Verhoogd risico bij AM zenders

zondag, 15 juli 2007 - Categorie: Onderzoeken

Onderstaand verhaal, verschenen in www.microwavenews.com , geeft aan dat de ernstige milieuvervuiling door niet-thermische (niet verhittende) en niet-ioniserende (niet chemisch wijzigende) elektromagnetische velden niet alleen te wijten is aan UMTS. De effecten zijn veelvoudig, de hier genoemde lymphomatische leukemie is slechts een voorbeeld.

De overheden zoals gemeenten zouden een beleid moeten ontwikkelen ter bescherming van mensen, dieren en planten tegen de milieuvervuiling door deze straling, zowel op het niveau van de stad, de straat, het bedrijf als de woning. Zoals het RIVM reeds heeft geadviseerd zouden alle bronnen met hun eigenschappen in kaart gebracht moeten worden. Daarna zouden overheden stap voor stap maatregelen kunnen nemen zoals grenzen stellen en informatie verstrekken.

Onderstaand verhaal gaat over AM radio zenders. In Nederland staan AM- en FM-zendmasten midden in woonplaatsen (zoals vlakbij RAI in Amsterdam, in het Bezuidenhout in Den Haag, enzovoort). Aan die zendmasten is sinds een jaar of vijf ook digitenne toegevoegd.

Tot nog toe werd aangenomen dat het risico voor kinderen op leukemie werd verhoogd door laagfrequente velden (50 en 60 Hz) van meer dan 200 nanoTesla. Dat is recent bevestigd door een uitgebreid Japans onderzoek waarbij niet alleen werd gekeken naar de afstand tot hoogspanningslijnen, maar ook naar de nanoTesla's bij de slaapplaats van de kinderen.

Nu hebben Zuid-Koreaanse onderzoekers aangetoond dat de kans op leukemie voor kinderen ook verhoogd is in de omgeving van een AM-zendmast, bij veldsterkten van 1 tot 3 V/m. Bij deze frequentie ging het om 2600 tot 24000 mikroWatt/m2.

In het grootste en meest gedetailleerde onderzoek van AM radio straling tot op heden, heeft een team geleid door Mina Ha van de Dankook Universiteit in Zuid Korea gevonden dat kinderen die binnen 2 kilometer van een AM zender wonen twee keer meer kans hebben op leukemie, vergeleken met de kinderen die meer dan 20 kilometer er vandaan wonen. Bij het onderzoek waren 36 kinderen met leukemie betrokken. Het artikel verschijnt 1 augustus 2007 in American Journal of Epidemiology.

''De resultaten van dit onderzoeken wijzen op een mogelijk kankerverwekkend effect van blootstelling van kinderen aan AM radio straling, in het bijzonder voor wat betreft lymphocytic leukemia'', luidt de conclusie van Mina Ha. Het is Ha's derde epidemiologische onderzoek van kanker in de omgeving van een AM zender. De andere twee, in 2003 en 2004, wezen ook op een risico op kanker.

Ha zei dat het risico significant was. Zij bestudeerde 31 AM zenders van 20 kW en meer (ter vergelijking: digitenne in Den Haag zendt met 5 maal 10 Kw ERP. In de nabije omgeving, daar waar mensen verblijven, is door Agentschap Telecom 3 V/m gemeten). Vijf jaar geleden vond een groep Italiaanse onderzoekers onder leiding van Paola Michelozzi een verhoogd aantal kinderen met leukemie rond de zenders van Radio Vatican in Cesano bij Rome. Radio Vatican gebruikt een aantal frequenties, waaronder AM en korte golf (4 tot 21 MHz).

StopumtsLees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie