Radiofrequente straling imiteert pesticiden, verlaagt cholinesterase

zondag, 17 juli 2005 - Categorie: Onderzoeken

Radiofrequente straling imiteert pesticiden.
listserv.repp.org/pipermail/greenbuilding/1997-June/005884.html

Verscheidene elektrogevoelige patiënten noemen pesticiden (organosfosfaten) als de gebeurtenis die leidde tot hun symptomen van chemische gevoeligheid, gevolgd door elektrogevoeligheid. Hoewel niet alle gevallen van elektrogevoeligheid een blootstelling aan chemische middelen rapporteren, leveren de aan chemische gevoeligheid gerelateerde gevallen van elektrogevoeligheid een interessant verband met gezondheidseffecten door straling. Een bekend effect van pesticiden (organofosfaten zoals malathion, parathion enz.) is hun eigenschap dat ze de functie van het enzym cholinesterase remmen. (1,2,3,4). Cholinesterase is een belangrijk enzym voor het zenuwsysteem, voorkomt overdadige accumulatie van acetylcholine, een neurotransmitter. (1,4,5). Door cholinesterase te inhibiteren (remmen) en daardoor een overdaad aan acetylcholine te veroorzaken, kunnen pesticiden (organofosfaten) het zenuwsysteem overmatig stimuleren, wat in gevallen van acute vergiftiging tot de dood leidt. (2,3,5,6). Deze pesticiden zijn chemisch gerelateerd aan nog dodelijker militaire zenuwgassen zoals Sarin, die hetzelfde mechanisme gebruiken - het remmen van cholinesterase. (6) Symptomen omvatten onder meer misselijkheid, spierzwakte, geheugen- en concentratieproblemen, pijn in de borst, moeilijk ademhalen, hoofdpijn, vaag zien, toenemend zweten enzovoort. (2,5,7). Een recent onderzoek rapporteert de vijf meest voorkomende symptomen van elektrogevoeligheid: verwarring/slechte concentratie en/of geheugenverlies, jeuken/uitslag/kleuren/branden van de huid en/of tintelingen, moeheid en zwakte, hoofdpijn en pijn in de borst/hartproblemen. (8 ) Allemaal passen ze bij de remming van cholinesterase door pesticiden (organofosfaten), behalve de huidproblemen.

Onderzoek in de Sovjet Unie naar gezondheidseffecten van radiofrequente straling in de jaren 1960 en 1970 wees uit dat blootstelling aan de straling effecten kon hebben die leken op die van andere giffen, zoals chemicaliën en zware metalen. (9) Een consistent resultaat van de Sovjet research was dat als mensen en dieren blootgesteld worden aan radiogolven of microgolven, deze straling de cholinesterase inhibiteert, wat leidt tot een overmaat aan acetylcholine - hetzelfde effect als van pesticiden (organofosfaten). (10, 11, 12) Sommige Sovjet onderzoekers noemden specifiek dit enzym als een belangrijke factor die tot het disfunctioneren van het zenuwsysteem leidt. (9, 12, 13) In een onderzoek uit 1973 daalde de cholinesterase-activiteit in het bloed tot minder dan 70% van het oorspronkelijke niveau in ratten en konijnen, blootgesteld aan 30-300 MHz bij een dichtheid van slechts 0,01 milliWatt/cm2 (dat is 100.000 mikroWatt/m2, vergelijkbaar met 5 tot 6 V/m) of 0,0019 milliWatt/cm2 (dat is 19.000 mikroWatt/m2, vergelijkbaar met 2,7 V/m) gedurende vier maanden. (13) Volgens het National Institute of Occupational Safety and Helath (NIOSH) in de Verenigde Staten is een verlaging van de activiteit van cholinesterase in bloed tot minder dan 70% van het oorspronkelijke niveau, veroorzaakt door pesticiden (organofosfaten) onaanvaardbaar vanwege gevaar voor de gezondheid. (2) Een Sovjet studie uit 1994 door het Russische Instituut voor Cel Biofysica vond een gemiddelde verlaging van cholinesterase ten opzichte van het oorspronkelijke niveau in de hersenen van ratten na 60 minuten blootstelling aan gepulste straling van 880 MHz bij 1,5 milliWatt/cm2 (dat is 15.000.000 mikroWatt/m2). (14) Een onderzoek van de regering van de Verenigde Staten, samen met Sovjet onderzoekers om de Sovjet resultaten te repliceren, ontdekte bij microgolven van 2,45 GHz bij 0,5 milliWatt/cm2 (dat is 5.000.000 mikroWatt/m2) inhibitie van cholinesterase in het bloed van ratten, die drie maanden lang zeven uur per dag bestraald waren. (15) Dit onderzoek bevestigde eerdere verslagen van Sovject onderzoeken naar niet-thermische effecten op de gezondheid door radiofrequente straling.

Het belang van de verlaging van de activiteit van dit enzym voor het ontstaan van symptomen van elektrogevoeligheid van door chemicaliën en door permanente blootstelling aan een lage dosering van radiofrequente straling leidt tot een werkingsmechanisme dat veel aan straling gerelateerde gezondheidseffecten kan verklaren, met gebruik van de conventionele medische en wetenschappelijke kennis van giffen. Blootstelling aan doses niet-thermische, niet-ioniserende straling kan hetzelfde effect bewerkstelligen als chemische giffen zoals pesticiden (organofosfaten). Dit kan ook verklaren waarom sommige chemisch gevoelige patiënten elektrogevoelig worden en andersom. De giffen (chemisch en fysisch) zijn verschillend, maar het effect is hetzelfde - de inhibitie (remming) van cholinesterase.

Zie ook een discussie hierover en verdere bronnen op:
stopumts.nl/forum/viewtopic.php?p=1768 .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie