Franse hoogleraar onderzoekt 'Syndroom van Intolerantie voor Elektromagnetische Velden' (SIEM)

maandag, 09 februari 2009 - Categorie: Onderzoeken

Een werkgroep van medische specialisten rond de Franse
professor Dominique Belpomme uit Frankrijk, een gerenommeerd
kankerspecialist en president van ARTAC (Association pour la Recherche
Thérapeutique Anti-Cancéreuse; www.artac.info .), heeft een studie
uitgevoerd naar elektrogevoeligheid. De professor heeft hiervoor 75
elektrogevoeligen ontvangen in zijn kabinet in het Europees Ziekenhuis
Georges Pompidou in Parijs.

De bedoeling van dit onderzoek was om een klinische ('nosologische')
beschrijving te geven van het verschijnsel 'elektrogevoeligheid'. Zo'n
beschrijving is vooral relevant voor artsen, omdat dit hen beter
inzicht in deze aandoening geeft en ook helpt om symptomen bij de
eigen patiënten te herkennen en aan te pakken.

De studie ging ook op zoek naar mogelijke diagnostische criteria en
'biomarkers' voor het maken van de diagnose 'elektrogevoeligheid'. Een
van de onderzochte biomarkers is bijvoorbeeld de hoeveelheid
shock-proteïnen in het bloed (die wijzen op een stress-reactie van het
lichaam, bijvoorbeeld als gevolg van blootstelling aan EM straling).

Naast een klinische beschrijving en een indeling van de verschillende
stadia in het verloop van de aandoening, werpt prof. Belpomme ook een
licht op de mogelijke oorzaken van de aandoening (erfelijke factoren,
vooraf bestaande belasting met bvb. zware metalen, ...).

Eén van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger
zijn voor EM straling dan anderen, zou te maken kunnen hebben met het
aantal 'magnetosomen' dat iemand heeft, een soort mini-kristallen die
zich in de hersenen en op andere plaatsen in het menselijk lichaam
bevinden. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen terug te
vinden. Het zijn receptoren voor het magnetische veld van de aarde en
stellen dieren/mensen in staat zich te oriënteren. Sommige mensen
zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen.

Ook het centrale zenuwstelsel speelt volgens Belpomme een centrale rol
bij elektrogevoeligheid. Als de blootstelling van de elektrogevoelige
aan elektromagnetische straling niet aangepakt en verminderd wordt,
zou de aandoening volgens Belpomme op termijn kunnen leiden tot
neurologische aandoeningen zoals (vroegtijdige) dementie en multiple
sclerose (MS). Op basis van zijn onderzoek legt Belpomme ook een
verband met kanker.

In plaats van de meer informele aanduiding 'elektrogevoeligheid',
stelt Bepomme ook de meer klinische term 'Syndroom van Intolerantie
voor Elektromagnetische Velden' (SIEM) voor.

Het rapport over deze studie zal in de lente van 2009 beschikbaar
worden gesteld op www.artac.info


MEER INFO:
Presentatie van Prof. Belpomme:
dailymotion.virgilio.it/video/x7tcxr_electrosensibilite-dominique-belpom_news .
dailymotion.alice.it/tag/ondes/video/x7tcxr_electrosensibilit-dominique-belpomm_news .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie