Zwitserse studie: Zendmasten voornaamste stralingsbelasting voor burgers in stedelijke gebieden.

vrijdag, 29 mei 2009 - Categorie: Onderzoeken

In een recent gepubliceerd onderzoek (waaraan ook het Nederlandse RIVM heeft meegewerkt) concluderen wetenschappers van de Universiteiten van Bern en Basel dat zendmasten voor mobiele telefonie in stedelijke gebieden voor de burgers de grootste stralingsbelasting veroorzaken (namelijk 32% van de totale belasting), nog vóór de mobiele telefoons zelf (29,1 %) en de door de burger zelf in huis gehaalde minizendmasten in de vorm van (DECT) huistelefoons (22.7%).
Woordvoerders van de telecomindustrie verwoorden het als volgt: het merendeel van de stralingsbelasting 51,7 % (29,1 + 22,7) wordt door de burger zelf gegenereerd en is ''hausgemacht''! En ze hebben nog gelijk ook! Over de onvrijwillige bestraling door zendmasten wordt dan niet meer gesproken.
Overigens blijkt uit de studie ook dat de allerhoogste stralingsbelasting gemeten wordt in treinen, gevolgd door vliegvelden en overige vormen van openbaar vervoer.


Bron: Environmental Research 23 mei 2009

Temporal and spatial variability of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields

Patrizia Freia, b, Evelyn Mohlera, b, Georg Neubauerc, Gaston Theisd, Alfred Bürgie, Jürg Fröhlichf, Charlotte Braun-Fahrländerb, John Bolteg, Matthias Eggera and Martin Röösli

aInstitute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Switzerland

Abstract

Background
Little is known about the population's exposure to radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF) in industrialized countries.

Objectives
To examine levels of exposure and the importance of different RF-EMF sources and settings in a sample of volunteers living in a Swiss city.

Methods
RF-EMF exposure of 166 volunteers from Basel, Switzerland, was measured with personal exposure meters (exposimeters). Participants carried an exposimeter for 1 week (two separate weeks in 32 participants) and completed an activity diary. Mean values were calculated using the robust regression on order statistics (ROS) method.

Results
Mean weekly exposure to all RF-EMF sources was 0.13 mW/m2 (0.22 V/m) (range of individual means 0.014–0.881 mW/m2). Exposure was mainly due to mobile phone base stations (32.0%), mobile phone handsets (29.1%) and digital enhanced cordless telecommunications (DECT) phones (22.7%). Persons owning a DECT phone (total mean 0.15 mW/m2) or mobile phone (0.14 mW/m2) were exposed more than those not owning a DECT or mobile phone (0.10 mW/m2). Mean values were highest in trains (1.16 mW/m2), airports (0.74 mW/m2) and tramways or buses (0.36 mW/m2), and higher during daytime (0.16 mW/m2) than nighttime (0.08 mW/m2). The Spearman correlation coefficient between mean exposure in the first and second week was 0.61.

Conclusions
Exposure to RF-EMF varied considerably between persons and locations but was fairly consistent within persons. Mobile phone handsets, mobile phone base stations and cordless phones were important sources of exposure in urban Switzerland.


Voor het originele abstract zie:
www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDS-4WBY563-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bd1ad46e374a15df3d31fde6f385db99 .

Voor een Duitse vertaling zie:
www.buergerwelle-schweiz.org/fileadmin/user_upload/buergerwelle-schweiz/Mobilfunk/MF_05.09_Frei_PersEMF-Expos_Abstract_dt.pdf .

Voor een Duitstalig commentaar zie:
www.buergerwelle-schweiz.org/Wissenschaft.298.0.html#6948 .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie