Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van UMTS

maandag, 24 oktober 2005 - Categorie: Onderzoeken

De onderzoeken die zeer aannemelijk maken dat de hoogfrequente elektromagnetische straling van GSM zendinstallaties (basisstations) schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden, zijn te vinden op www.stopumts.nl onder het kopje overzicht onderzoeken. Onderzoeken/83

UMTS: Nagenoeg geen onderzoek
Wat UMTS betreft zijn er nagenoeg nog geen ondezoeken gedaan. Het TNO Cofam is het enige provocatie onderzoek en dat toont ook schadelijkheid aan. Onderzoeken/86

Daarnaast is er nog een klinisch onderzoek geweest en ook daar wordt aangetoond dat UMTS een sterkere biologische invloed lijkt te hebben dan GSM straling. Zie Onderzoeken/515

Naar verwachting zal UMTS schadelijker zijn dan GSM omdat het een sterker signaal is en een breedbandiger signaal.

Ook de meldingen vanuit de samenleving en van artsen wijzen in die richting.

Wetenschappelijk bewijs
Wetenschappelijk gezien is er geen *keihard* wetenschappelijk bewijs dat GSM straling schadelijk is.
Net als dat er geen *keihard* wetenschappelijk bewijs is dat asbest of roken schadelijk is voor de gezondheid.
Het aantal aanwijzingen, zowel wetenschappelijk als signalen vanuit de bevolking, dat GSM schadelijk is, blijft echter toenemen.

Over UMTS is er vooral nog onduidelijkheid maar wij nemen aan dat het schadelijker zal zijn dan GSM.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie