Directe relatie gevonden tussen belminuten en afwezigheid werk

zaterdag, 07 mei 2005 - Categorie: Onderzoeken

'Een minuut bellen kost 65 eurocent aan zorg'

stockholm - Onderzoekers in Zweden hebben ontdekt dat elke minuut bellen met een GSM samengaat met een toename van de kosten voor de zorg van 65 eurocent (6 Zweedse kronen). Omdat eerder onderzoek een relatie aantoonde tussen de dekking van het GSM-netwerk en ziekte en herstel van ongevallen en operaties, concluderen de onderzoekers dat het tijd wordt om het gebruik van mobiele telefonie te heroverwegen.

In Zweden is het GSM-systeem in 1994 op de markt gekomen. In het begin werd het vooral zakelijk gebruikt, maar vanaf 1997 heeft het priv-gebruik de overhand. Het aantal belminuten per toestel is sindsdien langs dezelfde lijn gestegen als het aantal toestellen. De onderzoekers (rjan Hallberg en Olle Johansson van het Karolinska Instituut, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Stockholm) hebben gekeken naar de toename van het aantal langdurig zieken en oudere werknemers die voor de pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Anderzijds introduceren zij het begrip 'oorminuten', dat zijn niet alleen de belminuten van degeen die oproept, maar ook de minuten van het ontvangende GSM-toestel. Beide zijn sinds 1997 sterk gestegen, de afwezigheid van het werk voor lange termijn van ca. 450.000 naar ca. 700.000 en het totaal aantal oorminuten van 4 naar 18 maal 10 miljard.

Electrohypersensitiviteit

Langdurig ziekteverlof komt veel voor onder mensen met electro-allergie, door de WHO aangeduid als electrohypersensitiviteit (EHS). Dikwijls zoeken zij ander werk of gaan met vervroegd pensioen, als dat tot de mogelijkheden behoort. Uit de ervaringsverhalen van mensen met electro-allergie blijkt, dat zij hun handicap toeschrijven aan de radiofrequente straling waar ook het GSM-systeem gebruik van maakt. Hun klachten verminderen namelijk in een omgeving met minder electromagnetische straling.
De onderzoekers in Zweden hebben echter niet specifiek naar electrohypersensitieven gekeken, maar naar de gehele bevolking. Zij berekenden de te verwachten toename van de langdurige afwezigheid van het werk uit het aantal oorminuten. Die ontwikkeling blijkt gelijk aan de werkelijk gemeten toename van de afwezigheid.

Hoge kosten

Vervolgens berekenden de onderzoekers de kosten van de langdurige afwezigheid van het werk. Uitgaande van 200.000 Zweedse kronen voor een verlof van een jaar en 66 miljard oorminuten komen zij op een bedrag van 6,2 Zweedse kronen per oorminuut (ongeveer 65 eurocent). De onderzoekers verwachten dat de oorminuten ook de oorzaak zijn van de langdurige afwezigheid. Zelfs als dat voor een deel van de afwezigheid geldt, zijn de kosten voor de zorg door het gebruik van het GSM-systeem enorm.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een correlatie bestaat tussen de dekking van het GSM-netwerk enerzijds en ziekte en herstel van ongevallen en operaties anderzijds. Volgens de onderzoekers is het daarom tijd om het gebruik van draadloze communicatiesystemen zoals het GSM-netwerk te heroverwegen.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden: pdf/longterm_phone_use.pdf .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie