UK: Review van recente studies naar de effecten van elektromagnetische velden.

zaterdag, 01 mei 2010 - Categorie: Onderzoeken

Bron: Powerwatch resp. Beperk de Straling 30 april 2010

Review van Britse groepering Powerwatch van de recente studies naar de effecten van elektromagnetische velden. Sommige van de studies zijn reeds op Stopumts gepubliceerd.

Er zitten weer verschillende studies bij die DNA-schade vinden, schade aan spermacellen en onvruchtbaarheid, schade aan de zenuwcellen in de hersenen, schade aan de hersen-bloedbarriere, etc.

Ook vindt men dat laagfrequente elektromagnetische velden (bvb. afkomstig van leeslampen en
wekkerradio's naast het bed) de kankerverwekkende werking van andere schadelijke stoffen bevordert.
Ook voor hoogfrequente straling vindt men dat deze het herstel van DNA-schade veroorzaakt door andere schadelijke stoffen tegengaat.

Ook over het werkingsmechanisme waarlangs schade wordt aangericht is de kennis weer iets toegenomen:


''Conclusions: ''We have reviewed the literature to better understand the effects of cell phone radiation on human health, especially on
fertility and in relation to cancer. Commercially available cellular phones might affect cell function via non-thermal effects. We
hypothesized that the plasma membrane might be the target of cell phone radiation.

RF-EMW can increase ROS formation by increasing the activity of plasma membrane NADH oxidase. Prolonged exposure to RF-EMW can also cause DNA damage (by prolonged OS), which may accelerates neuronal and spermatozoal cell death and promote neurodegenerative processes as well as promote brain and testicular carcinogenesis.

Any tumor promoting effects of RF-EMW might be due to the effect it has on PKC, ODC, intra cellular calcium spikes and stimulation of stress kinase. Stimulation of plasma membrane NADH oxidase might play central role in above mentioned effects. OS and changes in PKC activity might lead to the RF-EMW related infertility observed in numerous studies.

Hence, RF-EMW from commercially available cell phones might affect the fertilizing potential of spermatozoa. Therefore, the SAR limit (maximum acceptable exposure limit) should be lowered for cellular phones.''

Voor het origineel zie: www.powerwatch.org.uk/news/20100429_science_update.asp .

(Met dank aan onze collega's van Beperk de Straling)Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie