Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek

maandag, 12 september 2005 - Categorie: Onderzoeken

12 september 2005

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552030/

Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek

(tussen twee haakjes, de onderzoekers hebben zelf al laten weten dat wat er ook uit komt, het niet bepalend voor beleid kan zijn, omdat het niets zegt over uitgestelde effecten (bijv. volgende dag) of door permanente blootstelling - voor beleid zinloos onderzoek dus, daarvoor is analyse van anamneses en epidemiologisch onderzoek nodig).

Lees ook de reacties onderaan. Het onderzoek in Zwitserland wordt door Brinkhorst voortdurend 'zeer uitgebreid' genoemd. Iedereen (politiek, woningbouwcorporaties, pers) is nu helemaal gespitst op de resultaten van dat onderzoek. Onterecht. Er zijn meer dan voldoende onderzoeken die op allerlei schadelijke gevolgen van radiofrequente straling voor de gezondheid wijzen. Het staat bijvoorbeeld al vast dat GSM en UMTS het cognitieve functioneren be�nvloeden. Dat zal door het Zwitserse onderzoek niet veranderen. Bovendien zal Brinkhorst het beleid niet wijzigen, ook als het onderzoek de resultaten van TNO-Cofam bevestigt. Wat cognitieve 'verbeteringen', tintelingen en duizeligheid zullen de overheid en de operators echt niet tegenhouden. Het zou wel een schok voor de bevolking betekenen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:
1. Institut fur Pharmakologie und Toxikologie, Universit�t Z�rich, PD Dr. Peter Achermann
2. Institut fur Sozial- und Preventivmedizin, Universitat Bern, Dr. Martin Rossli
3. Foundation for Information Technologies in Society (IT'IS), Zurich, prof. Niels Kuster

60% wordt gefinancierd door de overheid:
Ministerie voor Gezondheid, Zwitserland (BAG)
Bundesamt fur Kommunikation, Zwitserland (BAKOM)
Bundesamt fur Umwelt, Wald und Landschaft, Zwitserland (BUWAL)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederland (VWS)
Ministerie van Economische Zaken, Nederland (EZ)
Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Nederland (VROM)

40% wordt gefinancierd door de mobiele operators:
Swisscom Mobile, Orange, Sunrise

Opdrachtgever is de Forschungsstiftung Mobilkommunikation, gevestigd aan de ETH (Eidgenossische Technische Hochschule), die tevens de onafhankelijkheid moet bewaken. Doel van het onderzoek is een biologisch effect en een relatie tussen dosis en effect vast te stellen.

De proefpersonen beschouwen zichzelf als gezond, maar electrogevoelig. Zij vermijden DECT-telefoons en gebruiken mobiele telefoons alleen in noodgevallen. Personen die niet gezond zijn worden niet bij voorbaat uitgesloten, maar hebben ze meerdere ziekten of gebruiken ze regelmatig op het zenuwstelsel werkende medicijnen, dan worden ze wel uitgesloten.

De opstelling van TNO wordt gerepliceerd, maar behalve 1 Volt per meter wordt ook 10 Volt per meter toegepast. Die waarde ligt boven de Zwitserse waarde voor gevoelige gebouwen (6,1 Volt per meter), maar ver onder de algemene limiet (61 Volt per meter). De blootstelling direct bij een UMTS-toestel is nog een veelvoud hoger. De blootstelling in het onderzoek wordt beperkt tot 45 minuten. Het onderzoek is door de ethische commissie van het kanton Z�rich goedgekeurd.

Proefpersonen mogen niet ouder dan 60 jaar zijn. Ouderen hebben veel klachten zoals diabetes, hoge bloeddruk enz.; een te grote spreiding zou de zeggingskracht van de resultaten verminderen. Een apart onderzoek met oudere proefpersonen zou interessant zijn. Het is vreemd dat niet juist de zwakkere groepen worden onderzocht, terwijl Sir William Stewart van de Britse NRPB met name voor hen gewaarschuwd heeft. Hij heeft niet alleen gezegd dat kinderen geen mobieltje zouden moeten gebruiken, maar ook gewaarschuwd voor de negatieve effecten van draadloze computernetwerken. Dat is nauwelijks in de media gekomen, net zo min als de cognitieve 'verbeteringen' door GSM en UMTS, die niet door het Zwitsers onderzoek gerepliceerd hoeven te worden, omdat het wetenschappelijk al bekend was dat de elektromagnetische straling het cognitieve functioneren be�nvloedt.

Volgens de belangenvereniging Elektrosmog-Betroffener (website www.Gigaherz.ch) is het onderzoek geen correcte replicatie van het TNO-Cofam onderzoek. Zieke mensen worden uitgesloten, evenals ouderen boven 60 jaar. Ook de afwisseling met 10 Volt per meter maakt het onderzoek wezenlijk verschillend. Het weglaten van de afwisseling met GSM 900 en GSM 1800 maakt dat het geen correcte replicatie is.

Volgens Wim van Weegen, persvoorlichter van VROM, zal met ��n onderzoek geen einde aan de twijfel komen. Beleidsmedewerkers geven wel aan dat er heel veel onderzoeken zijn waaruit effecten zouden blijken, maar die resultaten blijken of niet helemaal te verantwoorden of niet aan te tonen wat de onderzoekers denken.

Prof. Lucas Reijnders: ''Als je blijft pietlutten, als je bij elke onzekerheid en elk technisch detail blijft zeggen 'dit is onvoldoende stellig', dan blijft de twijfel altijd bestaan''.

Het onderzoek gaat uit van effecten op zeer korte termijn, die snel weer weg zijn. Met cumulatie wordt geen rekening gehouden. Bovendien is er geen controlegroep die niet bestraald is, iedereen is in het dagelijks leven aan straling blootgesteld.

Ch. Claessens van de Stichting Milieuziektes.nl wijst op een aantal gebreken van het TNO-Cofam onderzoek. De veldsterkte bij de proefpersonen is berekend en niet gemeten. Hij is berekend op basis van elektrische veldmetingen dichtbij de zender, maar er zijn geen magnetische veldsterkten gemeten. Slechts vier van de acht kanalen van de GSM-antenne waren bezet en alleen het organisatiesignaal is gebruikt, niet het signaal van dataverkeer.
Zie ook Onderzoeken/87 .

Kortom, ga niet zitten wachten op wonderen uit Zwitserland.

Zie ook:
www.youtube.com/watch?v=vJ96iKPrlow&feature=youtu.be .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie