Geheim legeronderzoek openbaar gemaakt

zaterdag, 19 mei 2007 - Categorie: Onderzoeken

Een (voormalig) Oostduits geheim wetenschappelijk onderzoek uit 1967 is recent openbaar gemaakt.

„Die Problematik des Einflusses von Mikrowellen auf den Gesundheitszustand des Funkmesspersonals der Nationalen Volksarmee“
Dissertation, Autor: Klaus–Peter Wenzel, Greifswald 1967
Institut fr Luftfahrtmedizin, Militrhygiene und Feldepidemiologie,
Ernst-Moritz-Arndt-Universitt

In het onderzoek is gekeken naar de gezondheid van radarpersoneel.
Zie www.der-mast-muss-weg.de/index06.htm

Bij een groot deel van het personeel dat meedeed aan het onderzoek werd de diagnose ''microgolvenneurose'' gesteld. De meest voorkomende symptomen waren verhoogde prikkelbaarheid, algemene zwakte na inspanningen, hoofdpijn, slaapstoornissen.

Uit het onderzoek bleek dat radarpersoneel statistisch significant vaker last had van o.a. de volgende symptomen: duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornis en een afgenomen denkvermogen.
Zie www.der-mast-muss-weg.de/pdf/NVA/AuswertungNVAStudie.pdf voor een Duitstalige uitwerking van de studie.

Een analyse en gedeeltelijke vertaling van het onderzoek zijn binnenkort op deze pagina te vinden. Alvast enkele opmerkelijke punten:

51% van het radarpersoneel had regelmatig last van hoofdpijn, versus 17% in de controlegroep. (statistische significantie p<0,05)
(bij personeel dat per dag meer dan 10 uur werkt is het zelfs 63%)

Oogpijnen: 13% (al het personeel) versus 0% in de controlegroep.
(statistische significantie p<0,01)

Steken in het hart: 17% (radarpersoneel) versus 4,8% (controle)
(statistische significantie p<0,05)

Afgenomen denkvermogen/scherpte van denken: 13% versus 0%
(statistische significantie p<0,01)

Verhoogde prikkelbaarheid: 23,7% versus 3,8%
(statistische significantie p<0,01)

Duizeligheid: 13,2% versus 1,0%
(statistische significantie p<0,01)

Neiging om te zweten: 27,6% versus 1,0%
(statistische significantie p<0,01)

Zichtproblemen (ogen): 10,5% versus 1,0%
(statistische significantie p<0,05)

Maagproblemen: 25,0% versus 8,7%
(statistische significantie p<0,01)

Geen klachten: 18,4% versus 59,6%
(statistische significantie p<0,01)

Bloedbeeld
Ook het bloedbeeld is onderzocht. Daarbij werd o.a. een sterke verhoging van het aantal lymfocyten (een type witte bloedcel) gevonden. Het viel daarbij ook op dat t.o.v. de controlegroep de grootste verschillen in het bloedbeeld te vinden waren bij mensen die het langst (6 tot 9 jaar) gewerkt hadden als radarpersoneel. Meer details: www.der-mast-muss-weg.de/pdf/NVA/DisserGreifsBlut118_119.pdf .

Grenswaarden DDR
De grenswaarden waren in het voormalige Oost Duitsland (de DDR) vele malen lager dan in de kapitalistische landen. De DDR hanteerde tot de samenkomst met de BRD een grenswaarde van 1,9 V/m voor de algemene bevolking. Na de eenwording steeg die grenswaarde tot 61 V/m.
Zie www.der-mast-muss-weg.de/110grenzwerte01.htm .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie