Zwitserland: Rapport over EM velden bij spaarlampen.

vrijdag, 16 april 2010 - Categorie: Onderzoeken

In het onderhavige rapport onderzocht men bij spaarlampen of deze wat betreft het EMveld voldoen aan de (ter discussie staande) ICNIRP normen. In de conclusie wordt onder meer gesteld dat niet uitgesloten kan worden dat sommige spaarlampen zelfs aan deze normen niet kunnen voldoen.

Voor geïnteresseerde lezers, u kunt het rapport downloaden op:
www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/18707.pdf .
Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie