeer verbaasd door alle aandacht die het experiment hen oplevert.

“Het lijkt wel een ritje in de achtbaan en ik kan het nog niet bevatten allemaal” zegt Lea Nielsen.

Mathilde voegt daaraan toe: “Het is overweldigend en heel spannend. Niet iets wat je iedere dag meemaakt.”

“Na dit experiment slaapt geen van van ons nog met haar telefoontje naast haar hoofd/bed. We leggen de telefoon ver weg van ons bed of leggen hem in een andere kamer. De computer zetten we ook altijd uit.” Zegt Lea.

Bron (artikel en foto’s):
www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/16/131324.htm (Deens) .
en
www.dr.dk/NR/rdonlyres/075641A4-F4D4-4ECF-834F-C0DAF2B8E1E1/5134851/Undersoegelse_af_nontermiske_effekter_af_mobilstra.pdf .
en voor de franstaligen:
www.cnetfrance.fr/news/une-experience-menee-par-des-lyceennes-danoises-montre-la-nocivite-des-ondes-wi-fi-39790816.htm .

suggesties om zelf te experimenteren:
www.education.com/science-fair/article/wifi-radiation/ .

en verder voor commentaar:

kloptdatwel.nl/2013/05/28/experiment-met-tuinkers-en-wi-fi-wel-prijs-maar-niet-zo-best-onderzoek/ .

In dat commentaar van de wiskundige Pepijn van Erp, die een blog van de Noorse wetenschapsjournalist Gunnar Tjomlid aanhaalt, worden de Deense meisjes die het experiment hebben uitgevoerd beticht van angstzaaierij.
In dat commentaar staat dat op de foto's van de proefopstelling te zien is dat in de Wi-Fi groep een aantal laptops dicht op de bordjes (met tuinkers) stond en dat het niet onwaarschijnlijk is dat dit een (lokaal) effect had op de luchtstroom en temperatuur rondom die bordjes en dat dat zeer goed van invloed geweest kan zijn op de ontkieming. De Deense meisjes hebben echter duidelijk vermeld dat de temperatuur, evenals de hoeveelheid zonlicht en de hoeveelheid water bij de bestraalde en niet-bestraalde tuinkers hetzelfde gehouden is.
Dit eerste commentaar doet gekunsteld aan.
Een tweede commentaar is dat het geen dubbelblind onderzoek is. Dat lijkt in dit geval volstrekt onbelangrijk. Is de commentator wellicht van mening dat de aanwezigheid van WiFi routers een psychisch effect heeft op de tuinkers? Of is de commentator van mening dat dit een psychisch effect heeft op de meisjes wat weer een invloed heeft op het groeien van de tuinkers?
Als derde punt voert de wiskundige aan wat hij zelf bedacht heeft, nl. dat de schoteltjes helemaal niet goed van elkaar gescheiden waren. Wel in het verslag van het onderzoek staat overduidelijk dat de bestraalde en niet-bestraalde schoteltjes met tuinkers in twee verschillende kamers geplaatst waren, en zoals vermeld, dat de temperatuur hetzelfde was en dat ze evenveel water en zon kregen.
Een vierde commentaar is dat de 'jonge meiden' een vooringenomen houding hadden. Dat lijkt mij een verzinsel van de commentator, die m.i. zelf zeer duidelijk blijkt geeft van een vooringenomen houding te meer omdat hij andere studies die schadelijke effecten laten zien dubieus noemt. Er zijn honderden van dergelijke studies die in peer-reviewed tijdschriften gepubliceerd zijn.
Kortom, de wiskundige kan zich m.i. beter beperken tot het maken van sommetjes.

Voor enkele van die verwante studies die schadelijke effecten laten zien, zie:
www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html .
en
Berichten%20Internationaal/7350/plankton_en_waarschuwing_tegen_o.a._4g .
en een ander in Duitsland bekroond scholierenonderzoek uit 2012
pdf/Scholierenwerkstuk%20over%20de%20invloed%20van%20WLAN%20pdf.pdf .

Het tuinkers experiment is in 2014 in de USA herhaald en bevestigd, zie:
Onderzoeken/8226/usa_het_tuinkersonderzoek_herhaald_en_bevestigd .

De Nederlanse vertaling van het volledige Deense onderzoek is ook beschikbaar (met dank aan Peter van der Vleuten). Voor deze vertaling:


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie