De telecomindustrie en wetenschappelijke onderzoeken

zaterdag, 05 november 2005 - Categorie: Onderzoeken

De telecomindustrie sponsort veel onderzoeken naar de gezondheidseffecten van hoogfrequente elektromagnetische straling. Net als bij asbest is het typisch dat de industrie nog nooit een epidemiologisch of een provcatie onderzoek gesponsord heeft.
Artikelen/396

De epidemiologische onderzoeken die wel gedaan zijn door onafhankelijke partijen geven allemaal aan dat er schadelijke effecten optreden.
bron.php/1.2

De provocatie onderzoeken die wel gedaan zijn door onafhankelijke partijen geven ook allemaal aan dat er schadelijke effecten optreden.
bron.php/1.3

Klinische laboratoriumonderzoeken worden wel gesponsord door de industrie. Het ''toeval'' wil dat zeer veel van deze onderzoeken geen schadelijke effecten lijken te vinden. Vaak is na korte analyse echter al te zien waarom dit het geval is. Regelmatig wordt er namelijk met de factor ''tijd'' geen rekening gehouden. Zelfs al in de 50-er jaren wisten wetenschappers dat bij elektromagnetische straling, net als de straling van radioactieve stoffen (gamma- en rontgenstraling bijvoorbeeld), de factor tijd van groot belang is. Door een proefdier kortstondig te bestralen en direct daarna het dier te doden en te ontleden is geen schade te vinden. Kijkt men echter dagen, of zelfs weken later, dan zijn ineens significante verschillen te vinden tussen de groep bestraalde en niet bestraalde proefdieren.

Het ''toeval'' wil tevens dat de klinische onderzoeken die door onafhankelijke partijen gedaan zijn veelal wel schadelijke effecten vinden.

StopUMTS heeft twee schijnbaar identieke onderzoeken bekeken die tegenstrijdige uitkomsten gaven. Al snel wordt duidelijk waarom dit het geval is. Zie Onderzoeken/152 .

Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van hoogfrequente straling zou in ieder de geval rekening moeten houden met de volgende punten: Onderzoeken/271 . Het TNO COFAM onderzoek en de replicatie hiervan in Zwitserland vallen dus gelijk af.

Er is zelfs een onderzoek geweest, waarvan de telecomproviders naderhand verboden om de resultaten te publiceren. Het Ecolog instituut dat het onderzoek gedaan had, had namelijk toch naar de niet-thermische effecten gekeken en stuitte op verontrustende resultaten. Dit onderzoek is gelukkig toch op het internet beland en is hier te lezen.
www.emf-risiko.de/projekte/pro_emf/pdf/ecolog.pdf .

Ook het Europese REFLEX onderzoek - waarin o.a. DNA-breuken aangetoond worden - is maanden uitgesteld door de druk van de industriele lobbies. Onderzoeken/143 .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie