Franse Nationale Bibliotheek: géén WiFi

zaterdag, 12 april 2008 - Categorie: Onderzoeken

Parijs, 7 april 2008 - De directie van de Franse Nationale Biblotheek heeft besloten tot een moratorium op de installatie van WiFi voor de toegang tot internet op het terrein van de bibliotheek.

De argumenten zijn onder andere het voorzorgsbeginsel, om te voorkomen dat de staf en de bezoekers blootgesteld worden aan de risico's van de elektromagnetische velden.

De beslissing wordt onderbouwd met wetenschappelijke literatuur, waaruit blijkt dat de elektromagnetische velden genotoxisch zijn, in het bijzonder:

- een Amerikaans onderzoek van professor S. Lee e.a. aan de universiteit van Chicago, over genetische veranderingen in menselijke cellen die blootgesteld zijn aan elektromagnetische velden van WiFi (2,45 GHz), zie:

Onderzoeken/576/hoogfrequente_elektromagnetische_straling_op_245_ghz_beinvloedt_genetisch_materiaal

- het Bioinitiative Report van een aantal wetenschappers, die pleiten voor een onmiddellijke herziening van de normen voor blootstelling,

- het onderzoek aan de Universiteit Blaise Pascal in Clermont-Ferrand, zie:

Onderzoeken/1791

Het moratorium wordt bevestigd door Arnaud Beaufort, algemeen directeur, met de woorden: ''we wachten op de resultaten van een lopend onderzoek en we nemen de tijd om de beste technologie te kiezen''.

In 'The Parisien' van 4 april 2008 noemt de directie ook als reden, dat een bekabeld netwerk meer gegevens kan transporteren. Tegen het eind van 2008 moet de helft van alle zitplaatsen in de bibliotheek een aansluiting hebben.

De beslissing volgt op berichten dat in bibliotheken van de gemeente Parijs een aantal werknemers ziek is geworden na de installatie van een WiFi netwerk.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie