Oostenrijk: Samenvatting onderzoeksresultaten gentoxiteit mobiele technologie.

maandag, 13 december 2010 - Categorie: Onderzoeken

Gerelateerd artikel: Artikelen/4303

Onderzoek naar athermische invloeden van straling mobiele technologie.

Een actuele samenvatting van de stand der wetenschap betreffende de gentoxiteit van straling der mobiele telefonie is onlangs gepubliceerd door Prof. Wilhelm Mosgöller, Hoogleraar aan de Medische Universiteit te Wenen, met als titel: Vorsorge aufgrund wiederholter Feststellung sogenannter a-thermischer Wirkungen von HF-EMF. Prof. Mosgöller was ook leider van het AUVA onderzoek.

Aan de monografie liggen recente internationale onderzoeksresultaten ten grondslag die volgens Mosgöller een pleidooi rechtvaardigen voor onmiddellijke eenvoudig te treffen voorzorgsmaatregelen om het risico van blootstelling aan HF elektromagnetische straling te reduceren.

Voor de Duitstalige monografie zie het bijgevoegde PDF document (5 pp).

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie