Klontering van rode bloedcellen na 20 seconde bellen met GSM mobieltje

vrijdag, 26 augustus 2005 - Categorie: Onderzoeken

Lees het onderzoeksrapport hier:
www.milieuziektes.nl/Rapporten/20050325_Geldrollenbildung_durch_Handystrahlung.pdf

Een onderzoek aan een Duits gymnasium toont aan rode bloedcellen in het bloed van proefpersonen gaan verkleven c.q. klonteren na een korte blootstelling aan de straling van een normale mobiele GSM telefoon.
Zelfs 10 minuten na de blootstelling was er nog een statistisch significant verschil in het aantal verkleefde bloedcellen zichtbaar. Bekijk een foto van voor de blootstelling en van na de blootstelling.
Het onderzoek is zeer gemakkelijk te repliceren met een goedkope microscoop.

Stichting Milieuziektes heeft dit gedaan, zie blz. 7 van het augustusnummer van het Bitje.

Het complete Duitse onderzoeksrapport, inclusief foto's, de methodiek en de meetwaarden is hier te lezen.

StopUMTS roept universiteiten, hoge scholen en andere instellingen met onderzoeksmogelijkheden op om dit onderzoek te repliceren. Dit is een sterk bewijs dat hoogfrequente electromagnetische straling wel degelijk biologische effecten geeft en dat die effecten zeer makkelijk aan te tonen zijn, in tegenstelling tot de beweringen van de telecomindustrie dat er nooit iets aangetoond zou zijn (zie commentaar Monet).

Foto voor 20s blootstelling:


Foto na 20s blootstelling:


Links
Stichting Milieuziektes
www.milieuziektes.nl

Het augustusnummer van het Bitje
www.hetbitje.nl/bitjeD2508g.pdf

Online Magazine: Het Bitje
www.hetbitje.nl

Bewering Monet dat er nooit iets aangetoond is:
UMTS%20in%20de%20media/537
.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie