Hardnekkige ''misverstanden'' bij het RIVM.

zaterdag, 21 januari 2012 - Categorie: Onderzoeken

Geplaatst 17 jan. 2012
Update met aanvullingen 21 jan. 2012

Gerelateerde artikelen:
pdf/EHS%20Fact%20or%20fiction.pdf
www.emfacts.com/2012/01/electromagnetic-intolerance-elucidated/ .

Een meta-analyse van de verkeerde studies leidt tot verkeerde conclusies, maar deze wijsheid dringt niet gemakkelijk door tot het RIVM. Al die studies die een verband proberen aan te tonen tussen waarneming en direct ondervonden gezondheidsklachten lopen niet mank maar zijn kreupel. Dat verband is niet aan te tonen omdat het lichaam met een vertragingsperiode reageert, zoals aangetoond door o.a. Hacker c.s.. Veelal zal men dus het omgekeerde vaststellen; de gezondheidsklachten worden waargenomen in de periode dat de blootstelling is gereduceerd. maar dat wil er bij het RIVM en bij Rubin c.s. niet in.

Bovendien hoeft het feit dat men de EM velden niet kan waarnemen niet te betekenen dat deze niet tot gezondheidsschade zou kunnen leiden; als die stelling waar zou zijn dan zouden er wel minder slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te betreuren zijn.

RIVM medewerkers, get specific! Onderzoek de stralingsslachtoffers en stel vast dat hun symptomen verdwijnen bij permanente eliminatie van het EM veld, zoals Dr. Erwin Schliephake reeds in 1929 vaststelde.
En lees allereerst de bovenvermelde gerelateerde artikelen!

Overigens kwamen dezelfde Nederlandse wetenschappers al eerder tot tenenkrommende publicaties, zie daartoe:
Onderzoeken/5807 .

Bron: Environment International 2012 Jan 13;41C:15-28.

Non-specific physical symptoms and electromagnetic field exposure in the general population: Can we get more specific? A systematic review.

Baliatsas C, Van Kamp I, Bolte J, Schipper M, Yzermans J, Lebret E.

Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands;
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands.

Abstract
OBJECTIVE: A systematic review of observational studies was performed to address the strength of evidence for an association between actual and perceived exposure to electromagnetic fields (EMF) and non-specific physical symptoms (NSPS) in the general population. To gain more insight into the magnitude of a possible association, meta-analyses were conducted.

METHODS: Literature databases Medline, Embase, SciSearch, PsychInfo, Psyndex and Biosis and additional bibliographic sources such as reference sections of key publications were searched for the detection of studies published between January 2000 and April 2011.

RESULTS: Twenty-two studies met our inclusion criteria. Qualitative assessment of the epidemiological evidence showed either no association between symptoms and higher EMF exposure or contradictory results. To strengthen our conclusions, random effects meta-analyses were performed, which produced the following results for the association with actual EMF; for symptom severity: Headache odds ratio (OR)=1.65; 95% confidence interval (CI)=0.88-3.08, concentration problems OR=1.28; 95% CI=0.56-2.94, fatigue-related problems OR=1.15; 95% CI=0.59-2.27, dizziness-related problems OR=1.38; 95% CI=0.92-2.07. For symptom frequency: headache OR=1.01; 95% CI=0.66-1.53, fatigue OR=1.12; 95% CI=0.60-2.07 and sleep problems OR=1.18; 95% CI=0.80-1.74. Associations between perceived exposure and NSPS were more consistently observed but a meta-analysis was not performed due to considerable heterogeneity between the studies.

CONCLUSIONS: This systematic review and meta-analysis finds no evidence for a direct association between frequency and severity of NSPS and higher levels of EMF exposure. An association with perceived exposure seems to exist, but evidence is still limited because of differences in conceptualization and assessment methods.

Voor het originele abstract zie:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22245541?dopt=Abstract .

en voor het volledige artikel:


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie