Gsm-straling tast sperma aan

dinsdag, 01 september 2009 - Categorie: Onderzoeken

(Artikel overgenomen van onze Belgische collega's van Beperkdestraling.org)

Gsm-straling tast sperma aan

Twee recent gepubliceerde studies bevestigen de schadelijke invloed van gsm-straling op de kwaliteit van het sperma.

In een Indisch onderzoek dat vorige maand gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift �Clinics� werden ratten ��n uur per dag blootgesteld aan gsm-straling en dit een maand lang (1). Een Australische studie stelde ratten eveneens bloot aan elektromagnetische straling van dezelfde frequentie als de gsm. Verschillende groepen van ratten werden blootgesteld aan straling van verschillende sterkte (2).

Welke gevolgen zal gsm-gebruik hebben voor de volgende generaties?

Uit beide studies komt duidelijk naar voor dat gsm-straling het sperma negatief be�nvloed. Hoe sterker de straling, hoe groter de schade blijkt te zijn.

De straling vermindert niet alleen de beweeglijkheid van de zaadcellen, zorgwekkend is ook de vaststelling dat het genetisch materiaal (het DNA) in de zaadcellen wordt aangetast. Dit kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid en miskramen. Van DNA-schade aan de zaadcellen is ook geweten dat het een impact heeft op de gezondheid van het nageslacht: ze kan de oorzaak zijn van kinderkanker en neurologische ziekten zoals autisme en schizofrenie (3).

De Australische studie, uitgevoerd aan een interuniversitair onderzoekscentrum gespecialiseerd in de mannelijke vruchtbaarheid (4), ontdekte ook het mechanisme waarlangs de schade ontstaat. Prof. John Aitkin, de directeur van het onderzoekscentrum, licht toe dat de schade ontstaat door oxidatieve stress; een overdaad aan vrije radicalen die de cellen beschadigen (5)

Oxidatieve stress kan onder andere ontstaan door roken, overmatig alcoholgebruik en infecties, maar wetenschappers wijzen nu ook op EM straling als mogelijke oorzaak (6).

De onderzoeksresultaten sluiten aan bij die van tientallen andere studies, die eveneens vonden dat EM straling een nefaste invloed heeft op de reproductieve gezondheid en vruchtbaarheid (7). Uit onderzoek bleek ook al dat zwangere vrouwen die met de gsm bellen, meer kans hebben op kinderen met gedrags- en emotionele problemen (8).

Dr. Andrew Goldsworthy, professor emeritus biologie aan het Imperial College in Londen waarschuwt: �with about half the world�s population already owning a mobile phone, the resulting widespread genetic damage threatens the future of the entire human race.� (9)

(1) Samenvatting van de studie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19578660?dopt=Abstract .

(2) Samenvatting van de studie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649291?dopt=Abstract .

(3) www.news.com.au/story/0,23599,24524203-36398,00.html .

(4) www.newcastle.edu.au/centre/cbd/ .

(5) www.news.com.au/story/0,23599,24524203-36398,00.html .

(6) Voorbeelden van studies die dit aantonen:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536493 .
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135463 .
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19492235 .

(7) Een overzicht is te vinden hier: www.electricwords.emfacts.com/index-Spm.html .

(8) Artikel over deze studie: www.beperkdestraling.org/GSM/In_de_media/Gsm%27en%20tijdens%20zwangerschap%20schadelijk%20voor%20baby%20Datanews%2005%202008.pdf .

Het originele artikel met foto vindt u op:
Onderzoeken/6289/argentini%C3%AB_laptopcomputers_met_wifi_schadelijk_voor_%28mannelijke%29_vruchtbaarheid.) bemri.org/archive/hese-uk/en/papers/cell_phone_and_cell.pdf, p. 15 .
Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie