Slaapstoornissen en hoofdpijn

vrijdag, 09 november 2007 - Categorie: Onderzoeken

Het wordt steeds duidelijker dat de straling van mobiele telefoons de slaap kan benvloeden.

Een team onder leiding van Bengt Arnetz meldt dat drie uur blootstelling aan GSM-straling bij een SAR van 1,4 W/kg tot een uur voor het slapen gaan de slaap kan verstoren. Dit bevestigt de resultaten van onderzoek van Peter Achermann van de Universiteit van Zrich en van Sarah Loughran van het Brain Sciences Institute van Swinburne University in Australi.

Arnetz, verbonden aan Wayne State University in Detroit, Verenigde Staten, en aan de Universiteit van Uppsala in Zweden, vond ook dat GSM-straling hoofdpijn kan veroorzaken, een niet zelden voorkomende klacht van gebruikers van mobiele telefoons. In een bijdrage aan het PIERS (Progress in Electromagnetics Research Symposium) in maart 2007 in Beijing, China, concludeert Arnetz dat de straling 'onderdelen van de slaap benvloedt die belangrijk geacht worden voor het herstel van de dagelijkse slijtage'. Eenvoudiger gezegd, een mobiele telefoon gebruiken kan tot stress leiden.

Als je goed wilt slapen, bel dan niet langdurig voordat je naar bed gaat, adviseert Arnetz de lezers van Expressen, een van de twee belangrijkste Zweedse kranten. Het verhaal kreeg de kop 'De mobiele telefoon bederft uw slaap' en werd geplaatst op 25 oktober 2007.

Deze nieuwe resultaten, hoewel nog niet formeel gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift, moeten serieus genomen worden. Allereerst omdat het gaat om het derde onafhankelijke onderzoek waarbij een effect van hoogfrequente straling op de slaap gevonden is, hoewel het geen replicatie-onderzoeken zijn, het zijn elkaar aanvullende onderzoeken. Ten tweede omdat Arnetz een SAR gebruikte van 1,4 W/kg, minder dan de norm in de Verenigde Staten (1,6 W/kg) en beneden de ICNIRP-grenswaarde van 2,0 W/kg, die overal in Europa geldt. Ten derde, omdat de mobiele telefoonindustrie (Mobile Manufacturer's Forum, MMF) het onderzoek heeft gesponsord en IT'IS heeft geholpen om de proefopstelling in te richten. Niels Kuster van IT'IS heeft ook lange tijd samengewerkt met Achermann. Tenslotte, omdat Arnetz de reputatie heeft skeptisch te staan tegenover de stelling dat elektromagnetische velden negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. In de vroege 1990-er jaren beweerde Arnetz dat 'technostress' de oorzaak was van de gezondheidsklachten van werknemers achter beeldschermen van computers, waarmee hij een mogelijke relatie met de elektromagnetische velden ontkende.

De laatste acht jaar heeft Achermann een hele reeks onderzoeken gepubliceerd over de effecten van elektromagnetische velden op de slaap. Het onderzoek van Loughran is gepubliceerd in NeuroReport in 2005. Het team van Arnetz heeft de resultaten ook gepresenteerd op een PIERS bijeenkomst in Praag in augustus 2007.

Er is nog een vierde onderzoek dat tot de conclusie heeft geleid dat GSM-straling de slaap kan veranderen. James Horne en zijn medewerkers van het Sleep Research Centre van de Universiteit van Loughborough in Groot-Brittanni rapporteren dat zeer zwakke (0,133 W/kg) signalen het begin van de slaap kunnen vertragen. Dit onderzoek is in juni 2007 gepubliceerd en leidt tot enkele belangrijke en stekelige kwesties wat betreft de biologische effecten van verschillende extreem laagfrequente modulaties van gepulseerd GSM-straling van 900 MHz. Het onderzoek van Loughborough versterkt de boodschap dat verstoring van de slaap als gevolg van effecten van radiofrequente straling een hoofdrol speelt in de discussie over mobiele telefonie en gezondheid.

Bron: www.microwavenews.com (29 en 30 oktober 2007)
Vertaling stopumts, 8 november 2007

Arnetz en zijn team werden gesponsord door de mobiele telefoonindustrie, zie: mpdhe.com/default.asp?PID=2
Desondanks vonden zij dat GSM-straling de slaap kan verstoren en hoofdpijn kan veroorzaken.

Homepage van Arnetz: www.med.wayne.edu/fam/faculty/arnetz.asp

Homepage van Brain Sciences Institute (Loughran):
www.swinburne.edu.au/lss/bsi/researchunits/ru_heebr.html .

--- Abstract en korte samenvatting van het onderzoek ---

The Effects of 884 MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptom and Sleep (EEG)- An Experimental Provocation Study

NL samenvatting
Het effect van 3 uur blootstelling aan 884 MHz GSM signalen op subjectieve symptomen, cognitieve functie en EEG hersengolven tijdens de slaap werd onderzocht. 36 vrouwen en 35 mannen deden mee aan het onderzoek.

Er wordt gevonden dat de blootstelling aan 884 MHz GSM signalen belangrijke aspecten van de slaap die belangrijk zijn voor het herstel van dagelijkse activiteiten negatief beinvloedt. Zelfs de mensen die normaal geen problemen hebben met GSM telefoons, blijken vaker hoofdpijnen te hebben tijdens de blootstelling vergeleken met de nep-blootstelling. Proefpersonen bleken echter niet in staat om zelf correct aan te geven of ze al dan niet blootgesteld werden.

PDF bestand is hier te downloaden: piers.mit.edu/piersonline/piers.php?volume=3&number=7&page=1148 .
--

Bengt B. Arnetz, Torbjorn Akerstedt, Lena Hillert, Arne Lowden, Niels Kuster, and Clairy Wiholm

doi:10.2529/PIERS060907172142

Abstract:
In the current study we assessed possible effects of prolonged (3 hours) exposure to 884 MHz GSM wireless communication signals on self-reported symptoms, cognitive function, and electroencephalographically (EEG) recorded sleep. The study group consisted of 36 women and 35 men. Twenty-two women and sixteen men reported symptoms they specifically related to mobile phone use (SG). The rest of the participants reported no mobile phone-related symptoms (NG).

Potential participants volunteering for the study were evaluated by physicians, including some biochemical assessments, to rule out medical conditions that could interfere with study variables of interest. Once selected, participants spent three different sessions in the laboratory. The habituation session was followed by two subsequent sessions. In these subsequent sessions, subjects were either exposed to sham exposure (sham) or 884 MHz GSM wireless communication signals for 3 hours (an average of 1.4 W/kg including periods of DTX and Non-DTX. Exposure directed to the left hemisphere). Data was collected before, during and following the exposure/sham sessions. Data collected included self-reported symptoms, including headache, cognitive function, mood, and electroencephalographic recordings.

During actual exposure, as compared to sham exposure, sleep initiated one hour after exposure was affected. There was a prolonged latency to reach the first cycle of deep sleep (stage 3). The amount of stage 4 sleep was also decreased in exposed subjects. NG subjects reported more headaches during exposures vs. sham exposure. Neither group (SG and NG) was able to detect the true exposure status more frequently than by chance alone.

The study indicates that during laboratory exposure to 884 MHz wireless signals, components of sleep, believed to be important for recovery from daily wear and tear, are adversely affected. Moreover, participants that otherwise have no self-reported symptoms related to mobile phone use, appear to have more headaches during actual radiofrequency exposure as compared to sham exposure. However, subjects were not able to detect the true exposure status more often than would have been expected by statistical chance alone.

Additional self-reported findings, biochemical, performance and electrophysiological data are currently being analyzed. Possible health implications from the findings will also be further explored.

--- Nog een NL samenvatting en opmerkingen ---

Het onderzoek laat zien dat in het laboratorium blootstelling aan draadloze signalen van 884 MHz, van invloed is op delen van de slaap die belangrijk geacht worden voor het herstel van de dagelijkse slijtage. Bovendien blijken proefpersonen die zelf niet rapporteren dat ze symptomen hebben die zij relateren aan mobiele telefonie, meer hoofdpijn hebben tijdens de blootstelling aan radiofrequente signalen dan wanneer zij niet blootgesteld worden. Maar de proefpersonen waren niet in staan om te zeggen of ze wel of niet aan straling waren blootgesteld, meer dan volgens statistisch toeval.

Zo is het inderdaad. Mensen kunnen niet zeggen of de straling aan of uit staat, maar ze kunnen wel hoofdpijn krijgen, ook mensen die niet denken dat zij hoofdpijn krijgen door mobiele telefonieLees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie