5x tot 8x zoveel kanker bij meer dan 1.000 uW/m2

maandag, 04 februari 2008 - Categorie: Onderzoeken

gemiddeld 5 tot 8 maal zoveel kanker bij meer dan 1000 mikroWatt/m2.

Onderaan dit artikel vind je het nieuwe onderzoeksrapport over een basisstation van het (analoge) C-net in twee gemeenten in Oostenrijk. Verband tussen incidentie van kanker en intensiteit van de omgevingsfactor hoogfrequente elektromagnetische velden.

Korte samenvatting:
Epidemiologisch onderzoek door Dr. Oberfeld waarbij in twee gemeenten de relatie tussen kankerincidentie en de mate van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden, afkomstig van een basisstation voor analoge telefonie, onderzocht is. Het onderzoek loopt vanaf 1984 tot 1997, een periode waarin GSM en DECT nog niet bestonden of (laatste jaren van onderzoek) slechts mondjesmaat gebruikt werden.

2543 proefpersonen deden mee aan het onderzoek. Er wordt een minimale stralingsblootstellingstermijn gehanteerd van 5 jaar. Er wordt gevonden dat mensen die blootgesteld worden aan meer dan 1.000 uW/m2 5x tot 8,5x zoveel kans op kanker (voornamelijk borst- en hersenkanker) hebben dan mensen die blootgesteld worden aan maximaal 10 uW/m2. De statistische significantie is zeer hoog met een p-waarde van 0,001 (kans van 1 op 1000 dat toevalligheden de gevonden effecten verklaren).

Bij de groep mensen die blootgesteld wordt aan 100 tot 1.000 uW/m2 is de kans op kanker 3,4x zo hoog (vergeleken met de blootstellingsgroep tot 10uW/m2) met opnieuw een hoge statistische significantie van p=0,008.

Meer details:
Bladzijde 11 van 111:
Die Distanzauswertung zeigte unter der gewählten zeitlichen Eingrenzung für den Bereich 0-200 m um den Sender gegenüber dem Bereich 201-1200 m in allen drei Stichproben ein signifikant erhöhtes Krebsrisiko und damit eine eindeutige örtliche Häufung. Die Häufung zeigte sich insbesondere für Brust- und Hirntumoren.

In alle drie de steekproeven een significante toename van in het bijzonder borst- en hersentumoren in het gebied 0-200 meter van het basisstation voor mobiele telefonie, vergeleken met 201-1200 meter van de antenne.

Bladzijde 12 van 111:
Die zentrale Auswertung erfolgte im Hinblick auf Zusammenhänge zwischen der Höhe der Strahlenexposition durch den Sender und dem Krebsrisiko. Dabei wurde das Risiko (Chancenverhältnis oder odds ratio=OR) für die Expositionsklassen 10-100 mikroW/m², 100-1000 ìW/m² und größer 1000 mikroW/m² (1 mW/m²) im Verhältnis zur Referenzkategorie kleiner 10 mikroW/m² (jeweils im Freien) ermittelt.

Hier is niet gerelateerd aan afstand tot het basisstation, maar aan intensiteit van de hoogfrequente straling.

Die Analyse ergab über alle Modelle signifikant erhöhte Risikoschätzer. Im Vergleich zur Referenzkategorie (<10 mikroW/m²) war das Krebsrisiko in der höchste Expositionskategorie (>1000 mikroW/m²) für alle Krebslokalisationen je nach Stichprobe 5 bis 8-fach höher. Die Krebsfälle betrafen wie schon bei der Distanzauswertung besonders die Lokalisationen Brust und Gehirn.

Consequent significant meer kanker bij een hogere intensiteit.
Zie bladzijden 14 tot en met 16 van de 111 voor de uitkomsten van het onderzoek.

Of je nu de gemiddelde waarde of de hoogste of laagste statistisch mogelijke afwijking neemt, altijd is de trend omhoog naarmate de intensiteit van de hoogfrequente elektromagnetische velden toeneemt. Opvallend is de sterke stijging bij >1000 mikroWatt/m2 (0,001 W/m2). Dat is de waarde waarbij het team van het Ecolog Institut dat de wetenschappelijke literatuur heeft geanalyseerd en geëvalueerd sterke aanwijzingen hebben gevonden voor versterkte celproliferatie (zie www.ecolog-institut.de kies Aktuelles, in het EMF Handbuch bladzijden 2-11 en 2-12). Bij 10.000 mikroWatt/m2 (0,01 W/m2) beginnen de consistente aanwijzingen voor storingen van het centraal zenuwsysteem.

Kanker is niet het enige gevolg - dat ontstaat als de celdeling niet meer wordt gestopt. Er is ook andere schade mogelijk waardoor cellen niet meer optimaal functioneren of waardoor overgevoeligheid ontstaat.

Let wel op, het Oostenrijkse C-net was het analoge net, voorafgaand aan het GSM-net. Overigens maakt dat wezenlijk niet uit, een foton is een foton.

De onderzoekers hebben gezocht naar andere factoren die de hogere incidentie van kanker bij meer intensiteit van de hoogfrequente elektromagnetische velden konden verklaren, maar niet gevonden.

De opzet van dit onderzoek is vele malen beter dan die van b.v. het Naila-onderzoek aangezien er hier o.a. ook daadwerkelijke metingen verricht zijn en mogelijke andere factoren beter onderzocht zijn.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie