USA: Neuropathalogische aandoeningen bij muizen na bestraling tijdens zwangerschap. (2nd update)

vrijdag, 23 maart 2012 - Categorie: Onderzoeken

Geplaatst 16 maart 2012
1e Update met commentaar prof. Dariusz Leszczynski 20 maart 2012
2e Update met ''Eerste Indruk'' van het Kennisplatform EMV (met opm. Stopumts) 23 maart 2012

Bron: Nature 15 maart 2012Scientific Reports 2, Article number: 312 doi:10.1038/srep00312

Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800-1900 Mhz-Rated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice

Tamir S. Aldad, Geliang Gan, Xiao-Bing Gao & Hugh S. Taylor,
Yale University

Neurobehavioral disorders are increasingly prevalent in children, however their etiology is not well understood. An association between prenatal cellular telephone use and hyperactivity in children has been postulated, yet the direct effects of radiofrequency radiation exposure on neurodevelopment remain unknown.

Here we used a mouse model to demonstrate that in-utero radiofrequency exposure from cellular telephones does affect adult behavior. Mice exposed in-utero were hyperactive and had impaired memory as determined using the object recognition, light/dark box and step-down assays. Whole cell patch clamp recordings of miniature excitatory postsynaptic currents (mEPSCs) revealed that these behavioral changes were due to altered neuronal developmental programming. Exposed mice had dose-responsive impaired glutamatergic synaptic transmission onto layer V pyramidal neurons of the prefrontal cortex.

We present the first experimental evidence of neuropathology due to in-utero cellular telephone radiation. Further experiments are needed in humans or non-human primates to determine the risk of exposure during pregnancy.

Leest u verder het volledige artikel met illustraties op: www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html .

Voor het volledige artikel in het British Medical Journal zie:
www.bmj.com/highwire/filestream/572385/field_highwire_article_pdf/0.pdf .

Voor een abstract zie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22403263?dopt=Abstract .

Voor een grondig commentaar van Dariusz Leszczynski zie het artikel in de Washington Times van 18 maart 2012:
''poor quality scientific studies are not rare and, unfortunately, are used by the committees setting safety limits. What is worse, once a study is published, it is nearly impossible to remove it'' :
communities.washingtontimes.com/neighborhood/between-rock-and-hard-place/2012/mar/18/exposure-cell-phone-radiation-during-pregnancy-mig/ .
Precaution is the name of the game – be rather safe now than sorry later!

Toevoeging 23 maart 2012:
Daarentegen luidde de ''Eerste Indruk'' van het Kennisplatform EMV als volgt:


Gedragsveranderingen in nakomelingen van zwangere muizen blootgesteld aan velden van mobiele telefoons

Aanleiding

In de media zijn berichten verschenen over een onderzoek naar de relatie tussen blootstelling van zwangere muizen aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons en de mogelijke effecten in de nakomelingen. De onderzoeker Aldad concludeert dat nakomelingen van blootgestelde muizen, vergeleken met nakomelingen van niet-blootgestelde muizen, hyperactiever zijn, een verminderd geheugen hebben en veranderingen in de activiteit van zenuwcellen in de hersenen vertonen. Aldad vond geen verschillen in angst tussen de twee groepen.

Eerste indruk

De resultaten van het verkennende onderzoek van Aldad wekken de suggestie dat blootstelling van muizen aan elektromagnetische velden tijdens de zwangerschap bij nakomelingen kan leiden tot verschijnselen die met ADHD in verband worden gebracht. De resultaten van dit proefdieronderzoek zijn niet te vertalen naar de mens, vooral omdat de blootstellingsduur niet overeenkomt met de praktijksituaties en de hoogte van de blootstelling niet is gemeten of berekend. Blootstelling boven de limiet kan leiden tot opwarming waarvan bekend is dat daardoor het gedrag wordt beïnvloed.

Achtergrond

De aanleiding voor het onderzoek is de stijging van het aantal kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Aldad onderzocht in gedragstesten bij muizen vier verschillende effecten die met ADHD samenhangen. De testen werden 8 tot 16 weken na de geboorte met de nakomelingen uitgevoerd en geven een indruk van het geheugen, de hyperactiviteit, ongerustheid en angst. De onderzoekers vonden dat de nakomelingen een minder goed geheugen hadden, meer hyperactiviteit vertoonden en minder ongerust waren. Zij vonden geen verschil in de test gericht op angst. Onderzoek in hersenweefsel leek erop te wijzen dat de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in de prefrontale cortex van de blootgestelde muizen minder efficiënt was.

De belangrijkste verbetering in toekomstig vervolgonderzoek is te vinden in de blootstelling. In het onderzoek van Aldad zijn muizen gedurende bijna de gehele zwangerschap blootgesteld aan velden van mobiele telefoons alsof ze 24 uur per dag mobiel bellen. Bovendien werd het hele lichaam van de muizen blootgesteld aan de sterkste velden dichtbij de telefoon. Bij de mens is dat tijdens het bellen vooral het hoofd. Er zijn geen metingen van de veldsterkte in de kooien uitgevoerd en ook geen metingen of schattingen van de SAR (Specific Absorption Rate) in de muis. Daardoor is het onduidelijk wat de werkelijke blootstelling was en of dat leidde tot overmatige opwarming.

Dit gebrek aan blootstellingsgegevens maakt dat vertaling van de resultaten naar de mens niet mogelijk is. Aldad heeft niet onderzocht of de testen het verzorgingsgedrag van de moeder veranderde en de nakomelingen daardoor anders gingen functioneren. Dat zou een alternatieve verklaring kunnen zijn voor de waarnemingen. Overigens zijn de gehanteerde statistische analysemethoden deels onjuist of onvolledig, wat de statistische significantie van de effecten kan beïnvloeden. De interpretatie van het veranderde gedrag in termen van hyperactiviteit of angstigheid is voor discussie vatbaar.

Voor de originele publicatie van het Kennisplatform zie:
www.kennisplatform.nl .

Opm. Stopumts:
Het Kennisplatform EMV volhardt in haar houding van ontkennen dan wel bagatelliseren dat Elektromagnetische Velden schadelijke invloed zouden kunnen hebben op biologische systemen. Deze houding wordt subtiel gestaafd met verwijzingen naar vermeende methodologische tekortkomingen, het in twijfel brengen van de gehanteerde statistische analysemethoden en het suggereren van alternatieve verklaringen.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie